23 | Fikasnack med Leif Kari, KTH:s vicerektor för utbildning sedan 2019

Fikasnack om framtidens utbildning

Dec 6 2023 • 30 mins

Johan och Joakim fikasnackar med Leif Kari som varit KTH:s vicerektor för utbildning sedan 2019. Samtalet rör hans erfarenheter från de fyra åren som vicerektor och hans tankar gällande de största utmaningarna inom utbildning (på KTH) de närmaste åren.

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
The Rachel Hollis Podcast
The Rachel Hollis Podcast
Three Percent Chance
Martha Debayle
Martha Debayle
Martha Debayle
The Lazy Genius Podcast
The Lazy Genius Podcast
Kendra, The Lazy Genius
Try This
Try This
The Washington Post
Healing Frequency Music
Healing Frequency Music
Healing Frequency Music
The Sabrina Zohar Show
The Sabrina Zohar Show
The Sabrina Zohar Show