Shunsuke Suzuki/Kimihito Onizuka/Junsuke Kikuchi/Yuji Murakami