Ild i Hjertet

Krisztina Maria & Thomas Finn

Podcasten er et forsøg på at føre ærligere, dybere og mere åbne samtaler om alt fra livet til døden. Vi ønsker ikke at belære dig, tage rollen som eksperter eller fortælle dig hvordan du skal leve dit liv. Vi ønsker at dele betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring at udvikle sig og søge indsigt, med henblik på at udfolde mere af sig selv. Skulle der være et formål med podcasten, så er det at støtte dig i i din tro på, at det er meningen du uforfærdet skal gå din egen vej! read less

Polaritet | Ild i Hjertet #034
Dec 1 2022
Polaritet | Ild i Hjertet #034
Denne uges podcast handler om 'Polaritet'. Spektrummet imellem det maskuline og det feminine.'Forskellen.' Eller, den ofte tydeligste forskel mellem Mand og Kvinde. For mange, den forskel der skaber gensidig tiltrækning, der åbner op for et af livets største mysterier. Den komplimentære kraft imellem to mennesker, der kan gør summen langt større og mere værdifuld. Og samtidig den forskel nogle kræfter, igennem årtier har forsøgt at underkende. Og istedet italesat den, som ubrugelig for det moderne menneske, fordi vi ikke længere var afhængige af hinanden. En tro på, at vi kan bøje selv den biologiske del af vores væsen, til at være hvad end vi synes. Nogle går såvidt som til at sige, at bevarelsen af den traditionelle opfattelse af kønnenes forskelighed, er det der står i vejen for den 'frigørelse' mennesket har brug for, hvis man skal finde og være sit såkaldt 'autentiske jeg'. Sålangt nogle opdrager børn, uden at anerkende de overhovedet har et biologisk køn der har behov, som det er værd at tage hensyn til, nære eller udvikle. Det hele har vi lidt tanker, perspektiver og betragtninger omkring.Herunder hvad der har virket for os. Og hvad der ikke har. Rigtig god fornøjelse.-----Podcasten er et forsøg på at føre ærligere, dybere og mere åbne samtaler om alt fra livet til døden. Vi ønsker ikke at belære dig, tage rollen som eksperter eller fortælle dig hvordan du skal leve dit liv. Vi ønsker at dele betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring at udvikle sig, søge indsigt med henblik på at udfolde mere af sig selv. Skulle der være et formål med podcasten, så er det at støtte dig i, uforfærdet, at gå din egen vej!
Faldgruber i Parforholdet | Ild i Hjertet #033
Sep 18 2022
Faldgruber i Parforholdet | Ild i Hjertet #033
Denne uges podcast handler om faldgruber i parforholdet.Kender du det?Vi har igennem de 16 år vi har været sammen, oplevet et utal af faldgruber hvor vi sad fast i mønstre der ikke var frugtbare. Mønstre der havde potentialet til at suge gnisten og energien ud af dagligdagen og parforholdet. Mønstre som, hvis de fik lov til at spille sig helt ud, med sikkerhed kunne have drænet os for tro og lyst - og som derfor kunne have afsluttet vores relation. Vi har det personligt begge anstrengt med 'dagligdags praktik' - men mønstre har det jo med at flette sig ind i hinanden, gribe om sig og blive filtret sammen i en hårknude.Så i podcasten taler vi om nedprioritering af sex, dårlige vaner, forskellighed i temperament og socialt behov, om manglende prioritering af tid og nærhed sammen og om (det for mange glemte) behov for at forblive selvopretholdende i krop, sind og hjerte, med henblik på at bevare "tænding". Både for og i sig selv, såvel som sin partner. Vi taler om det at 'sætte sig på' og tro man skal bestemme over hinanden. Om hvad er sker når 'kvinden bliver til manden' - og omvendt - altså når de naturlige roller skifter. Om 'det feminine' og 'det maskuline' og hvad det betyder for den mængde sund polaritet og seksuel tiltrækning, som vi hver især ønsker at leve vores liv med.Jo. Der er lagt i kakkelovnen med flere emner der ikke er helt politisk korrekte, nu hvor temperaturen falder udenfor. Men måske du så kan holde varmen. :) Vi er både itnteresserede i at høre hvad i tænker om faldgruberne, om det er genkendeligt, om der er nogen vi har glemt eller om du slet og ret mener vi tager fejl. God fornøjelse.-----Podcasten er et forsøg på at føre ærligere, dybere og mere åbne samtaler om alt fra livet til døden. Vi ønsker ikke at belære dig, tage rollen som eksperter eller fortælle dig hvordan du skal leve dit liv. Vi ønsker at dele betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring at udvikle sig, søge indsigt med henblik på at udfolde mere af sig selv. Skulle der være et formål med podcasten, så er det at støtte dig i, uforfærdet, at gå din egen vej!
Et Øje for et Øje... | Ild i Hjertet #031
Aug 14 2022
Et Øje for et Øje... | Ild i Hjertet #031
Episode 31 af 'Ild i Hjertet' handler om hvordan man klæder sig bedst på, når man møder modstand fra verden og mennesker forsøger at skubbe til en. Som når man stikker snuden (eller r*ven, som Krisztina bogstaveligt talt gør indimellem) frem. Når man offentligt giver udtryk for det man har på hjerte - det der er vigtigst for en - om det er på internettet eller i den virkelige verden. Det er en samtale med udgangspunkt i en fornemmelse - at mange har lyst til at give udtryk, men af en eller anden grund afholder sig fra at deltage. Måske fordi de frygter, hvad der sker hvis de gør det. Og så er det nemmeste ikke at sige eller gøre noget. Men det er måske ikke den bedste løsning. At tie i ‘frygt’. For verden har brug for din stemme og for dit synspunkt, da vores alles stemmer er den kurskorrigerende mekanisme som sammenhængende inklusive samfund skabes på ryggen af. Når mange undlader at give tydeligt udtryk for vores ståsted, bliver verden hurtigt ensporet, og snævre dagsordner risikerer at løbe afsted med os. Opfordringen herfra er derfor, at have modet til at sætte dig selv i spil, når du kan mærke du har noget på hjerte der er vigtigt for dig. Hvordan vi hver især selv håndterer både den indre og ydre ‘modstand’ er selvfølgelig forskelligt. Men lyt med og få et mere indgående forståelse for, hvad vi selv tænker og hvordan vi håndterer den uundgåelige reaktion, så du måske selv kan blive bedre til, at holde det hele lidt ud i strakt arm.God fornøjelse.-----Podcasten er et forsøg på at føre ærligere, dybere og mere åbne samtaler om alt fra livet til døden. Vi ønsker ikke at belære dig, tage rollen som eksperter eller fortælle dig hvordan du skal leve dit liv. Vi ønsker at dele betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring at udvikle sig, søge indsigt med henblik på at udfolde mere af sig selv. Skulle der være et formål med podcasten, så er det at støtte dig i, uforfærdet, at gå din egen vej!
Sund Forfængelighed | Ild i Hjertet #028
Apr 28 2022
Sund Forfængelighed | Ild i Hjertet #028
Denne uges podcast handler om Sund Forfængelighed.Om at gøre sig umage hele livet med sin ydre fremtoning - udseende som krop. Men også hvorfra indeni der skal trækkes, hvis det skal foregå lanceret og sundt. Vi taler ind i, hvor stor en betydning det har for ens velvære og velbefindende, at man ikke giver slip på sig selv, sin sunde forfængelighed og selvopretholdelse.  Ligesom samtalen omhandler hvor stor en rolle hormoner - som østrogen, testosteron, progesteron m.fl. - har på vores livskvalitet. Og hvor stor en betydning det også har i forhold til anti-aging, vores sexdrive, fokus og livsgnist. Særligt i sidste halvdel af livet.Vi deler ud af egne synspunkter og erfaringer, samt den viden vi har tilegnet os om emnet gennem årene. Vi vil gerne understrege vi ikke er ‘eksperter’, og opfordrer til du selv gør en indsats, for at søge viden og oplysning på dine egne vegne. Særligt hvis du ønsker og har brug for, har høj værdi på vitalitet i både dit ydre udseende og dit indre drive.Vi håber at kunne bidrage til, at du måske får udfordret din forståelse og udvidet dit perspektiv, så du bliver nysgerrig på at forstå mere, således du kan leve med endnu mere ild i hjertet, mens du har muligheden!God fornøjelse.-----Podcasten er et forsøg på at føre ærligere, dybere og mere åbne samtaler om alt fra livet til døden. Vi ønsker ikke at belære dig, tage rollen som eksperter eller fortælle dig hvordan du skal leve dit liv. Vi ønsker at dele betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring at udvikle sig, søge indsigt med henblik på at udfolde mere af sig selv. Skulle der være et formål med podcasten, så er det at støtte dig i, uforfærdet, at gå din egen vej!
Tiltrækning & Begær | Ild i Hjertet #027
Apr 17 2022
Tiltrækning & Begær | Ild i Hjertet #027
Denne uges podcast handler om Tiltrækning & Begær.Forskellen og forvekslingerne vi ofte gør os imellem de to. Hvilke signaler kvinder og mænd picker op på, samt de underliggende generelle mønstre der skaber umidddelbar tiltrækning og interesse, herunder de markører som vi ikke er glade for at adressere i vores tid, da de borer direkte ned i den politisk korrekte hypnose - at alt i verden er 'lige'. Det er det naturligvis ikke.Og slet ikke når det kommer til 'tiltrækning', der er en stor sammenkogt suppe af biologi, neurologi og kommunikation iblandet modtagerens præferencer.Men der er alligevel generelle mønstre, som det er værd at italesætte, fordi de fungerer som de allernederst hængende frugter for enhver der vil plukke dem. Også selvom det det nok kræver, man giver slip på den  udjævnende 'social justice' doktrin  samt både din mors og L'Oréals velmenende 'because you're worth it'.Det kræver med andre ord arbejde. Med dig selv.Den positiv besked er imidlertid, at man kan arbejde både målrettet og bevidst på, at indfri sit eget potentiale og derigennem tiltrække både de man ønsker sig, og det man har behov for - hvis man er parat til at tage skridtene.God fornøjelse.-----Podcasten er et forsøg på at føre ærligere, dybere og mere åbne samtaler om alt fra livet til døden. Vi ønsker ikke at belære dig, tage rollen som eksperter eller fortælle dig hvordan du skal leve dit liv. Vi ønsker at dele betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring at udvikle sig, søge indsigt med henblik på at udfolde mere af sig selv. Skulle der være et formål med podcasten, så er det at støtte dig i, uforfærdet, at gå din egen vej!
Feminin Styrke | Ild i Hjertet #025
Apr 17 2022
Feminin Styrke | Ild i Hjertet #025
Denne uges podcast handler om kvinder og 'Feminin Styrke'.I en tid der er besat af 'ligestilling', kvoter, udviskning af forskellighed og ensretning af kønnene, er det måske på tide at tale lidt om - hvad er 'Feminin  Styrke' ? Og hvordan er det forskelligt fra den dagsorden der køres på med i medierne, politisk og i virksomheder 24/7 året rundt?Hvorfor tror vi kvinder skal agere efter maskuline værdier, opførsel og adfærd? Og udover i erhvervslivet - hvor hjælper dette dem med, at vende hjem til sig selv, og få det ud af livet som de drømmer om med deres partner, børn, familie, veninder og relationer. Selvom vi er enige i, at kvinder KAN være det hele - og i noget omfang skal kunne være det hele, hvis de har lyst - er der så en rigdom af feminine værdier og idealer som 'intuition', 'sensitivitet', 'kreativitet', 'flow', 'medfølelse', 'nærende', 'omsorg', 'frugtbar', 'ærbar', 'levende', 'let', 'sensu- & sexuel' og 'livskraft',  der taler dybere til kvinder, og som vi i vores moderne verden har glemt - eller underkendt værdien af?Og det ER altså episode 25 - selvom vi i flere omgange får sagt 24 i podcasten. Der er stadig lidt rester coronahjerne tilbage, vi ikke er sluppet helt af med... ;-DGod fornøjelse.-----Podcasten er et forsøg på at føre ærligere, dybere og mere åbne samtaler om alt fra livet til døden. Vi ønsker ikke at belære dig, tage rollen som eksperter eller fortælle dig hvordan du skal leve dit liv. Vi ønsker at dele betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring at udvikle sig, søge indsigt med henblik på at udfolde mere af sig selv. Skulle der være et formål med podcasten, så er det at støtte dig i, uforfærdet, at gå din egen vej!
Maskulinitet | Ild i Hjertet #024
Apr 17 2022
Maskulinitet | Ild i Hjertet #024
Episode #24 handler om maskulinitet, det feminiserede samfund og hvad det gør ved alle vores dejlige mænd.Hvorfor er der så mange kvinder der går rundt, længes og sukker "hvor er alle 'de rigtige mænd' henne"? Og hænger dette sammen med, at stadigt flere kvinder vælger at gå igennem livet som single?Hvad er der sket, siden så mange mænd går og putter med det hele. Hvorfor bliver flade, holder deres meninger og holdninger for sig selv, stopper med at give udtryk for hvad der er vigtigt? Og hvad gør det ved deres partner - eller dem de ønsker sig at tiltrække? Og hvordan hænger det sammen med de sidste årtiers tiltagende bevægelse, der ønsker at gøre mænd og maskulinitet 'forkert', der ønsker at rive vores strukturer og idealer ned, som både mænd og kvinder har brugt igennem al tid, til at ensrette sig med naturlige principper og blive til en endnu bedre mand (eller kvinde) end man var i forvejen. Spørgsmålene i podcasten er mange - ligeså de mange forsøg på at give svar samme. Tonen er bramfri, direkte og befriet for den omsiggribende hensynsbetændelse til folk der har hang til  - eller brug for - at føle sig stødt eller krænket. God fornøjelse.---Podcasten er et forsøg på at føre ærligere, dybere og mere åbne samtaler om alt fra livet til døden. Vi ønsker ikke at belære dig, tage rollen som eksperter eller fortælle dig hvordan du skal leve dit liv. Vi ønsker at dele betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring at udvikle sig, søge indsigt med henblik på at udfolde mere af sig selv. Skulle der være et formål med podcasten, så er det at støtte dig i, uforfærdet, at gå din egen vej!
Den Dybeste Stemme... | Ild i Hjertet #021
Apr 17 2022
Den Dybeste Stemme... | Ild i Hjertet #021
Episode 21 handler om MOD og om følge efter ens dybeste indre stemme. Den stemme som man VED taler sandt, men som vi allesammen så let sidder overhørig, fordi vi er bange for konsekvenserne ved at følge efter den.Efter en lang pause over sommeren, er vi nu endelig tilbage med et ny afsnit af vores podcast 'ild i hjertet'.Episoden hedder 'Den dybeste stemme'. Det gør den, fordi den handler om dét så mange mennesker ønsker inderst inde, men har svært ved at forfølge. Nemlig at udleve og stå ved hvem de virkelig er, indeni og udenpå.Sige det højt, som de inderst inde mener. Gøre det, de inderst inde ønsker. Være den, de inderst inde ved de er. Se ud, som de inderst inde har lyst til. Og så videre.Vi taler om hvorfor så mange holder sig tilbage og hvordan man kommer det nærmere, at kunne stå stærkt i sig selv og dermed leve mere i overensstemmelse med hvem man virkelig er. Udover det, deler vi også ud af vores egne personlige oplevelser.God fornøjelse.---Podcasten er et forsøg på at føre ærligere, dybere og mere åbne samtaler om alt fra livet til døden. Vi ønsker ikke at belære dig, tage rollen som eksperter eller fortælle dig hvordan du skal leve dit liv. Vi ønsker at dele betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring at udvikle sig, søge indsigt med henblik på at udfolde mere af sig selv. Skulle der være et formål med podcasten, så er det at støtte dig i, uforfærdet, at gå din egen vej!
Kontrollerende Kællinger | Ild i Hjertet #018
Apr 17 2022
Kontrollerende Kællinger | Ild i Hjertet #018
Vi taler om moderne kvinders lyst til at kontrollere - og mænds manglende evne til at tage konfrontationen og styringen. Hvor meget af det kommer fra den kulturelle opdragelse gennem opvækst siden 70'erne, hvor den underliggende besked har været - "Kvinder skal være stærke og gå i front - mænd skal være søde, rulle rundt og bakke af!".Drømmer mange - af begge køn - i virkeligheden om, at leve i mere traditionelle kønsroller?Kan man udleve disse roller på en friere og selvvalgt måde - istedet for gamle dages fastlåste stereotype fastfrysning og forventning?Er der psykologiske mønstre, der leder til en større glæde for hvert køn især?Er der naturlige energier i mænd og kvinder, der føles mere som 'hjem' og derfor mere 'rigtigt' at følge efter, og integrere i sit liv. Og hvis der er - hvorfor gør vi det så ikke? Eller. Er det - som jo er meget moderne i øjeblikket - helt ligemeget med ens identificering med at skulle være et af de to binære køn. Altså Mand og Kvinde. Er dette et uddøende paradigme?---Podcasten er et forsøg på at føre ærligere, dybere og mere åbne samtaler om alt fra livet til døden. Vi ønsker ikke at belære dig, tage rollen som eksperter eller fortælle dig hvordan du skal leve dit liv. Vi ønsker at dele betragtninger, erfaringer, viden og tanker omkring at udvikle sig, søge indsigt med henblik på at udfolde mere af sig selv. Skulle der være et formål med podcasten, så er det at støtte dig i, uforfærdet, at gå din egen vej!