Braving the Stave

Arts Active

Hosted by Jonathan James and joined by Angharad Smith, a.k.a ‘JJ & Haz’ , this bubbly duo delve through all music and genres, sharing with you their personal favourite pieces, along with some musical jokes that add a playful and informal feel to the podcast. Working as part of St David Hall (National Concert Hall of Wales)'s Cardiff Classical Series, we run lots of exciting extras alongside it to support the concerts. Check out the Arts Active website for more - www.artsactive.org.uk--------------------------------------------------------Yn cael eu cyflwyno gan Jonathan James, yng nghwmni Angharad Smith, neu ‘JJ a Haz’ fel y’u gelwir, mae’r ddeuawd fyrlymus hon yn pori drwy bob math o gerddoriaeth a genres, gan rannu gyda chi eu hoff ddarnau personol, ynghyd â rhai jôcs cerddorol sy’n ychwanegu teimlad chwareus ac anffurfiol i’r podlediad. Gan weithio fel rhan o Gyfres Glasurol yng Nghaerdydd Neuadd Dewi Sant (Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru), rydym yn cynnal llawer o bethau ychwanegol cyffrous ochr yn ochr ag ef i gefnogi'r cyngherddau. Edrychwch ar wefan Arts Active i gael mwy - www.artsactive.org.uk read less
MusicMusic