8 songs (35 minutes) Released on August 24, 2019
1
Razok
Irena Kotvitskaya & Warsoba
3:09
2
Navina
Irena Kotvitskaya
4:35
3
Arol
Irena Kotvitskaya
7:38
4
Iskarka Lida
Irena Kotvitskaya
3:52
5
Nightingale
Irena Kotvitskaya
1:06
6
Sokal
Irena Kotvitskaya
3:30
7
Stojala Dzevchyna
Irena Kotvitskaya
5:46
8
Wianecku
Irena Kotvitskaya
5:32