PODCAST

Tanglaw - CBN Asia Daily Devotional

CBN Asia

Daily Devotional audio podcast from the hosts of The 700 Club Asia and friends. Download the app at www.tanglaw.org . Ang Salita ng Dios ang liwanag na pinakahihintay ng mundong kay dilim. Sagot sa mga katanungan. Kapayapaan sa gitna ng gulo. Ligaya sa nalulungkot. Kalinga sa nag-iisa. Kagalingan sa may sakit. At kaligtasan para sa lahat.
Start Here
Counterflow
Yesterday
3 mins
CounterflowCount Your BlessingsGod Can Set You Free from AddictionChange Is ComingWeekend na, Stressed ka pa ba?This Digital WorldA Prayer of the AfflictedBulaklak ng KalabasaThe Driver and the GPSUnexpected GraceDaanin sa DasalTelegramaGod Who Is EverywhereSeeing SicknessChasing a WaterfallPag-asa sa Kawalan ng Pag-asaDoing Self-Help or Asking God's Help?Tama na ang Pa-StrongWhat's in Your Bag?New Years Eve

0:00