#20 Bł. Paweł Manna - założyciel Papieskiej Unii Misyjnej

Misyjny budzik

Jan 13 2023 • 15 mins

16 stycznia obchodzimy wspomnienie liturgiczne bł. Pawła Manny, poprzedzone uroczystą nowenną, w którą możemy się włączać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ojciec Manna, członek PIME, misjonarz i kapłan, po powrocie z misji założył we Włoszech Unię Misyjną, która miła zrzeszać wokół idei misyjności Kościoła duchownych, konsekrowanych i świeckich. Osobę i dzieło założyciela PUM przedstawia s. Monika Juszka, sekretarz PDMD.