PODCAST

Arnaud van der Veere Podcast

Arnaud van der Veere

Realistic answers to fundamental life questions answered with two feet firmly on the ground. All are based on 60 years of experience in life and 55 years in Martial Arts training, competition, teaching, coaching, and guiding. Besides being a gifted Martial Artist with easy to track record (28 books and thousands of articles in many countries) I have been lecturing at schools and Universities. Now I am sharing all this valuable information free of charge at yotha.info . Visit the website for so much more interesting information that benefits your personal and family life
Start Here
Dutch Muay Thai Boxing Bag workout
Dutch Muay Thai Boxing Bag workout
Dutch Style Muay Thai Bag workout is famous for its powerhouse, the continuous strive for more and better. Learn why we deliver so many champions, why we are a great nation in the sport. Check out the workout and join me on your road to being better, healthier, more relaxed, and anticipating. Get ready and follow me. CHECK THE MOVIE ; https://youtu.be/1kSSCsFYBqwTRAINING SCHEDULE DUTCH MUAY THAIFor this training, we use the 1-minute round system.Each round is 1 minute only and there are no breaks between rounds. We move from one exercise into the other without stopping. •Round 1 – Double punch low kick with the left leg. •Round 2 – Double punch with low kick of the right leg.•Round 3 – Double punch and kick with left followed by double punch kick with right leg. •Round 4 – Double punch and turning knee with right knee•Round 5 - Double punch and turning knee with left knee•Round 6 - Double punch and turning knee with right knee followed by double punch and left knee strike. •Round 7 – Roundhouse knee only with right•Round 8 - Roundhouse knee only with left•Round 9 – Double punch roundhouse knee right followed by double punch roundhouse knee left•Round 10 – Push knee right side•Round 11 – Push knee left side•Round 12 – Push knee right side followed by left side and punches•Round 13 – Elbow strike horizontal right side•Round 14 - Elbow strike horizontal left side•Round 15 – Double elbow strike right and left continuously•Round 16 – Push elbow right•Round 17 – Push elbow left•Round 18 – Push elbow on both sides continuously•Round 19 – Down strike turning elbow right•Round 20 - Down strike turning elbow left•Round 21 - Down strike turning elbow with both arms continuously•Round 22 – Lightning downward elbow strike right side •Round 23 - Lightning downward elbow strike left side•Round 24 - Lightning downward elbow strike both sides•Round 25 – Turning elbow right•Round 26 – Turning elbow left•Round 27 – With back against the back two elbow strikes head high•Round 28 - With back against the back two elbow stomach height•Round 29 – Roundhouse kick midsection with left leg•Round 30 - Roundhouse kick midsection with right leg•Round 31 - Roundhouse kick midsection with both legs
Jan 2 2022
36 mins
Switch boxing basic drill. The New boxing.
Het nieuwe boksen, boks zak work-out. De nieuwe methode is Switch boxen. Kijk eerst de VDO als richtlijn  https://youtu.be/lSRSMEWzeEAGebruik de podcast als begeleiding voor je hele training: Je programma voor vandaag ziet er als volgt uit; Alle ronden duren 2 minuut. Er is GEEN rust. Verdeel je conditie maar blijf gaan. Rust kan aan het eind. Om deze training goed uit te voeren moet je eerst deel 1 van het Switch boxing hebben gedaan. ·         Ronde 1 – Je begint met directe stoten. Bij de linker directe sta je met het linker been voor en bij de rechter directe met het rechterbeen. Je moet bij elke stoot overstappen. Zoek elke keer, in een fractie van een seconde, je balans en sta stevig op de grond. Voel dat je een echte stoor geeft en niet slechts een tikje. Elke stoot moet goed aankomen. ·         Ronde 2 – In deze ronden wissel je de hoekstoten af. Ook nu weer sta je met hetzelfde been voor als waar mee je stoot. Link om links en rechts om rechts. Neem de tijd voor een goede stoot. Let op je balans. Voel de stoot. ·         Ronde 3 – Body boxing. Je stoot naar het lichaam. Wanneer je rechts voor staat stoot je met de rechter vuist naar de milt, dan stap je over naar de linker kant en geef je een lever stoot. Bij elk overstappen zoek je een sterk positie met goede balans. ·         Ronde 4 – Opstoten. Vooral de opstoot is belangrijk in het switch boksen. Om een goede stoot te geven moet je bijna onder de stoot staan. Je stoot komt vanaf de grond en balans is daarom essentieel. Blijf de rechts om rechts, links om links methode volhouden. ·         Ronde 5 – Nu beginnen we met dubbel stoten. Je staat links voor en geeft 2 directe stoten. Direct na dat je hiermee klaar bent switch je weer naar rechts en geeft ook 2 stoten. Dit patroon blijf je gedurende de komende rondes aanhouden. Een been voor en 2 stoten volgen, wissel en weer die stoten. ·         Ronde 6 – Van de directe gaan we door naar de hoeken. Ook hier een been voor en twee stoten, overstappen en weer twee stoten. Blijven over stappen gedurende de gehele ronde. ·         Ronde 7 – Van hoge stoten gaan we omlaag en richten ons op de lichaamsstoten. Stap in twee lichaamsstoten en omstappen naar het andere been. Let op je balans en weer door. ·         Ronde 8 – De opstoten zijn aan de beurt. Ook bij deze oefening stap je telkens over en geef je de twee stoten. Zet kracht achter de stoten. Neem je tijd voor de wissel en sta stevig op je benen. ·         Ronde 9 en 10 zijn vrije rondes waarbij je constant probeert het switchen vol te houden. Probeer ook eens een andere manier uit zoals rechts voorstaan en links stoten om direct daarna te switchen naar links voorstaan en een rechtse stoot. Ook dit is een onderdeel van de switch boxingtraining. Probeer alles op eigen tempo uit. Neem geen rust en de klok loopt gewoon tot het einde door. Blijf doorzetten. Dat was de training voor vandaag. Ik hoop dat je plezier hebt gehad. Herhaal deze training regelmatig. Het is kort, intensief en vooral leerzaam en goed voor lichaam en hersenen. Wil je persoonlijke begeleiding? Neem dan contact met mij op - https://www.forceone.shop/p/personal-training-voor-jou-boek-hierVoor innovatief, effectief, plezierig en disciplinair goed trainen. Plezier is belangrijk en je gezondheid staat voorop. Tot ziens.
Dec 31 2021
22 mins
Bokszak training nieuwe stijl, het nieuwe boksen
Bekijk voor je begint deze VDO https://youtu.be/vTvfqZ-Bu8c om beter te begrijpen hoe je het nieuwe boksen moet toepassen. Het nieuwe boksen. De nieuwe methode is Switch boxen. Je programma voor vandaag ziet er als volgt uit;Alle ronden duren 1 minuut. Er is GEEN rust. Verdeel je conditie maar blijf gaan. Rust kan aan het eind. ·         Ronde 1, rechter been staat voor en we stoten uitsluiten de rechtse directe op verschillende manieren·         Ronde 2, linker been staat voor en we stoten uitsluiten de linkse directe op verschillende manieren·         Ronde 3, rechter been staat voor en we stoten nu een rechts / linkse directe op verschillende manieren dus 2 stoten·         Ronde 4, linker been staat voor en we stoten nu een links / rechtse directe op verschillende manieren dus 2 stoten·         Ronde 5, rechter been staat voor en we stoten uitsluiten de rechtse hoek op verschillende manieren·         Ronde 6, linker been staat voor en we stoten uitsluiten de linkse hoek op verschillende manieren·         Ronde 7, rechter been staat voor en we stoten nu een rechts / linkse hoek op verschillende manieren dus 2 stoten·         Ronde 8, linker been staat voor en we stoten nu een links / rechtse hoek op verschillende manieren dus 2 stoten·         Ronde 9, rechter been staat voor en we stoten uitsluiten de rechtse hoek naar het lichaam op verschillende manieren·         Ronde 10, linker been staat voor en we stoten uitsluiten de linkse hoek naar het lichaam op verschillende manieren·         Ronde 11, rechter been staat voor en we stoten nu een rechts / linkse hoek op het lichaam op verschillende manieren dus 2 stoten·         Ronde 12, linker been staat voor en we stoten nu een links / rechtse hoek naar het lichaam op verschillende manieren dus 2 stoten·         Ronde 13, rechter been staat voor en we stoten een stoot naar het lichaam en met de andere kant een stoor naar het hoofd·         Ronde 14, linker been staat voor en we stoten een stoot naar het lichaam en met de andere kant een stoor naar het hoofd·         Ronde 15, rechterbeen voor en we geven de opstoot met de rechter kant·         Ronde 16, linkerbeen staat nu voor en we geven de opstoot met de linker kant·         Ronde 17, rechterbeen voor en twee opstoten maken waarbij je weer begint met je voorste hand·         Ronde 18, linkerbeen voor en twee opstoten maken waarbij je weer begint met je voorste handDat was de training voor vandaag. Ik hoop dat je plezier hebt gehad. Herhaal deze training regelmatig. Het is kort, intensief en vooral leerzaam en goed voor lichaam en hersenen. Wil je persoonlijke begeleiding? Neem dan contact met mij op - https://www.forceone.shop/p/personal-training-voor-jou-boek-hierVoor innovatief, effectief, plezierig en disciplinair goed trainen. Plezier is belangrijk en je gezondheid staat voorop. Tot ziens.
Dec 31 2021
22 mins
Our struggle for loveStruggle at the beginning of lifeBack to the core of beingStruggle, the core of lifeConsiderationDepression, the hunted mindChildless, the choice not to have childrenAging in spaceHuman BalanceDiscipline, how to achieve itArt a spiritual channel?Breathing changes with agingConnecting soulsBokszak training deel 2LES 23 Levensstijl ofwel LifeStyleLES 22 Hoe lees je een supplement etiketLES 21: Hype supplementen

0:00