#04 Wywiad z s. Robertą Tremarelli

Misyjny budzik

Nov 7 2022 • 15 mins

S. Roberta Tremarelli, Sekretarz Generalną Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,  przyjechała z Watykanu na zaproszenie Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Wizyta była związana przede wszystkim z bezprecedensowym wydarzeniem na skalę światową, jaką było spotkanie dzieci 17-go września 2022 na UKSW w formie dotąd niespotykanej: SYNODU. Siostra uczestniczyła także w jesiennym zebraniu środowisk misyjnych w Częstochowie, gdzie spotkała się z „dorosłymi”. W rozmowie opowiada o wrażeniach po wizycie w Polsce, wyzwaniach Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci i swoim dotychczasowym doświadczeniu podróży po całym świecie. Rozmowę tłumaczy s. Monika Juszka, sekretarz krajowa PDMD.