הרס יצירתי

אורי, אריאל ואיתי

פודקאסט על כלכלה, חברה, ומה שביניהם

Start Here
פרק 28: מאיה הרן רוזן על אוריינות והכלה פיננסית
Oct 23 2022
פרק 28: מאיה הרן רוזן על אוריינות והכלה פיננסית
דוקטור מאיה הרן רוזן מבנק ישראל התארחה אצלנו כדי לדבר על אוריינות פיננסית, הכלה פיננסית ועל המחקר שלה בתחום. כיצד הידע הפיננסי של האוכלוסייה משפיע על ההחלטות הכלכליות שהיא מקבלת, או על עצם היכולת לקבל החלטה?  מה חשוב יותר, רמת האוריינות האובייקטיבית או התפיסה הסובייקטיבית? מהו ההבדל המפתיע בין גברים ונשים? בחלק השני שוחחנו על הנגשה של שירותים פיננסיים לקבוצות מיעוטים באוכלוסייה, על העלויות למערכת, ועל מדוע לחלק ניכר מהציבור הערבי אין חשבון בנק.  הדעות המובאות בפרק זה הן של ד"ר הרן רוזן בלבד ואינן מייצגות את בנק ישראל. הוקלט בתאריך: 12-10-2022.   מקורות: בחנו את עצמכם! מה מידת האוריינות הפיננסית שלכם? דוח הצוות הבין משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת ההכלה הפיננסית. א. שדה, מ. הרן רוזן (2017), האם הרגולציה הפיננסית מתעלמת בלא כוונה מאוכלוסיות מוחלשות? בחינה של הקשר בין הטמעת רגולציה בעזרת כלים דיגיטליים לבין אוריינות פיננסית אובייקטיבית וסובייקטיבית, סדרת מאמרים לדיון, בנק ישראל Lusardi, A. and Mitchell, O.S., 2008. Planning and financial literacy: How do women fare?. American economic review, 98(2), pp.413-17. Lusardi, A. and Mitchell, O.S., 2014. The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of economic literature, 52(1), pp.5-44. Lusardi, A. and Mitchell, O.S., 2007. Baby boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing wealth. Journal of monetary Economics, 54(1), pp.205-224. Kaiser, T., Lusardi, A., Menkhoff, L. and Urban, C., 2022. Financial education affects financial knowledge and downstream behaviors. Journal of Financial Economics, 145(2), pp.255-272. Haran Rosen, M. and Sade, O., 2022, May. Investigating the Introduction of Fintech Advancement Aimed to Reduce Limited Attention Regarding Inactive Savings Accounts: Data, Survey, and Field Experiment. In AEA Papers and Proceedings (Vol. 112, pp. 370-75). Haran Rosen, M. and Sade, O., 2022. The Disparate Effect of Nudges on Minority Groups. The Review of Corporate Finance Studies, 11(3), pp.605-643. Bucher‐Koenen, T., Lusardi, A., Alessie, R. and Van Rooij, M., 2017. How financially literate are women? An overview and new insights. Journal of Consumer Affairs, 51(2), pp.255-283. Bucher-Koenen, T., Alessie, R.J., Lusardi, A. and Van Rooij, M., 2021. Fearless woman: Financial literacy and stock market participation (No. w28723). National Bureau of Economic Research. Gabaix, X., 2019. Behavioral inattention. In Handbook of Behavioral Economics: Applications and Foundations 1(Vol. 2, pp. 261-343). North-Holland. Golman, R., Loewenstein, G., Molnar, A. and Saccardo, S., 2022. The demand for, and avoidance of, information. Management Science, 68(9), pp.6454-6476. Galai, D. and Sade, O., 2006. The “ostrich effect” and the relationship between the liquidity and the yields of financial assets. The Journal of Business, 79(5), pp.2741-2759. תמונת הפרק דרך Stable Diffusion.
פרק 28: מאיה הרן רוזן על אוריינות והכלה פיננסית
Oct 23 2022
פרק 28: מאיה הרן רוזן על אוריינות והכלה פיננסית
דוקטור מאיה הרן רוזן מבנק ישראל התארחה אצלנו כדי לדבר על אוריינות פיננסית, הכלה פיננסית ועל המחקר שלה בתחום. כיצד הידע הפיננסי של האוכלוסייה משפיע על ההחלטות הכלכליות שהיא מקבלת, או על עצם היכולת לקבל החלטה?  מה חשוב יותר, רמת האוריינות האובייקטיבית או התפיסה הסובייקטיבית? מהו ההבדל המפתיע בין גברים ונשים? בחלק השני שוחחנו על הנגשה של שירותים פיננסיים לקבוצות מיעוטים באוכלוסייה, על העלויות למערכת, ועל מדוע לחלק ניכר מהציבור הערבי אין חשבון בנק.  הדעות המובאות בפרק זה הן של ד"ר הרן רוזן בלבד ואינן מייצגות את בנק ישראל. הוקלט בתאריך: 12-10-2022.   מקורות: בחנו את עצמכם! מה מידת האוריינות הפיננסית שלכם? דוח הצוות הבין משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת ההכלה הפיננסית. א. שדה, מ. הרן רוזן (2017), האם הרגולציה הפיננסית מתעלמת בלא כוונה מאוכלוסיות מוחלשות? בחינה של הקשר בין הטמעת רגולציה בעזרת כלים דיגיטליים לבין אוריינות פיננסית אובייקטיבית וסובייקטיבית, סדרת מאמרים לדיון, בנק ישראל Lusardi, A. and Mitchell, O.S., 2008. Planning and financial literacy: How do women fare?. American economic review, 98(2), pp.413-17. Lusardi, A. and Mitchell, O.S., 2014. The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of economic literature, 52(1), pp.5-44. Lusardi, A. and Mitchell, O.S., 2007. Baby boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing wealth. Journal of monetary Economics, 54(1), pp.205-224. Kaiser, T., Lusardi, A., Menkhoff, L. and Urban, C., 2022. Financial education affects financial knowledge and downstream behaviors. Journal of Financial Economics, 145(2), pp.255-272. Haran Rosen, M. and Sade, O., 2022, May. Investigating the Introduction of Fintech Advancement Aimed to Reduce Limited Attention Regarding Inactive Savings Accounts: Data, Survey, and Field Experiment. In AEA Papers and Proceedings (Vol. 112, pp. 370-75). Haran Rosen, M. and Sade, O., 2022. The Disparate Effect of Nudges on Minority Groups. The Review of Corporate Finance Studies, 11(3), pp.605-643. Bucher‐Koenen, T., Lusardi, A., Alessie, R. and Van Rooij, M., 2017. How financially literate are women? An overview and new insights. Journal of Consumer Affairs, 51(2), pp.255-283. Bucher-Koenen, T., Alessie, R.J., Lusardi, A. and Van Rooij, M., 2021. Fearless woman: Financial literacy and stock market participation (No. w28723). National Bureau of Economic Research. Gabaix, X., 2019. Behavioral inattention. In Handbook of Behavioral Economics: Applications and Foundations 1(Vol. 2, pp. 261-343). North-Holland. Golman, R., Loewenstein, G., Molnar, A. and Saccardo, S., 2022. The demand for, and avoidance of, information. Management Science, 68(9), pp.6454-6476. Galai, D. and Sade, O., 2006. The “ostrich effect” and the relationship between the liquidity and the yields of financial assets. The Journal of Business, 79(5), pp.2741-2759. תמונת הפרק דרך Stable Diffusion.
פרק 25: אורן דניאלי על שכר מינימום ואי שוויון
Jul 3 2022
פרק 25: אורן דניאלי על שכר מינימום ואי שוויון
בעקבות הצעות להעלאת שכר המינימום במשק, דוקטור אורן דניאלי נקרא לשיחה צפופה עם אורי ואיתי. האם שכר מינימום פוגע בתעסוקה? מעלה מחירים? ראוי לתשומת הלב הציבורית שהוא נהנה ממנו? בנוסף, אורן מספר על המחקר בתחום האי שוויון ומדוע הוא חשוב. הוקלט בתאריך: 26.6.2022. מקורות: אורן דניאלי - פרופיל טוויטר.    Episode 460 - The True Story of the Minimum-Wage Fight, Freakonomics Podcast.   Ellora Derenoncourt, Claire Montialoux, Minimum Wages and Racial Inequality, The Quarterly Journal of Economics, Volume 136, Issue 1, February 2021, Pages 169–228.   Ellora Derenoncourt, François Gérard, Lorenzo Lagos, Claire Montialoux, Racial Inequality, Minimum Wage Spillovers, and the Informal Sector.   Christian Dustmann, Attila Lindner, Uta Schönberg, Matthias Umkehrer, Philipp vom Berge, Reallocation Effects of the Minimum Wage, The Quarterly Journal of Economics, Volume 137, Issue 1, February 2022, Pages 267–328.   Dara Lee Luca, Michael Luca, Survival of the Fittest: The Impact of the Minimum Wage on Firm Exit, NBER Working Paper.   Acemoglu, Daron & Pischke, Jörn-Steffen, 2001. "Minimum Wages and On-the-Job Training," IZA Discussion Papers 384, Institute of Labor Economics (IZA).   Doruk Cengiz, Arindrajit Dube, Attila Lindner, Ben Zipperer, The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs, The Quarterly Journal of Economics, Volume 134, Issue 3, August 2019, Pages 1405–1454.   Harasztosi, Peter, and Attila Lindner, "Who Pays for the Minimum Wage?" American Economic Review, 2019, 109 (8): 2693-2727.   הרס יצירתי - פרק 21: לב דרוקר על שכר מינימום, הייטק ומדיניות כלכלית   Lev Drucker, Katya Mazirov, and David Neumark - “Who pays for and who benefits from minimum wage increases? Evidence from Israeli tax data on business owners and workers” (2021).   Photo Credit: CC Paul Sableman
פרק 22: יונתן ברמן על מוביליות חברתית
Dec 26 2021
פרק 22: יונתן ברמן על מוביליות חברתית
אורי ואריאל מראיינים את ד"ר יונתן ברמן מקינגס קולג' לונדון. מהי מוביליות? מה הקשר בין מוביליות לאי שוויון? איך נראת המוביליות על פני זמן בעולם המפותח? מה הם סוגי המוביליות השונים, האם מוביליות מושפעת ממדיניות כלכלית? ועוד. הוקלט בתאריך: 25.11.2021. מקורות: Yonatan Berman - “The Long Run Evolution of Absolute Intergenerational Mobility” (2021) Yonatan Berman & Branko Milanovic - “Homoploutia: Top Labor and Capital Incomes in the United States, 1950-2020” (2020) Yonatan Berman - “Understanding the Mechanical Relationship between Inequality and Intergenerational Mobility” (2017) Thomas Piketty & Emmanuel Saez - “The Evolution of Top Incomes: A Historical and International Perspective” (2006) Gregory Clark - “The Son Also Rises: Surnames and the History of Social Mobility” (2014) John E. Roemer & Alain Trannoy - “Equality of Opportunity: Theory and Measurement” (2016) Raj Chetty et al. - “The fading American dream: Trends in absolute income mobility since 1940” (2013) Per Engzell & Felix Tropf - “Nature, nurture, and intergenerational mobility” (2020) זאב קריל וצליל אלוני - "מוביליות בין דורית בשכר בישראל- השוואה בינלאומית ובין קבוצות אוכלוסייה" (2017) האמנית והרוכל - "האם יותר מוביליות זה יותר טוב?" (2020)
פרק 21: לב דרוקר על שכר מינימום, הייטק ומדיניות כלכלית
Dec 2 2021
פרק 21: לב דרוקר על שכר מינימום, הייטק ומדיניות כלכלית
אורי ואריאל מראיינים את ד"ר לב דרוקר ממשרד האוצר. מהן ההשפעות של שכר מינימום? מי נושא בנטל העליה בשכר? עד כמה מרכזי ההייטק במשק הישראלי? מה הייתה השפעת הקורונה? איך עובד הדרג המקצועי במשרד האוצר מול הפוליטיקאים, ועוד. הוקלט בתאריך: 11.11.2021.  קרדיט תמונה: CC The All-Nite Images מקורות: Lev Drucker, Katya Mazirov, and David Neumark - “Who pays for and who benefits from minimum wage increases? Evidence from Israeli tax data on business owners and workers” (2021) David Card and Alan B. Krueger - “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania” (1994) David Neumark and William Wascher - "Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania: Comment." (2000) Katya Mazirov, Lev Drucker and Roni Genud - “What Do MNEs Pay In Taxes?” (2021) Lev Drucker, Daniel Achdut and Tatiana Slobodnitsky - “Fiscal Aggregates And Potential Output In The Multivariate Filter Framework: The Case Of COVID-19” (2021) מורן חנצ'יס - "נקודת מבט חדשה על אי השוויון בישראל" (2016) עדי ברנדר ומישל סטרביצ'נסקי - "תכונות מערכת מס הכנסה שלילי הרצויה בישראל לאור מאפייני היצע העבודה ותחולת העוני של בעלי פוטנציאל הכנסה נמוך" (2005) אריאל קרלינסקי - "מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) בישראל: מי באמת מקבל, וכמה?" (2021)
פרק 20: דן בן-דוד על בעיות השורש של ישראל
Nov 8 2021
פרק 20: דן בן-דוד על בעיות השורש של ישראל
אורי מראיין את פרופ' דן בן-דוד, ראש מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי. מה צופה לנו הדמוגרפיה? מה צריך לעשות בתחום החינוך? איך מקדמים צמיחה כלכלית? מהו יוקר המחיה בישראל? ועוד. הוקלט בתאריך: 26.10.2021.   מקורות: מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי - אתר ראשי. מוסד שורש - "תובנות: ישראל שינתה את עדיפויותיה הלאומיות בשנות השבעים ועברה ממדינה הצומחת במהירות למסלול צמיחה חדש, יציב מאוד, ואיטי למדי".  Dan Ben-David, David H. Papell - “Slowdowns and Meltdowns: Postwar Growth Evidence From 74 Countries” (1998) דן בן דוד - "שתי מלחמות ודמוגרפיה מבט ארוך טווח על תוצאות הבחירות האחרונות בישראל" (2019) בנימין בנטל, דן פלד וסרגיי סומסקין - "התעסוקה בהייטק - מקורותיה ואפשרויות הרחבתה" (2020) ברית לבנון, איל קמחי ודן בן-דוד - "השפעת שכר המינימום על השכירים: דוגמא מישראל" (2021) דן בן-דוד ואיל קמחי - "המחירים גבוהים בישראל? היזהרו מהשוואות בינלאומיות" (2021) אריאל קרלינסקי - "השכלה, תעסוקה והשתכרות של גברים חרדים במבט ארוך-טווח" (2021) איתן רגב, גבריאל גורדון - "שינויים במידת הדתיות ומעברים בין זרמי דת בקרב יהודים בישראל" (2020) יורם מישר, צ'ארלס מנסקי - "קצבאות הילדים והילודה בישראל: ממצאים ראשונים" (2000) אורי כץ - "השכלה גבוהה עודפת בישראל" (2017) אברהם תומר, ניסן אברהם - "מיצוי כוח ההוראה במערכת החינוך בישראל: מבט משווה" (2021)  OECD - “Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)” (2014) יואב כהן - "מיתוס המצוינות במתמטיקה" (2007)
פרק 18: צבי אקשטיין על עבר, הווה ועתיד הכלכלה הישראלית
Jul 6 2021
פרק 18: צבי אקשטיין על עבר, הווה ועתיד הכלכלה הישראלית
בפרק היום אירחנו את פרופ' צבי אקשטיין, דיקן ביה"ס טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה ומנהל מכון אהרן למדיניות כלכלית, לשיחה בת שני חלקים. בחלק הראשון התמקדנו במחקר של אקשטיין על מקורות ההון האנושי של העם היהודי, ועל כיצד הלימוד שהפך לנדבך מרכזי בדת הוביל לתור הזהב של העם היהודי בגולה. בחלק השני התמקדנו בהמלצות מדיניות כלכלית עכשווית, ודיברנו בין היתר על שוק הדיור, על הפיריון במשק הישראלי, ועל המלצתו של אקשטיין לנצל את הריבית הנמוכה כדי להשקיע בפרויקטים ארוכי טווח. הוקלט בתאריך: 24.6.2021.   מקורות צבי אקשטיין - אתר אישי. Botticini and Z. Eckstein "The Chosen Few: How Education Shaped Jewish History, 70-1492", Princeton University Press, 2012. Botticini, Z. Eckstein and A. Vaturi "Child Care and Human Development: Insights from Jewish History in Central and Eastern Europe, 1500-1930", The Economic Journal, October 2019. משה גיל, ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (634-1099), הוצאת אונ' ת"א 1983. מנחם בן ששון, צמיחת הקהילה היהודית בארצות האסלאם - קירואן: 800–1057, הוצאת מאגנס 1996. מרקוס נתן אדלר, מסלול הטיול של בנימין מטודלה: מסעות בימי הביניים. הוצאת יוסף סימון / הוצאת פנגלוס, 1993 צבי אקשטיין וסרגיי סומקין, "האם העלייה במחירי הדיור צפויה להיעצר?", מכון אהרון למדיניות כלכלית. צבי אקשטיין, "תקציב 2021: חייבים מדיניות כלכלית שתוביל ליציאה מהמשבר", גלובס 12.11.2020.
פרק 17: אסף רום מעצב את השוק
May 25 2021
פרק 17: אסף רום מעצב את השוק
לד"ר אסף רום יש הוכחה שלמודלים במיקרו כלכלה קיים שימוש במציאות. הוא משתמש בהם כדי לתקן שווקים דו צדדים שלא עובדים טוב באמצעות מערכות שיבוץ ממוחשבות. בפרק זה איתי ואריאל שומעים על האתגרים בבניית מערכת שיבוץ חדשה עבור לימודי תואר שני לפסיכולוגיה ועל האומנות של עיצוב שווקים.  הוקלט בתאריך: 20/05/2021. מקורות: האתר האישי של ד"ר אסף רום. הרצאת וידאו של אל רות' על שווקי שיבוץ באונ' העברית: Economists as Engineers: Game Theory and Market Design. Hassidim, A., Romm, A. and Shorrer, R.I., 2017. Redesigning the Israeli psychology master's match. American Economic Review, 107(5), pp.205-09. Gale, D. and Shapley, L.S., 1962. College admissions and the stability of marriage. The American Mathematical Monthly, 69(1), pp.9-15. Roth, A.E., 1982. The economics of matching: Stability and incentives. Mathematics of operations research, 7(4), pp.617-628. Hassidim, A., Romm, A. and Shorrer, R.I., 2021. The limits of incentives in economic matching procedures. Management Science, 67(2), pp.951-963. Dreyfuss, B., Heffetz, O. and Rabin, M., 2019. Expectations-based loss aversion may help explain seemingly dominated choices in strategy-proof mechanisms (No. w26394). National Bureau of Economic Research. Bronfman, S., Hassidim, A., Afek, A., Romm, A., Shreberk, R., Hassidim, A. and Massler, A., 2015. Assigning Israeli medical graduates to internships. Israel journal of health policy research, 4(1), pp.1-7. Gonczarowski, Y.A., Kovalio, L., Nisan, N. and Romm, A., 2019. Matching for the Israeli" Mechinot" Gap-Year Programs: Handling Rich Diversity Requirements. arXiv preprint arXiv:1905.00364.
פרק 14: אריאל קרלינסקי על השתלבות גברים חרדים
Mar 22 2021
פרק 14: אריאל קרלינסקי על השתלבות גברים חרדים
אריאל קרלינסקי הואיל בטובו להתארח בפודקאסט של עצמו כדי לשוחח על המחקר האחרון שלו בנוגע להשתלבות (או חוסר השתלבות) של גברים חרדים בהשכלה, בתעסוקה ובכלכלה הישראלית המודרנית. למה חשוב בכלל לחקור את הנושא? מדוע קשה לחקור אותו? האם החרדים מצליחים באקדמיה למרות שלא למדו לימודי ליבה? האם הם נוהרים להייטק? ומה אפשר ללמוד מכל זה לגבי 12 שנות לימוד חובה באופן כללי? כל זאת ועוד בדיון של שלושה גברים חילוניים. הוקלט ב-1/9/2020. מקורות אריאל קרלינסקי (2021) – "השכלה, תעסוקה והשתכרות של גברים חרדים במבט ארוך־טווח: האם הפערים מצטמצמים?". איתן רגב (2016) – "אתגרים בהשתלבות חרדים בלימודים אקדמיים". איתן רגב וגבריאל גורדון (2020) – "שינויים במידת הדתיות ומעברים בין זרמי דת בקרב יהודים בישראל". צביקה דויטש (2017) – "השפעת "חוק טל" על היצע העבודה של גברים חרדים".  דור מאיר (2019) – "השתלבות קבוצות מיעוט בשוק העבודה: ממצאים מסקר מיומנויות בוגרים בישראל". זאב קריל, אסף גבע וצליל אלוני (2016) – "לא כל התארים נולדו שווים – בחינת הפרמיה בשכר מרכישת השכלה גבוהה, כפונקציה של תחום הלימוד". יעקב צבי בוצקובסקי (2019) – "אברכות לשמה". ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי (2017) – "על תרבות ועוני בחברה החרדית: היבטים שונים של עוני בחברה החרדית". צוות הבדיקה בנושא נתוני גיוס חרדים לצה"ל (2020) – "דו"ח מסכם".
פרק 10: מיכאל שראל על מדיניות כלכלית
Jan 17 2021
פרק 10: מיכאל שראל על מדיניות כלכלית
אורי ואיתי מראיינים את ד"ר מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה ולשעבר הכלכלן הראשי באוצר. כיצד משפיעים על המדיניות הכלכלית בישראל? איך בוחנים את התמודדות הממשלה עם משבר קורונה? את גודל  הגירעון בתקציב? ואיך (לא) בונים רכבת תחתית. הוקלט בתאריך: 8/1/2021.   מקורות: פורום קהלת - אתר ראשי. אורי כץ, מיכאל שראל - "הכנסה בסיסית בישראל" (2018). אריאל קרלינסקי, מיכאל שראל - "אמידת העלות של גידול הילדים בישראל", הרבעון לכלכלה (2020). מיכאל שראל - "שנת הכישלון של מחיר למשתכן" (2018), אתר פורום קהלת. "ד"ר מיכאל שראל: "יצוא הגז - שגיאה חמורה. יגרום נזק במיליארדי דולרים", דה מרקר (01.12.2015), אתר פורום קהלת. מיכאל שראל - "על הקשר בין עוצמת הפגיעה הכלכלית לעוצמת הפגיעה הבריאותית" (2020), אתר פורום קהלת. הודיה למפרט - "המפתח ליציאה כלכלית נכונה מהסגר: להפוך את התמריצים" (2020), אתר פורום קהלת. ניסן אברהם, גלעד גייבל - "הערכה של תוכניות מדיניות אקטיבית בשוק העבודה: ניתוח וסקירה כלכלית" (2020), נייר מדיניות. ניסן אברהם, מיכאל שראל - "האם הוצאות הממשלה בישראל נמוכות בהשוואה בין־לאומית, והאם רצוי להגדילן?" (2019), נייר מדיניות. אשר מאיר, הודיה למפרט, מיכאל שראל - "כיצד ראוי להעריך את כדאיות פרויקט המטרו ולממן אותו?" (2020), נייר מדיניות.
פרק 9: אנליה שלוסר על מהפכת הסיבתיות וכלכלת חינוך
Jan 3 2021
פרק 9: אנליה שלוסר על מהפכת הסיבתיות וכלכלת חינוך
אריאל ואורי מראיינים את ד"ר אנליה שלוסר על מהפכת הסיבתיות ועל המחקר שלה בתחום כלכלת חינוך. מדוע נדרשה מהפכה במחקר הכלכלי? האם עדיף להפריד בנים ובנות בחינוך? כיצד משפיע גודל והרכב הכיתה על החינוך של התלמידים? והאם קפא הגיהנום ורשות ממשלתית מאמצת שימוש בכלים מדעיים לקבלת החלטות? הוקלט בתאריך: 21/12/2020. מקורות: מושגים שהופיעו בפרק: אנדוגניות / אקסוגניות. תוקף חיצוני / תוקף פנימי (external / internal validity).   על מהפכת הסיבתיות בכלכלה: Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2008). Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion. Princeton university press.   Angrist, J. D., Lavy, V., & Schlosser, A. (2005). New evidence on the causal link between the quantity and quality of children (No. w11835). National Bureau of Economic Research.   LaLonde, R. (1986). Evaluating the Econometric Evaluations of Training Programs with Experimental Data. The American Economic Review, 76(4), 604-620. Retrieved January 3, 2021, from   השפעת הרכב התלמידים על הכיתה: Lavy, V., & Schlosser, A. (2011). Mechanisms and impacts of gender peer effects at school. American Economic Journal: Applied Economics, 3(2), 1-33.   Lavy, V., Paserman, M. D., & Schlosser, A. (2012). Inside the black box of ability peer effects: Evidence from variation in the proportion of low achievers in the classroom. The Economic Journal, 122(559), 208-237.   כלכלת עבודה: Lalive, R., Schlosser, A., Steinhauer, A., & Zweimüller, J. (2014). Parental leave and mothers' careers: The relative importance of job protection and cash benefits. Review of Economic Studies, 81(1), 219-265.   מחקרים הקשורים למענק עבודה בישראל ותכנית מעגלי תעסוקה: תכנית מעגלי תעסוקה - הסבר כללי. כלים לעידוד תעסוקה של תושבי הפריפריה: הערכת ההשפעה של "מענק עבודה מרוחקת". הערכת אפקטיביות: תוכנית "תנופה" – ממצאים ראשוניים. דו"ח הערכה של תכנית מעגלי תעסוקה.