Thành quả ngày mai đến từ hôm nay - Lm. Đaminh Nguyễn Văn Minh

Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Nov 28 2021 • 20 mins

Bài giảng của Lm. Đaminh Nguyễn Văn Minh trong thánh lễ Chúa nhật 1 mùa Vọng năm C (lễ thiếu nhi), cử hành lúc 17:30 ngày 28-11-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.