24 | Fikasnack med Joakim Jaldén om flippat klassrum

Fikasnack om framtidens utbildning

Dec 13 2023 • 31 mins

Johan och Jocke fikarsnackar med Joakim Jaldén som bland annat är programansvarig för civilingenjörsprogrammet Elektroteknik (CELTE) och del av Digital futures fakultet. Sedan 2013 har han jobbat aktivt med video i undervisningen och flippat (omvänt) klassrum vilket också är fokus för detta samtal.

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
The Rachel Hollis Podcast
The Rachel Hollis Podcast
Three Percent Chance
Martha Debayle
Martha Debayle
Martha Debayle
The Lazy Genius Podcast
The Lazy Genius Podcast
Kendra, The Lazy Genius
The Sabrina Zohar Show
The Sabrina Zohar Show
The Sabrina Zohar Show
Healing Frequency Music
Healing Frequency Music
Healing Frequency Music
UNBIASED
UNBIASED
Jordan Is My Lawyer