PODCAST

Hire & Fire - en arbetsrättspodd från Roschier

Roschier

Hire & Fire - en arbetsrättspodd från Roschier Advokatbyrå

Start Here
Avsnitt 34: Den nya visselblåsarlagen – är ni redo?
Jun 15 2022
Avsnitt 34: Den nya visselblåsarlagen – är ni redo?
Den nya visselblåsarlagen är ett hett ämne just nu då svenska företag med 250 eller fler arbetstagare vid ingången av kalenderåret måste inrätta interna visselblåsarkanaler per den 17 juli 2022. I avsnittet redogör våra arbetsrättsexperter Jenny Welander Wadström och Alice Göransson för de praktiska konsekvenser som den nya visselblåsarlagen får med fokus på möjligheten för företag inom en koncern att dela förfaranden i kanalerna, kravet på tystnadsplikt och andra utmaningar företag stött på i samband med inrättandet av kanalerna.
Avsnitt 34: Den nya visselblåsarlagen – är ni redo?
Jun 15 2022
Avsnitt 34: Den nya visselblåsarlagen – är ni redo?
Den nya visselblåsarlagen är ett hett ämne just nu då svenska företag med 250 eller fler arbetstagare vid ingången av kalenderåret måste inrätta interna visselblåsarkanaler per den 17 juli 2022. I avsnittet redogör våra arbetsrättsexperter Jenny Welander Wadström och Alice Göransson för de praktiska konsekvenser som den nya visselblåsarlagen får med fokus på möjligheten för företag inom en koncern att dela förfaranden i kanalerna, kravet på tystnadsplikt och andra utmaningar företag stött på i samband med inrättandet av kanalerna.
Avsnitt 33: Skattekonsekvenser med distansarbete
May 16 2022
Avsnitt 33: Skattekonsekvenser med distansarbete
Som en följd av Covid-19 har det blivit betydligt vanligare att anställda vill jobba från en annan plats än den där arbetsgivaren har sitt kontor. Många arbetsgivare vill även, i syfte att locka och behålla de största talangerna, erbjuda sina anställda att arbeta mer flexibelt. I detta avsnitt av Hire & Fire diskuterar våra arbetsrättspecialister Sam Seddigh och Peder Boström och skattespecialisten Pernilla Van Der Capellen skattekonsekvenser av att anställda arbetar från andra länder.
Avsnitt 32: Nya LAS och dess konsekvenser för arbetsgivarna
Apr 25 2022
Avsnitt 32: Nya LAS och dess konsekvenser för arbetsgivarna
Efter flera års förberedelser och politisk diskussion har regeringen presenterat en proposition över en ny lag om anställningsskydd (LAS) som föreslås träda i kraft med tillämpning från 1 Oktober 2022. Den nya lagen innebär den största förändringen av LAS på 30 år och innehåller bland annat förändringar av turordningsregler, utökad rätt att säga upp i väntan på prövning av en uppsägning och begränsningar i möjligheterna att anlita bemanningsarbetare. I avsnittet diskuterar Roschiers arbetsrättsexperter Peder Boström och Hilda Cangemark dessa förändringar och vilka konsekvenser det får för arbetsgivarna.
Avsnitt 31: Anställda som skapar immateriella tillgångar
Mar 29 2022
Avsnitt 31: Anställda som skapar immateriella tillgångar
Det är vanligt att arbetsgivare anställer medarbetare med syfte att utveckla nya produkter, tekniker eller processer. Att en immateriell tillgång skapas inom ramen för en anställning medför däremot inte alltid att arbetsgivaren samtidigt automatiskt ges en oinskränkt ägande- och nyttjanderätt till den immateriella tillgången.   I detta avsnitt av Hire & Fire, träffas Erik Ejdesjö, Associate i Roschiers arbetsrättsgrupp, och John Park, Senior Associate och expert inom immateriella tillgångar, för att diskutera olika fallgropar kring situationer där anställda skapar immateriella tillgångar inom ramen för sin anställning. Vem äger rättigheterna till immateriella tillgångar skapade av en anställd, och vilka ytterligare steg bör en arbetsgivare vidta för att säkerställa en så långtgående och fullständig rätt till de immateriella tillgångarna som möjligt?
Avsnitt 30: Kärlek på jobbet
Feb 14 2022
Avsnitt 30: Kärlek på jobbet
I detta alla hjärtans dag-avsnitt diskuterar våra arbetsrättsexperter Elin och Peder kärlek och relationer på jobbet och hur man som arbetsgivare bör hantera en relation mellan två kollegor.
Avsnitt 29: Vem bestämmer på jobbet?
Feb 1 2022
Avsnitt 29: Vem bestämmer på jobbet?
I detta avsnitt går Elin och Peder igenom i vilken utsträckning arbetsgivaren kan bestämma över hur verksamheten ska bedrivas och vilka inskränkningar som finns med fokus på arbetslednings- och verksamhetsledningsrätten.
Avsnitt 28: Konkurrensrätt och arbetsrätt i samspel
Dec 20 2021
Avsnitt 28: Konkurrensrätt och arbetsrätt i samspel
I detta avsnitt diskuterar Roschiers arbetsrättsexperter hur konkurrensrätten kan komma in i arbetsrätten och hur detta förmodligen kommer att bli vanligare i framtiden. De går även igenom vad man som företag behöver tänka på för att inte riskera att bryta mot konkurrensrätten. I studion finns arbetsrättsexpterna Jenny och Welander Wadström, Elin Osbeck Rehbinder samt Kristian Hugmark som är delägare och ansvarig för Roschiers konkurrensrättsgrupp.
Avsnitt 27: Bemanning i praktiken
Nov 29 2021
Avsnitt 27: Bemanning i praktiken
När föreligger bemanning enligt lagen om uthyrning av arbetstagare, och vad bör kommersiella parter tänka på när de avtalar om uthyrning av tjänster? Vem ansvarar för arbetsmiljön, och måste arbetsgivarna förhandla med facket? Roschiers arbetsrättsexperter Peder Boström och Elin Osbeck Rehbinder reder ut frågetecknen i detta avsnitt om bemanning ur ett praktiskt arbetsgivarperspektiv.
Avsnitt 26: Vaccinationskrav – vad får och bör arbetsgivare göra?
Oct 29 2021
Avsnitt 26: Vaccinationskrav – vad får och bör arbetsgivare göra?
I oktoberavsnittet av Hire & Fire tar våra arbetsrättsexperter sig an ämnet vaccinationskrav i arbetslivet. När under en anställningscykel kan sådana krav aktualisera sig, och vad sätter GDPR för begränsningar? Vi delar med oss av praktiska tips på vad arbetsgivare bör tänka på innan en sådan policy införs.
Avsnitt 25: Avslutsavtal – En möjlighet att gå vidare utan konflikt.
Sep 20 2021
Avsnitt 25: Avslutsavtal – En möjlighet att gå vidare utan konflikt.
I vissa fall kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om anställningens upphörande i form av ett avslutsavtal. Varför ingår man ett avslutsavtal? Vilka fördelar finns det och hur bör man gå till väga? I avsnittet går Roschiers arbetsrättsexperter igenom dessa frågor och delar även med sig av praktiska tips kring avslutsavtal och vad de bör innehålla.
Avsnitt 24: Dags att förbereda sig för Visselblåsardirektivet
Aug 29 2021
Avsnitt 24: Dags att förbereda sig för Visselblåsardirektivet
Den 17 december i år förväntas den svenska visselblåsarlagen som införlivar Visselblåsardirektivet i svensk rätt träda i kraft. Vissa delar av lagen börjar gälla direkt medan andra införs först senare. I detta avsnitt av Hire & Fire går Roschiers arbetsrättsexperter Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinder igenom vad direktivet innebär för förändringar utifrån nuvarande lagstiftning. De tar även upp den viktiga frågan – kommer de koncerngemensamma visselblåsarsystem som många svenska bolag tillhör vara tillräckliga för att uppfylla lagens krav framöver?
Avsnitt 23: Anställningens A och O
Jul 21 2021
Avsnitt 23: Anställningens A och O
Vad behöver arbetsgivare tänka på när de vill anställa en person till en roll? Roschiers arbetsrättsexperter Peder Boström och Elin Osbeck Rehbbinder guidar er igenom hela anställningsprocessen, inklusive frågor om företrädesrätt till återanställning och omplacering, diskrimineringsförbud, och vad ett anställningsavtal bör innehålla. Får man fråga vad man vill under en anställningsintervju, och hur länge bör man spara ett anställningsavtal?
Avsnitt 22: Distansarbete och välmående
Jun 21 2021
Avsnitt 22: Distansarbete och välmående
I det senaste avsnittet av Hire & Fire får Jenny och Elin besök av Sam Seddigh som är arbetsrättsjurist på Spotify. Sam, Jenny och Elin pratar om distansarbete ur ett arbetsmiljöperspektiv, med fokus på hur arbetsgivare och anställda tillsammans kan bidra till välmående, både trots och tack vare distansarbete. Sam berättar om hur Spotify arbetar med distansarbete i koncernen och hur de vill ta vara på det bra som kommit med pandemin, genom sin nya globala policy Work From Anywhere.
Avsnitt 21: Personliga skäl - stora risker och höga kostnader för arbetsgivare. En modell i gungning
May 26 2021
Avsnitt 21: Personliga skäl - stora risker och höga kostnader för arbetsgivare. En modell i gungning
Hur går det till när en arbetsgivare säger upp en anställning, vad är riskerna och hur stora är de? Hur bör man tänka som arbetsgivare? Roschiers arbetsrättsexperter Jenny och Elin berättar om hur regelverket ser ut och delar med sig av praktiska tips.
Avsnitt 20: Arbetstagare och andra – och vad spelar det för roll?
Apr 28 2021
Avsnitt 20: Arbetstagare och andra – och vad spelar det för roll?
Vem får del av förmåner, anställningsskydd, eller för den delen frihet att välja uppdrag och disponera sin ersättning? I aprilavsnittet av Hire & Fire diskuterar Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinder uppdelningen mellan arbetstagare och andra. Frågan om vem som är att anse som anställd är gammal, men den har blivit aktuell på nytt i plattforms-eran och gig-ekonomin. Gränsen kan vara hårfin men felbedömningar kan bli kostsamma för både individer och företag, och gäller både förmåner, socialförsäkringar och skatt. Jenny och Elin går igenom vilka egenskaper i en kontraktsrelation som pekar i vilken riktning, och spår om arbetstagarbegreppets framtid.
Avsnitt 19: Missgynnande och gynnande i samband med föräldraledighet
Mar 26 2021
Avsnitt 19: Missgynnande och gynnande i samband med föräldraledighet
I detta avsnitt diskuterar Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinder anställdas starka skydd mot missgynnande i samband med föräldraledighet och hur arbetsgivare ska tolka detta skydd i praktiken. Skyddet mot missgynnande innebär till och med att den här gruppen av anställda i vissa situationer ska behandlas på ett mer gynnsamt sätt än andra anställda, vilket inte framstår som helt självklart.
Avsnitt 12: Personuppgifter i arbetslivet
Mar 16 2021
Avsnitt 12: Personuppgifter i arbetslivet
Som ingen missat kom GDPR, dvs. dataskyddsförordningen, i maj 2018. GDPR innebär utmaningar på många områden inom affärslivet, och ett av dessa är arbetsrätten. Ibland kan det vara svårt för arbetsgivare att veta hur de ska kunna uppfylla sina arbetsrättsliga skyldigheter – t.ex. fackförhandla om rätt anställda med rätt fackförbund – och samtidigt göra rätt enligt GDPR. Tillsammans med Björn Johansson Heigis, partner i Roschiers IP-grupp och expert på GDPR, guidar Victoria och Elin dig rätt.
Avsnitt 18: Nya regler relaterat till coronapandemin
Feb 26 2021
Avsnitt 18: Nya regler relaterat till coronapandemin
I december 2020 valde Arbetsmiljöverket att utvidga reglerna för anmälan av allvarliga tillbud i form av coronaviruset. Från att tidigare bara gälla vissa verksamheter som särskilt utsätts för smittämnen, är nu samtliga arbetsgivare skyldiga att anmäla incidenter. Den nya regleringen väcker frågor. Vilka incidenter måste rapporteras? Kan en arbetsgivare få tillgång till den information som krävs för en rapport till Arbetsmiljöverket? I detta avsnitt av Roschiers arbetsrättspodd diskuterar Elin, Jenny och Ebba den nya regleringen och dess konsekvenser i praktiken. Riktlinjer ges också till arbetsgivare om hur de bäst kan hantera incidenter och hur hanteringen ska göras för att vara i linje med viktiga regelverk, så som GDPR. Våra arbetsrättsexperter analyserar regleringen för anmälan av allvarliga tillbud och varför en arbetsgivare är skyldig att anmäla sådan information. Det ifrågasätts också om de nya kraven som ställs från Arbetsmiljöverket går att uppnå på ett legitimt sätt.
Avsnitt 17: Bastubadarprincipen och omplacering p.g.a. personliga skäl
Jan 29 2021
Avsnitt 17: Bastubadarprincipen och omplacering p.g.a. personliga skäl
Får arbetstagare bada bastu på arbetstid, och vad kan arbetsgivaren vidta för åtgärder om detta sker? Roschiers arbetsrättsexperter Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinder diskuterar den klassiska domen AD 1978 nr 89 där bastubadarprincipen myntades. Huvudregeln är att arbetsgivare har rätt att fritt omplacera arbetstagare inom ramen för anställningen, och att omplaceringar inte kan överprövas rättsligt. I målet formulerar domstolen dock ett undantag från huvudregeln, den s.k. bastubadarprincipen. Jenny och Elin går igenom risker med omplaceringar p.g.a. personliga skäl och ger praktiska tips på hur arbetsgivare kan gå till väga.
Avsnitt 16: Julbord, julklappar och andra förmåner
Dec 17 2020
Avsnitt 16: Julbord, julklappar och andra förmåner
I Hire & Fires julspecial om julbord, julklappar och andra anställningsförmåner får Elin Osbeck besök av Patrik Sedlar från Svalner Skatt. Har anställda rätt till julklappar? Vad ska arbetsgivare tänka på när de planerar julgåvor till anställda, från arbetsrättsligt och skatterättsligt perspektiv? Och apropå anställningsförmåner, vad gäller för arbetsredskap som mobiltelefoner och hemutrustning vilket är högaktuellt i dessa coronatider?