RA MATERIAL חוק האחד

Erez Batat

לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: אסטרומטאפיזיקאי ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים. דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984. The Law of One נקרא גם The Ra Material read less

מה זה קסם לבן ומה התנאים ליצירתו? עם ארז בטאט חוק האחד פרק 56
4d ago
מה זה קסם לבן ומה התנאים ליצירתו? עם ארז בטאט חוק האחד פרק 56
שודר ב 25 בינואר 2023. פרק זה הוא פרק החמישים ושש בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 20:30 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
מהו התהליך שמתרחש לאחר המוות ומה ההבדל בין מרחב/זמן לזמן/מרחב? חוק האחד # 55 עם ארז בטאט
Jan 6 2023
מהו התהליך שמתרחש לאחר המוות ומה ההבדל בין מרחב/זמן לזמן/מרחב? חוק האחד # 55 עם ארז בטאט
מה קורה אחרי המוות ואיך המציאות ״האחרת״ מרגישה? מהו תהליך ההחלמה מהגלגול ומי עושה אותו? מי מתכנן את הגלגול הבא ועל סמך מה? ומה ההבדל בין מרחב/זמן לזמן מרחב? חוק האחד עם ארז בטאט, batat.285   שודר ב 5 בינואר 2023. פרק זה הוא פרק החמישים וחמש בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 20:30 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
חזרה על רעיון אבות טיפוס התודעה, על הקוטביות במימדים העליונים ועוד. חוק האחד עם ארז בטאט פרק 54
Jan 3 2023
חזרה על רעיון אבות טיפוס התודעה, על הקוטביות במימדים העליונים ועוד. חוק האחד עם ארז בטאט פרק 54
חזרה על רעיון אבות טיפוס התודעה, על הקוטביות במימדים העליונים ועוד שודר ב 28 בדצמבר 2022.   שאלות שעברנו עליהן: 78.21-78.38  פרק זה הוא פרק החמישים וארבע בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 20:30 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
איך תראה המציאות במימד הרביעי? מה גרם לקטל הבקר בשנות השבעים? ועוד. חוק האחד עם ארז בטאט פרק 53
Dec 22 2022
איך תראה המציאות במימד הרביעי? מה גרם לקטל הבקר בשנות השבעים? ועוד. חוק האחד עם ארז בטאט פרק 53
איך תראה המציאות במימד הרביעי ואיך ישתנה הגוף? מה גרם לקטל הבקר בשנות השבעים? איך אוריון משתמשים בישויות מחשבה כדי להפיץ פחד? ועוד. סיימנו את סשן 16   שודר ב 21 בדצמבר 2022 פרק זה הוא פרק החמישים ושלוש בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 20:30 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
האם יש חיים תבוניים בגלקסיה שלנו? מה אחוז הפלנטות בקוטביות שלילית? חוק האחד פרק 52
Dec 15 2022
האם יש חיים תבוניים בגלקסיה שלנו? מה אחוז הפלנטות בקוטביות שלילית? חוק האחד פרק 52
האם יש חיים אחרים בגלקסיה שלנו ועד כמה הם נפוצים? איך נחשפה תרבותו של רא לחוק האחד? האם והחוק אוניברסלי ברחבי היקום והאם הבנתו דרושה עבור ההתפתחות בין המימדים? כל זה ועוד שודר ב 14 בדצמבר 2022 פרק זה הוא פרק החמישים ושתיים בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 20:30 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
מהם המלאכים המלווים אותנו, ולמה רָא הופך את מיקום גדולה וגבורה בעץ החיים. חוק האחד #51
Dec 9 2022
מהם המלאכים המלווים אותנו, ולמה רָא הופך את מיקום גדולה וגבורה בעץ החיים. חוק האחד #51
מהם השומרים השונים ששומרים על הפלנטה ועל האסיף,  מהם המלאכים המלווים אותנו, ולמה רָא הופך את מיקום גדולה וגבורה בעץ החיים.   שודר ב 7 בדצמבר 2022. batat.279 הספר של קרלה למי שרוצה להתחיל לתקשר: https://assets.llresearch.org/books/a...   פרק זה הוא פרק החמישים ואחת בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 20:30 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
פרק היובל! איך ניתן לפרוץ את הסגר של כדוה״א, ומה קרה במעמד הר סיני. חוק האחד #50
Dec 2 2022
פרק היובל! איך ניתן לפרוץ את הסגר של כדוה״א, ומה קרה במעמד הר סיני. חוק האחד #50
בפרק הזה התחלנו לעבור על סשן תקשור מס׳ 16 של חוק האחד, בו דון מנסה להבין את המנגנון של הסגר ששמו השומרים במערכת השמש שלנו כדי למנוע מחוצנים לנחות פה, וכיצד המנגנון הזה לא שולל את זכות הבחירה של אלו שכן רוצים לעשות זאת. דיברנו על חלונות ההזדמנויות של פריצת הסגר ואיך הם עובדים, ועל הפעמים שהסגר נפרץ - מה שהוביל אותנו לדבר על יהוה ומעמד הר סיני (חזרה על חומר מחוק האחד פרק 26). כמובן שגם הרמנו כוסית לרגל פרק היובל, והיה אפילו קונפטי (עדיין מנקה).   שודר ב 30 בנובמבר 2022. batat.276  שאלות שעברנו עליהן: 16.1-20  פרק זה הוא פרק החמישים בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/
על ההזדקנות המואצת, על איך עובד מכלול הזכרון החברתי, על אור/אהבה ועוד. חוק האחד #49,
Nov 25 2022
על ההזדקנות המואצת, על איך עובד מכלול הזכרון החברתי, על אור/אהבה ועוד. חוק האחד #49,
בשיעור זה עשינו השלמות מסשן התיקשור מס׳ 15. למדנו על הסיבה להזדקנות המוּאצת על פני כדוה״א, על ההגדרה של מכלול זיכרון חברתי, על ההבדל בין אהבה/אור לאור/אהבה ועוד.   שודר ב 23 בנובמבר 2022. batat.275  שאלות שעברנו עליהן: 15.1-9, 15.15-23  פרק זה הוא הארבעים ותשע בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
על מחזור האסיף של רָא, סוגי התקשור שלהם והיסטורית הביקורים בכדוה״א ועוד. חוק האחד #48
Nov 17 2022
על מחזור האסיף של רָא, סוגי התקשור שלהם והיסטורית הביקורים בכדוה״א ועוד. חוק האחד #48
שודר ב 16 בנובמבר 2022. batat.272 בשיעור זה עשינו השלמות מסשן התיקשור מס׳ 14. למדנו את תקציר ההיסטוריה של הביקורים בכדוה״א ב 75,000 השנה האחרונות, על מחסור האסיף (הקציר) של רא, על הסיבות שהוא מתקשר איתנו ובאיזה דרכים הם עושים זאת. פרק זה הוא הארבעים ושמונה בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד. עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/ נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
עושים סדר - השוואת תהליך בריאת היקומים על פי הקבלה מול רָא. חוק האחד עם ארז בטאט פרק 47
Nov 13 2022
עושים סדר - השוואת תהליך בריאת היקומים על פי הקבלה מול רָא. חוק האחד עם ארז בטאט פרק 47
ספר הזוהר גם הוא מדבר עם תהליך בריאת היקומים, והרב חיים ויטאל הסביר את התהליך בספרו ״עץ חיים״. בפרק הזה לקחנו הפסקה קלה מלימוד הסשנים על מנת להשוות בין שתי הגרסאות לבריאת היקום - גרסת רָא וגרסת הקבלה. אנו רואים שרב הדומה על השונה - אך גם שהשונה מסביר כמה דברים מעניינים.    שודר ב 9 בנובמבר 2022. batat.271  לא עברנו על שאלות חדשות.   פרק זה הוא הארבעים ושש בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 20.30 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
חזרה: תהליך בריאת היקומים, מה זה הארה ועל החיבור לאני העליון. חוק האחד עם ארז בטאט #,46
Nov 3 2022
חזרה: תהליך בריאת היקומים, מה זה הארה ועל החיבור לאני העליון. חוק האחד עם ארז בטאט #,46
בפרק זה חזרנו (בטעות! אבל יצא מדוּיק) על נושא התהוות היקומים. ענינו גם על השאלות של שימי - איך יודעים שמוּארים, איך מתחברים לאני העליון ועוד כהנה וכהנה. הפרק בו לא הבנתי איך זה מקליט בלי שהמקרופון היה מחובר...  שודר ב 2 בנובמבר 2022. crivlog.267  שאלות חדשות שעברנו עליהם: 13.1-13  פרק זה הוא הארבעים ושש בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
על הניתוח האנרגטי של קרלה, ועל יסודות אבות טיפוס התודעה. חוק האחד עם ארז בטאט #,45
Oct 27 2022
על הניתוח האנרגטי של קרלה, ועל יסודות אבות טיפוס התודעה. חוק האחד עם ארז בטאט #,45
חוק האחד פרק על הניתוח האנרגטי של קרלה, ועל יסודות אבות טיפוס התודעה.  שודר ב 26 באוקטובר 2022 רק זה הוא הארבעים וחמש בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
מיהם הצליינים של אוריון, מה מטרתם, וכיצד הם מתקשרים איתנו? חוק האחד עם ארז בטאט- פרק 44
Oct 21 2022
מיהם הצליינים של אוריון, מה מטרתם, וכיצד הם מתקשרים איתנו? חוק האחד עם ארז בטאט- פרק 44
מיהם הצליינים של אוריון, מה מטרתם, וכיצד הם מתקשרים איתנו? מיהם האנשים בשחור ואיזה עוד דרכים משתמשים אוריון כדי לזרוע פילוג ושליטה? חוק האחד עם ארז בטאט #44,   חוק האחד פרק 44 שודר ב 20 באוקטובר 2022 פרק זה הוא הארבעים וארבע בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
על הבחירה החופשית שלנו, תפקידה והקשר לאבות טיפוס התודעה. חוק האחד עם ארז בטאט #41
Oct 14 2022
על הבחירה החופשית שלנו, תפקידה והקשר לאבות טיפוס התודעה. חוק האחד עם ארז בטאט #41
חוק האחד פרק 41 שודר ב 14 בספטמבר 2022 בפרק הזה דיברנו על הרצון החופשי ומדוע החליטו הלוֹגוֹס המקומיים להכלילו בתוכנית הבריאה במערכת השמש שלנו. כמו כן המשכנו לדבר על נושא 22 אבות טיפוס התודעה, חשיבותם והסיבות להווצרותם. פרק זה הוא הארבעים ואחת בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
איך לטהר מקום בעזרת מלח מים ושום, וחזרה כללית על נושאים שונים. חוק האחד עם ארז בטאט- פרק 43
Oct 14 2022
איך לטהר מקום בעזרת מלח מים ושום, וחזרה כללית על נושאים שונים. חוק האחד עם ארז בטאט- פרק 43
חוק האחד פרק 43 שודר ב 13 באוקטובר 2022. בפרק הזה עשינו חזרה כללית על נושא הריפוי, מבנה היקום, קצת על הנוודים ומסך השכחה. כמו כן כיסינו חומר חדש - איך לטהר את הבית בעזרת שום, מלח ומים, ומדוע החומרים האלו מיוחדים מבחינה רוחנית, פרק זה הוא הארבעים ושלוש בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
על הסיבה לסגר, על חוק ההכפלה, על מאדים, אטלנטיס ולומריה. חוק האחד עם ארז בטאט פרק 42
Sep 30 2022
על הסיבה לסגר, על חוק ההכפלה, על מאדים, אטלנטיס ולומריה. חוק האחד עם ארז בטאט פרק 42
בפרק זה אנחנו שבים לסשנים הראשונים ומשלימים מקטעים חסרים. דיברנו על הקונפדרציה ואיך הם עונים לקריאות שלנו לעזרה - וכמה חשוב להבין את חוק ההכפלות (או חוק החזקות). דיברנו גם על מה שקרה במאדים, על אטלנטיס ולומריה, ואיפה הצאצאים שלהם היום, ועוד.   חוק האחד פרק 42 שודר ב 28 בספטמבר 2022. פרק זה הוא הארבעים ושתים בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
מהם אבות טיפוס התודעה, למה חשוב ללמוד אותם, על הקשר לעץ החיים, ועוד. חוק האחד 40
Sep 21 2022
מהם אבות טיפוס התודעה, למה חשוב ללמוד אותם, על הקשר לעץ החיים, ועוד. חוק האחד 40
בפרק זה אנחנו מתחילים ללמוד את הספר הרביעי של חוק האחד, הספר בו ניסה דון להבין את נושא אבות טיפוס התודעה. למה חשוב ללמוד אותם ואיך ניתן לעשות זאת? על הקשר לאסטרולוגיה, לטארוט, ולעץ החיים. דיברנו גם עוד קצת על תיקשור.   חוק האחד פרק 40 שודר ב 14 בספטמבר 2022 פרק זה הוא הארבעים בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  עמוד חוק האחד באתר של ארז: http://batat.com/the-law-of-one/   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
על התקשור: כיצד לעשות טכס פתיחה והגנה, על התשישות וההשפעה הגופנית ועוד. חוק האחד 39
Sep 21 2022
על התקשור: כיצד לעשות טכס פתיחה והגנה, על התשישות וההשפעה הגופנית ועוד. חוק האחד 39
במהלך שהותי בארה״ב נכחתי בסשן תקשור יוצא דופן, ובפרק הזה אני חולק מתובנותי מהחוויה. בפרק אנחנו גם לומדים על טכס הכוונה וההגנה של קרלה, ג׳ים ודון, כיצד הם התמודדו עם נושא התשישות, ומה היו התנאים שרא הציב כדי לצלם את התקשור. פרק זה הוא השלושים ותשע בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One (נקרא גם The Ra Material) היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
חילוף אנרגיה מינית חלק ד׳: על ההבדלים המיניים המטאפיזיים בין גבר לאישה. חוק האחד 36
Sep 21 2022
חילוף אנרגיה מינית חלק ד׳: על ההבדלים המיניים המטאפיזיים בין גבר לאישה. חוק האחד 36
שאנרגיה מינית עברה במרכזי האנרגיה הגבוהים (הכחול, האינדיגו והויולט), וכן על ההבדלים המיניים המטאפיזיים בין זכר לנקבה (יש כאלה). ענינו גם על שאלות!   חוק האחד פרק 36 שודר ב 13 ביולי 2022. פרק זה הוא השלושים ושש בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   חוק האחד היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.   נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv
מדיטציה על פי רא - מהי, מה חשיבותה והאם יש שיטה מועדפת? חוק האחד עם ארז בטאט, פרק 37,
Jul 24 2022
מדיטציה על פי רא - מהי, מה חשיבותה והאם יש שיטה מועדפת? חוק האחד עם ארז בטאט, פרק 37,
חוק האחד פרק 38 שודר ב 20 ביולי 2022. פרק זה הוא השלושים ושבע בתוכנית ״חוק האחד״ עם ארז בטאט. לראשונה החומר של רָא מלומד בישראל: הוגה הדעות ארז בטאט מקריא ומסביר קטעים נבחרים מחומר התיקשור המרתק שתוֹעד על ידי דון אלקינס, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י בתחילת שנות השמונים.   דון אלקינגס היה פיזיקאי וטייס, וגם חוקר בתחום החייזרים. הוא האמין שהדרך ליצור קשר עם חיים אחרים מחוץ לכדוה״א תהיה דרך מדיטציות ושיטות תקשור, ולא על ידי מסע בחלל. במשך שני עשורים הוא ניסה שיטות תקשור שונות - עד שבשנת 1981 הוא, קרלה רוקורט וג׳ים מקארת׳י פרצו דרך - קרלה נכנסה לטראנס והם יצרו קשר עם ישות ממימד אחר בשם רָא. התיקשור נפסק עם מותו הפתאומי של דון בשנת 1984.   The Law of One  היא סדרת ספרים המתעדת את התיקשור הנ״ל מילה למילה (שאלות ותשובות). החומר צפוף ומרתק, ומכיל אינפורמציה שלא מהעולם הזה על מבנה היקום, ההיסטוריה של כדוה״א, מבנה התודעה האנושית, מרכזי האנרגיה והגוף האסטרלי, ועוד ועוד.  נכון לעכשיו חוק האחד משודר בימי רביעי ב 9 בערב. התחברו ב - http://zoom.CRIORG.tv חוק האחד זמין כפודקאסט! תודה לחברת הקהילה שהתנדבה להעלותו.  בספוטיפיי:  https://open.spotify.com/show/2b6C7p7...  בגוגל פודקסט: https://podcasts.google.com/feed/aHR0...  באייטונז (אפל): https://podcasts.apple.com/us/podcast... לדעת מתי יש שידור, הצטרפו לקהילה בווצאפ לקבל עידכונים והודעות תוכן http://whatsapp.CRIORG.tv   עמוד הפייסבוק של הקהילה: https://www.facebook.com/astrometaphy...