36 | Fikasnack med rektor Anders Söderholm om hur KTH:s utbildning ska utvecklas och förnyas

Fikasnack om framtidens utbildning

Apr 17 2024 • 30 mins

Utifrån sex grundläggande kriterier ska KTH:s utbildning utvecklas och förnyas. I utbildningsutbudet kommer också visionen om att KTH ska ta ett ledarskap i omställningen mot ett hållbart samhälle att avspeglas. Detta fastställdes i ett inriktningsbeslut av rektor 10 april 2024, men vad innebär det och vad är bakgrunden till dessa sex kriterier? Detta samtalar Johan, Joakim och Anders om i detta avsnittet av podden.

Läs en artikel kring beslutet https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/utbildningsutbudet-fornyas-for-framtiden-1.1332218

Här kan du ta del av beslutet https://intra.kth.se/styrning/framtidens-utbildning/beslut/inriktning-utbildningsutbud-1.1332147