KYBcast - podcast NPI ČR

NPI ČR (Národní pedagogický institut)

Kybernetická bezpečnost pro učitele, ICT koordinátory a metodiky. Jednoduše, prakticky a srozumitelně s Václavem Maněnou, Pavlem Matějíčkem a hosty. KYBcast vzniká v rámci Národního plánu obnovy, financování Evropskou unií – Next Generation EU read less

Proč je důležité číst podmínky použití v aplikacích | S2:E20
3d ago
Proč je důležité číst podmínky použití v aplikacích | S2:E20
Ve dvacátém dílu KYBcastu si probereme, proč je důležité číst podmínky použití, privacy policy a EULA. Kolikrát jste si stáhli novou aplikaci a jednoduše klikli na "souhlasím" bez toho, aniž byste věnovali pozornost těm dlouhým a často složitým podmínkám použití? Pravděpodobně téměř vždy, že? V dnešním dílu se ponoříme do důležitosti těchto dokumentů a proč bychom si měli brát chvilku času, abychom je přečetli. Naše podcasty najdete také na YouTube: Podcasty NPI ČR---Co bychom měli nastudovat před použitím aplikace?Podmínky použití a EULA Ochrana soukromí (někdy bývá součástí podmínek) Licence Můžeme aplikaci používat ve škole? Za jakých podmínek? Co žáci? O to vše byste se měli zajímat. Ochrana soukromí (privacy policy) Jaké informace o nás aplikace získává? Jaké osobní a citlivé údaje jí poskytujeme?Co třetí strany? --> Školní účet na OnlyFans? Nastavte přístup k aplikacím třetích stran v Google Workspace | Ty brďo (tybrdo.cz)Ve škole je to důležité kvůli možnosti používat aplikaci se školními účty. Důležitá změna pro školy, které používají Google Workspace: od 23. října 2023 se uživatelé mladší 18 let nebudou moci přihlásit k aplikacím třetích stran, které školní administrátor Google Workspace pro vzdělávání neschválil. Znamená to, že žákům omezíte přístup k Netflixu nebo třeba k OrgPadu. Je tedy jen na vás, co ve škole povolíte a zakážete.    VEMTE V POTAZ:Jestli jste učitel, váš účet se od 23. října 2023 nebude chovat stejně jako ten žákovský! Pokud si vyzkoušíte aplikaci třetí strany a budete ji chtít použít v hodině, musíte si dát nejdřív rande s ajťákem a vyprosit si u něj, aby tuto aplikaci v systému žákům povolil. Jestli jste žák, po tomto datu se nezaregistrujete ani nepřihlásíte školním Google účtem do mnoha služeb a aplikací mimo ekosystém Google Workspace (pokud jim škola nedala výjimku). Jak dlouho aplikace uchovává vaše údaje? Jaký je proces pro odstranění vašeho účtu a vašich dat? Zdroj: How social media and messengers collect personal information (macpaw.com)   Nečekané překvapení TikTok se dostává na vrchol, pokud jde o to, že je nejméně děsivý, když jde o soukromí. Alespoň pokud to bereme za bernou minci a na základě toho, co deklaroval v App Store společnosti Apple. To ovšem neznamená, že TikTok nepředstavuje bezpečnostní riziko nebo že bychom se tím měli nechat uklidnit. Spíš jde o to, abychom se zamysleli nad tím, jak se chovají ostatní aplikace. Zde je pořadí aplikací sociálních médií od nejmenšího po největšího narušitele soukromí:   TikTok Snapchat Twitter LinkedIn ThreadsFacebook a Instagram (shodně nejhorší)  Zdroj: https://ianyip.medium.com/do-all-social-media-apps-suck-when-it-comes-to-privacy-1e7921523d2b Je v souladu s GDPR? Zkontrolujte, jestli je privacy policy v souladu s GDPR. Tohle samozřejmě sami těžko ověříte, ale obecně je vhodné v privacy policy hledat zmínku o GDPR. Můžete také požádat o konzultaci vašeho pověřence GDPR, což doporučujeme v každém případě. U aplikací z USA zkontrolujte, jestli je poskytovatel aplikace registrovaný v rámci Data Privacy Framework (více se můžete dočíst v https://www.sedlakovalegal.cz/cs/privacy-framework-usa).Jednoduše řečeno jde o to, že provozovatel aplikace registrovaný v Data Privacy Frameworku splňuje podmínky Evropské unie a předávání dat poskytovateli v USA je v souladu s GDPR. Pokud je poskytovatel služby nebo aplikace z USA a zároveň je registrovaný v Data Privacy Frameworku, můžete aplikaci používat bez obav, jako kdyby to byla evropská aplikace vyhovující GDPR. Jestli je poskytovatel registrovaný v Data Privacy Frameworku si můžete zkontrolovat v online databázi na https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. Zpráva o postupech shromažďování údajů a zásadách ochrany soukromí čtyř nejvýznamnějších internetových společností ukázala, že v případě Facebooku a Googlu je třeba se obávat více než v případě TikToku nebo Twitteru. Profesor kybernetické bezpečnosti na Monash University Nigel Phair se zabýval zásadami ochrany osobních údajů a povoleními, které požadují čtyři největší společnosti v oblasti sociálních médií a shromažďování údajů. https://www.9news.com.au/technology/online-privacy-facebook-instagram-google-tiktok-and-twitter-compared-for-app-and-data-permissions/4108777d-9edc-4652-96dc-48727f86b661  Finanční aspekty Možné skryté náklady či poplatky. Automatické obnovení předplatného a podobně. Práva a povinnosti uživatele Co aplikace očekává od uživatelů. Jaké aktivity mohou vést k zastavení nebo zrušení účtu.  Dobře víme, že nadšení z nové aplikace snadno převáží nad studiem nudných podmínek použití a ochrany dat. Proto jsme připravili tohoto průvodce, který vám nastudování podmínek usnadní. A kdo ví, možná vás to dokonce bude bavit, protože se naučíte efektivně využívat nástroje umělé inteligence, které vám s tím mohou pomoci. TIP: Příkladem atraktivní, ale z pohledu ochrany osobních údajů problematická, aplikace je generátor postaviček Barbie a Kena z fotografií uživatelů. Více si o tom můžete přečíst třeba na https://www.chip.cz/proc-byste-ze-sebe-nemeli-nechat-na-webu-udelat-barbie-nebo-kena  ---Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Začněte nový školní rok s umělou inteligencí | S2:E19
Sep 3 2023
Začněte nový školní rok s umělou inteligencí | S2:E19
V devatenáctém dílu KYBcastu otevíráme dveře do nového školního roku ruku v ruce s umělou inteligencí (AI). Jak školy a třídy vstupují do další fáze moderního vzdělávání, nemůžeme ignorovat rostoucí roli umělé inteligence v našich učebnách. Jak může AI zlepšit způsob, jakým se učíme nebo učíme druhé? Jaké jsou výzvy a možnosti? A co to vše znamená pro učitele i studenty? Vítejte v novém školním roce, vítejte v našem KYBcastu o AI ve výuce!Naše podcasty najdete také na YouTube: Podcasty NPI ČR---Krátká historie kolem AIV 60. letech 20. století se objevily první pokusy o počítačově řízené výukové systémy, například systém PLATO z University of Illinois. Během 70. a 80. let se začaly vyvíjet adaptivní výukové systémy, které umožňovaly určitou míru personalizace výuky na základě reakcí studentů. V 90. letech, s růstem výpočetní kapacity, vznikly možnosti pro složitější modely a analýzy, což vedlo k začátku používání datových těžebních technik ve vzdělávání. Na přelomu tisíciletí přinesla éra online vzdělávání platformy, jako Coursera, Udacity a edX, které umožnily analýzu chování velkého počtu studentů a dále zdokonalovaly výukové modely.V posledních letech jsme svědky ještě větší integrace umělé inteligence do výuky: od doporučovacích systémů pro učební materiály přes inteligentní výukové asistenty až po automatické hodnocení úloh. Přitom se však musíme vypořádat s řadou etických otázek, včetně správného využití technologie, ochrany soukromí studentů a možného zkreslení algoritmů. Dnes je AI stále více integrována do tradičních vzdělávacích systémů, což zdůrazňuje význam personalizované výuky a prediktivní analýzy pro identifikaci potřeb studentů v moderním vzdělávacím prostředí. Příklad: Duolingo využívá také AI: Duolingo Max Uses OpenAI’s GPT-4 For New Learning Features  Výhody použití AI ve výuce: Využití umělé inteligence (AI) ve vzdělávání nabízí mnoho výhod. Adaptivní vzdělávací systémy využívají algoritmy AI k personalizaci a diferenciaci toho, jak žáci při učení postupují. AI také pomáhá žákům a učitelům s porozuměním psanému textu. Další výhodou je zlepšení procesu získávání vzdělávacích údajů, což umožňuje vytvořit nové pohledy na proces učení studentů a tím tento proces zlepšit. Personalizované vzděláváníNástroje pro hodnocení a zpětnou vazbu Interaktivní výukové metodyRizika a omezení AI ve výuce: Zkreslení dat může být způsobeno výběrovým zkreslením, zkreslením odpovědí, potvrzujícím zkreslením a publikačním zkreslením. Tyto typy zkreslení mohou vést k matoucím závěrům, pokud nejsou brány v úvahu. Zde je malá ukázka toho, jak například generalizuje neuronová síť při překladu na základě naučených genderově nevyrovnaných předpokladů.  Učitelé s plánem Microsoft 365 A3/A5 mají možnost využívat Bing Chat (GPT4) ve verzi Enterprise (zatím ve verzi Preview). Tato verze neodesílá data mimo organizaci. Více si můžete přečíst v příspěvku Karla Klatovského:  https://www.linkedin.com/posts/karelklatovsky_zaj%C3%ADmav%C3%BDch-novinek-v-oblasti-ai-pro-%C5%A1kolstv%C3%AD-activity-7099419987664084992-JXsi  Praktické doporučení pro učitele:  Seznamte se s technologií: Je důležité pochopit základy umělé inteligence a to, jak může být aplikována ve vzdělávání. Existuje mnoho online kurzů a zdrojů, které mohou učitelům pomoci získat základní znalosti v tomto oboru. Experimentujte s malými kroky: Začněte s jednoduchými nástroji nebo aplikacemi, které využívají AI, například adaptivní výukové platformy, a postupně se ponořte do složitějších systémů. Zachovejte kritický postoj: Ačkoliv AI může nabízet řadu výhod, je důležité zůstat kritičtí k jejím doporučením a analýzám, aby výuka zůstala relevantní a efektivní pro studenty. Dbáme na soukromí a etiku: Při využití nástrojů s AI v třídě je důležité být si vědom možných otázek týkajících se soukromí studentů a etiky zpracování dat. Kombinujte tradiční metody s AI: AI by neměla nahrazovat tradiční výukové metody, ale spíše je doplňovat. V ideálním případě by měla být použita k zefektivnění a zlepšení stávajících výukových postupů. Vytvářejte komunitu: Vytvořte nebo se zapojte do komunity učitelů, kteří se zajímají o AI ve vzdělávání. Toto sdílení zkušeností a nápadů může být velmi užitečné. Nepřeceňujte technologii: Pamatujte, že technologie je jen nástroj. Nejdůležitější je pedagogický přístup a vztah mezi učitelem a studentem. Zůstaňte flexibilní: Technologie a výzkum v oblasti AI se rychle vyvíjejí. Buďte připraveni na adaptaci a učení se novým metodám a nástrojům, jakmile se stanou dostupnými. Zapojte studenty: Nechte studenty experimentovat s nástroji založenými na AI a sdílet své zkušenosti a zpětnou vazbu. Může to být skvělý způsob, jak se dozvědět více o tom, co funguje a co ne. Hodnocení nad data: Ačkoliv AI může poskytnout užitečná data o výkonnosti studentů, lidský úsudek a intuice učitele zůstávají nezbytnými pro hluboké porozumění potřebám studentů.Využijte doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách od Národního pedagogického institutu. Doporučení jsou dostupná i jako šablony v Canvě, takže si je můžete snadno přizpůsobit na míru.Jak vybrat vhodné AI nástroje. -> Umělá inteligence (AI) (e-bezpeci.cz) Jak integrovat AI do výukového procesu. -> Umělá inteligence do škol (aidoskol.cz) Jak se vyvarovat běžným chybám při použití AI. -> AI dětem — umělá inteligence na základních školách (aidetem.cz)  Rizika spojená s umělou inteligencí (generativní modely) jsou krásně popsána v tomto videu: Rizika spojená s umělou inteligencí (generativními modely)   Případové studie a příklady z praxe: Průvodce ChatGPT pro učitele obsahuje inspirativní příklady promptů (textová zadání, kterými vyjadřujeme, co chceme po daném nástroji zpracovat), které můžete využít ve výuce a k tvorbě příprav: https://gptveskole.cz/ Nově vzniklý portál pro učitele, na kterém se podílí NPI + Aignos a další: https://aidoskol.cz/  ---Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Podvodníci na telefonu a jejich nekalé praktiky | S2:E18
Aug 19 2023
Podvodníci na telefonu a jejich nekalé praktiky | S2:E18
V osmnáctém dílu KYBcastu se ponoříme do temných hlubin podvodů na telefonu. Od falešných hovorů od "banky" až po záludné techniky sociálního inženýrství – jak podvodníci manipulují svými oběťmi a jak se před nimi ochránit? Prozkoumáme nejčastější triky a strategie, které tyto osoby používají, a poskytneme praktické tipy, jak rozpoznat podvod a jak se postavit proti těmto hrozbám. Naše podcasty najdete také na YouTube: Podcasty NPI ČR.--- Krátká historie telefonních podvodů Počátky telefonie (konec 19. a začátek 20. století): Po vynálezu telefonu byl primárně používán pro podnikání a oficiální komunikaci. Ačkoli podvody byly méně časté než dnes, první podvodníci se brzy objevili. Využívali omezeného porozumění veřejnosti k nové technologii a zkoušeli různé triky, například falešné nabídky služeb. Střední 20. století: S masovým rozšířením telefonů v domácnostech se telefonní podvody staly častějšími. Jedním z oblíbených triků byly falešné charitativní sbírky, kdy podvodníci tvrdili, že sbírají peníze na dobročinné účely. 70. a 80. léta 20. století: V tomto období začaly rozmáhat podvody spojené s teleshoppingem a telemarketingem. Podvodníci často nabízeli výrobky, které nikdy nebyly zaslány, nebo naváděli lidi k nákupu nekvalitních věcí pod záminkou skvělého obchodu. 90. léta 20. století a nultá léta 21. století:S rozmachem internetu a mobilních telefonů se objevily nové metody podvodů, včetně SMS podvodů. Také se zvýšil počet podvodů s falešnými soutěžemi, loteriemi a investičními nabídkami. Nultá léta 21. století – současnost: V moderní digitální éře se podvodníci stávají sofistikovanějšími. Využívají techniky, jako jsou spoofing (maskování telefonního čísla), robocalls a phishing. Přitom často využívají aktuální události, například pandemie, politické kampaně nebo přírodní katastrofy, aby své podvody zdůvodnili a přesvědčili lidi k akci. Způsoby identifikace podvodníků – jak poznat vishingový hovor?Nečekané hovory od neznámých čísel;neuvěřitelné nabídky nebo výhry v loterii;nesouvislé nebo nejasné informace, mlžení;nátlak na rychlé rozhodnutí, časová tíseň;požadavek na soukromé nebo finanční informace.Nejčastější typy podvodů: Falešné loterie a soutěže: Kde vás informují, že jste vyhráli významnou částku peněz, ale musíte nejprve zaplatit poplatek.  Technická podpora: Podvodníci tvrdí, že jsou z Microsoftu nebo jiné známé společnosti a vaše zařízení je infikováno viry.  Podvodníci předstírající zástupce úřadů: Tvrdí, že dlužíte peníze a hrozí právními kroky, pokud nezaplatíte.  Falešní investoři: Nabízejí příležitosti s vysokým výnosem s minimálním rizikem, viz video níže.  Podvodníci s předplacenými kartami: Požadují platbu přes dárkové nebo předplacené karty.  Vylákání osobních informací: Tvrdí, že s vámi ztratili kontakt a potřebují aktualizovat vaše informace.  Budoucnost video scamů:Umělou inteligencí (AI) vygenerované hovory, modulace hlasových simulací známých osobností nebo rodinných členů. Výborně to naznačuje videozpráva od Elly: https://www.mediaguru.cz/clanky/2023/07/t-mobile-kampani-ukazuje-rizika-sdileni-fotek-deti/. Vše bude automatizované pomocí botů – s pomocí robotů a strojového učení mohou útočníci automatizovat a zefektivnit hromadné podvodné hovory, čímž dosáhnou většího počtu potenciálních obětí. Namísto hromadných podvodů můžeme vidět více cílených útoků, kde si útočníci vyberou konkrétní oběti, studují je a přizpůsobují svůj útok na míru. Úniky dat a sociální inženýrství v souvislosti s cílenými podvody  Ochrana před podvodníky:Nikdy nesdělujte osobní nebo finanční informace po telefonu, pokud si nejste jisti totožností volajícího. Pokud máte pochyby, ukončete hovor a sami kontaktujte společnost nebo úřad. Využívejte služby identifikace volajícího, jako jsou např. https://www.muzutozvednout.cz nebo https://www.kdomivolal.eu.Informujte se o aktuálních podvodných schématech. Vždy dbejte na svůj instinkt. Ochrana v budoucnu: inteligentnější filtrování hovorů, reputace čísel, větší zapojení telefonních společností, ověřování totožnosti po telefonu pomocí biometriky a nativních aplikací. Jak postupovat, pokud se stanete obětí:Okamžitě kontaktujte policii a svoji banku. Monitorujte své finanční transakce. Informujte své blízké a varujte je. Odkazy zmíněné v podcastu: Ukázka vishingu:https://www.novinky.cz/clanek/internet-a-pc-bezpecnost-utoku-na-on-line-bankovnictvi-pribyva-a-jsou-stale-dumyslnejsi-40438684 Jak poznám podvržené hovory (spoofing)? https://www.vodafone.cz/pece/muj-ucet-cislo/bezpecnost/spoofing-podvrzene-hovory/ Ukázka vishingu: https://www.kb.cz/cs/o-bance/novinky/bezpecnost/nova-hrozba-vishing  Jirka vysvětluje věci: (2) Poslal jsem podvodníkovi 300 000 Kč - YouTube   Fun: Trollení a odhalování scammerských call center: (2) Jim Browning - YouTube ---Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Pomoc uživatelům z pohledu pracovníka technické podpory | S2:E17
Aug 12 2023
Pomoc uživatelům z pohledu pracovníka technické podpory | S2:E17
V sedmnáctém dílu KYBcastu se podíváme na to, jak funguje technická podpora. V digitálním věku, kdy technologie prostupuje téměř každým koutem našeho života, se často setkáváme s momenty zmatku, frustrace a nejistoty, když něco nefunguje tak, jak by mělo. V těchto chvílích se obracíme k technické podpoře –⁠ k hrdinům za monitory a telefonními linkami, kteří nás provázejí při řešení složitých technických problémů. Ale jaká je jejich role v celém procesu? A jak by měli komunikovat, aby byla interakce co nejefektivnější a zároveň lidská? V dnešním rozhovoru se ponoříme do světa technické podpory, rozkryjeme její výzvy a prozkoumáme, jak by měla vypadat ideální komunikace mezi techniky a zákazníky.Naše podcasty najdete také na YouTube: Podcasty NPI ČR.---Tipy a triky, které se hodí nejen ajťákům, ale i ostatním, kteří pomáhají řešit technické problémy kolegům, známým a rodinným příslušníkům.  Úrovně technické podpory, se kterými se typicky setkáme ve škole:Zaměstnanec školy (typicky ICT koordinátor nebo lokální správce) Technická podpora výrobců programů (účetní software, antivir, docházkové systémy a další) Externí správce ICT (často místní firma)Typický den na technické podpoře může zahrnovat: Přijímání hovorů, e-mailů nebo zpráv od zákazníků na chatu s různými problémy. Diagnostika a řešení těchto problémů na dálku. Spolupráce s dalšími odděleními, pokud je problém mimo kompetenci technické podpory. Dokumentace problémů a jejich řešení. Aktualizace databází, sledování tiketů rozřešené pomoci a zajímání se o předávání problémů na jiné oddělení, pokud je to nutné.Výzvy, kterým operátoři čelí:  Emocionální zátěž: Práce s frustrovanými, nespokojenými nebo dokonce rozzlobenými zákazníky může být emocionálně vyčerpávající.  Monotonie: Některé problémy se mohou opakovat a řešení může být rutinní.  Nároky na rychlost: Často existuje tlak na rychlé řešení problémů. V mnoha případech navíc uživatel svůj problém bere jako v tu chvíli nejdůležitější věc, která mu brání v práci. To zvyšuje psychický tlak na pracovníka technické podpory, ale je velice důležité, aby byl i v takové situaci empatický a snažil se uživatele uklidnit.  Technické omezení: Někdy nemohou problém řešit kvůli omezením software/hardware nebo firemní politice. Tipy pro komunikaci a pochopení:  Neberte to osobně: Zákazník je frustrován problémem, ne vámi jako osobou.  Aktivní naslouchání: Opravdu se snažte pochopit zákazníkův problém.   Kladení otázek: Pokládání správných a přesných otázek může pomoci rychle identifikovat problém. Je dobré uživatele ujistit, že i když se mu třeba otázky budou zdát zbytečné nebo primitivní, potřebujete je zodpovědět k vyřešení problému.  Očekávejte různé úrovně znalostí: Někteří zákazníci budou technicky znalí, zatímco jiní ne. Přizpůsobte svůj přístup podle úrovně zákazníka.  Buďte trpěliví a vstřícní: Ujištění, že jste na straně zákazníka a chcete mu pomoci, může vytvořit pozitivní zkušenost i v náročných situacích.  Najděte si způsob, jak se regenerovat: Ať už to je krátká přestávka, meditace nebo jakákoli jiná aktivita, najděte si způsob, jak se vypořádat se stresem. Vzdělávejte se: Neustále se učte novým věcem, abyste zákazníkům mohli lépe pomáhat. Hodně věcí jde díky vzdělávání předvídat. Například, když se objeví popis veřejně známé chyby aktualizace operačního systému nebo aplikace, můžete se na ni připravit a řešit pak věci více v klidu, až se update dostane k uživatelům. Můžete využít i newslettery, sociální sítě a diskuzní skupiny.  Vychovávání uživatelů: Někdy je třeba, jindy je zas potřeba se mu vyhnout – je velmi těžké odhadnout, kdy k němu přistoupit. U často volajících zákazníků je to nutnost, u jiných tím můžete přestřelit.  Eskalace: Může se stát, že operátorovi se problém nedaří vyřešit či je nad jeho síly. Je v pořádku požádat o eskalaci na vyšší stupeň, pokud to z povahy problému dává smysl. Rozcestník a důležité informace na telefonní ústředně: Pokud se stane nenadálá věc velkého rozsahu, hrozí přehlcení technické podpory dotazy. Je třeba využít všechny kanály komunikace, aby se problém minimalizoval, a sdílet interně tento extrém i do firmy, aby byla připravena i jiná oddělení. Pro lidi, kteří komunikují s technickou podporou: je dobré si uvědomit, že tito pracovníci se snaží pomoci a často pracují pod tlakem. Empatie a trpělivost mohou mít velký vliv na kvalitu interakce a rychlost řešení problémů. Operátoři obvykle nemohou za to, že vám něco nefunguje.   PROTIP: příprava je půl úspěchu –⁠ připravte si dokonalé a “blbuvzdorné” návody na stažení a použití logovacích a dalších podpůrných programů (např. klient vzdálené pomoci), které si budou uživatelé muset stáhnout a nainstalovat sami. Předvídejte neznalost a potřeby uživatelů –⁠ stránky dělejte mobile friendly, místo dlouhých postupů točte instruktážní videa a hlavně, hlavně nikdy nepředpokládejte! K tvorbě videí můžete využít třeba Loom, Vimeo record, nebo ScreenPal. Na nahrávání obrazovky můžete použít ve Windows Výstřižky, které od Windows 10 umí nahrávat obrazovku, Technická podpora pak může využít i nástroj Záznam postupu. Budujte databázi znalostí/wiki. Pěknou ukázku si můžete prohlédnout na https://kurzy.uhk.cz/mod/book/view.php?id=2.  Systémy pro uživatelskou podporu: FreshworksZendeskKayakoZoho DeskČeské Alvao ITop community edition (free): Jira Někdy se to ani při nejlepší vůli nepovede. Pět fází smutku: Popírání Hněv/agrese Smlouvání Deprese Smíření---Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Jak se domluvit s technickou podporou | S2:E16
Jul 30 2023
Jak se domluvit s technickou podporou | S2:E16
V šestnáctém dílu KYBcastu se zaměříme na technické problémy, které často musíte řešit s technickou podporou. Hodně věcí můžete s našimi radami vyřešit sami, ale někdy to bez technické podpory zkrátka nejde. Řekneme si, co je vhodné udělat, než se na technickou podporu obrátíte, aby vše probíhalo co možná nejhladčeji. Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR.---Než zavoláte na podporu… Vypněte to a zapněte. Tahle rada vypadá sice legračně, ale opravdu je to nejlepší věc, se kterou můžete začít. Každé zařízení se časem může „zaseknout“, a pokud řešíte třeba problém s nedostupnými stránkami, může být potíž v mnoha zařízeních. Když to nepomůže, máte minimálně jistotu, že než začnete řešit problém s podporou, jsou všechna zařízení čerstvě restartovaná. Mimo jiné si tím ušetříte čas, protože to stejně bude nejspíš první věc, o kterou vás technická podpora požádá. A když už procházíte a restartujete jednotlivá zařízení, zkontrolujte kabely. Povytažený kabel je častou příčinou problémů.Prohledejte fórum. Spousta služeb má k dispozici fórum, kde uživatelé mohou sdílet své otázky a problémy. Nejprve zkuste prohledat fórum, zda tam již existuje podobný problém nebo odpověď na vaši otázku. Konzultujte dokumentaci a manuály. Většina služeb či firem poskytuje obsáhlou dokumentaci a manuály pro své produkty. Přečtěte si dokumentaci týkající se konkrétního problému nebo funkcionality, kterou potřebujete. Restartujte a zopakujte postup. Někdy může být problém s aplikací dočasný. Zkuste restartovat aplikaci, vypnout a znovu zapnout zařízení a zopakujte postup, který děláte. Občas to může pomoci vyřešit drobné technické problémy. Prohlédněte si stránky s častými otázkami (FAQ). Má je většina služeb a obsahují odpovědi na nejčastější dotazy uživatelů. Prozkoumejte tyto FAQ. Využijte online podpory. Většina služeb nabízí také online podporu přes chat, která může být rychlým způsobem, jak získat odpovědi na vaše otázky. Zkontrolujte, zda máte přístup k online chatu nebo kontaktním formulářům pro podporu. Sociální média. Některé společnosti mohou poskytovat podporu také prostřednictvím sociálních médií. TIP. Vždy si dopředu připravte potřebné údaje – licenční čísla, doklady, smlouvy – ať to pak během komunikace s operátorem nehledáte. Máte nějaké logy či screenshoty? Zabalte je do ZIPu a připravte jej k odeslání.  Pokud máte problém s počítačem, nevolejte na podporu z tramvaje, tam toho obvykle moc nevyřešíte. Udělejte si kafe. Někdy si na hovor s člověkem počkáte.Pokud můžete, připojte si k telefonu handsfree. Je možné, že budete potřebovat obě ruce a třeba se budete muset sehnout pod stůl. Pokud selže online rychlá podpora, přichází na řadu těžší kalibr – dovolat se do firmy. Kde ale najít kontakty, které firmy často před veřejností schovávají?  Nejprve zkuste klasicky webové stránky společnosti. Přejděte na oficiální webové stránky dané společnosti, která poskytuje technickou podporu. Hledejte sekci „Kontakt“, „Podpora“ nebo „Technická podpora“, kde by měly být uvedeny informace o kontaktech včetně telefonního čísla. Pokud to nepomůže, zkontrolujte profily společnosti na platformách jako Facebook nebo Twitter, zde by mohly být uvedeny kontaktní informace nebo způsoby, jak se spojit s technickou podporou. Online vyhledávání. Použijte vyhledávač a vyhledejte název společnosti spolu s frází „technická podpora“ nebo „kontakt na technickou podporu“. Měli byste najít výsledky, které zahrnují čísla na technickou podporu nebo odkazy na stránky s kontaktními informacemi. Když se na podporu konečně dovoláte… Jasně a stručně popište problém. Pokud se potýkáte s konkrétním technickým problémem, je důležité jej technické podpoře jasně a stručně popsat. Uveďte veškeré relevantní informace, jako je popis problému, chybové zprávy, verze softwaru nebo hardware, který používáte. To technické podpoře umožní lépe porozumět situaci a poskytnout přesnější odpovědi. Buďte konkrétní a přesní. Pokud s technickou podporou diskutujete o konkrétním problému, buďte konkrétní a přesní v popisu problému. Pokud můžete poskytnout další informace, jako jsou kroky k reprodukci problému, může to technické podpoře pomoci při diagnostice a řešení. Buďte zdvořilí a trpěliví. Při komunikaci s technickou podporou je důležité zachovat zdvořilost a trpělivost. Technická podpora se snaží pomoci a řešit vaše problémy, a proto je důležité udržovat respekt a profesionální přístup. Pokud je proces řešení delší nebo složitější, buďte trpěliví a dodržujte pokyny, které vám technická podpora poskytne. Zaznamenejte si důležité informace. Během rozhovoru si zaznamenejte důležité informace, jako jsou rady, postupy nebo případné změny nastavení. To vám pomůže mít přehled o řešení a usnadní vám to případnou budoucí komunikaci nebo referenci. Pořiďte záznam rozhovoru. Pokud je to možné, můžete zvážit pořízení záznamu hovoru s technickou podporou. Získaný záznam můžete posléze poslouchat nebo sdílet s ostatními, což může být užitečné pro další porozumění nebo proškolení.Záznam obrazovkyČasto je nejlepší nahrát problém na video. Můžete využít třeba aplikace Loom (https://www.loom.com), ScreenPal (https://screenpal.com) nebo nástroj, který je přímo ve Windows: vyvoláte ho pomocí klávesové zkratky Win + G. Video můžete nahrát taky na mobil. To se hodí v případě problémů s tiskárnami a podobnými zařízeními.---Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Mýty, omyly a nejasnosti kolem mobilů | S2:E15
Jul 22 2023
Mýty, omyly a nejasnosti kolem mobilů | S2:E15
V patnáctém dílu KYBcastu navážeme na předchozí díl, jenže tentokrát se podíváme na nejčastější mýty a omyly, které se vážou k používání mobilních telefonů.Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR.---„Můj smartphone je imunní vůči hrozbám.“ Mobilní zařízení jsou náchylná ke kybernetickým útokům stejně jako počítače. Uživatelé by měli používat zabezpečené heslo, aktualizovat software a používat spolehlivé aplikace.  „Antivir v mobilu je zbytečný.“  Myšlenka, že antivir v mobilním zařízení je zbytečný, je mýtus, který by mohl vést k riziku pro bezpečnost vašeho mobilního zařízení. Zde je několik důvodů, proč je důležité mít antivirový software i na mobilním zařízení:Malware a škodlivý software: Mobilní zařízení jsou také ohrožena škodlivým softwarem a malwarem, včetně virů, spywaru, ransomwaru a dalších nebezpečí. Antivir může rozpoznat a blokovat tyto hrozby, což chrání vaše data a soukromí.Ochrana osobních údajů: Mobilní zařízení obsahují velké množství osobních údajů, jako jsou kontakty, textové zprávy, fotografie, bankovní informace a další. Antivir může pomoci předcházet krádeži nebo ztrátě těchto citlivých informací.Bezpečnost procházení internetu: Při procházení internetu na mobilním zařízení jste vystaveni různým hrozbám, jako jsou phishingové stránky, nebezpečné odkazy a malware skrytý v reklamách. Antivir v mobilu může pomoci identifikovat a blokovat tyto hrozby – to třeba dělá Microsoft Defender i na zařízeních iPhone.Automatické aktualizace a skenování: Antivirové programy na mobilních zařízeních často nabízejí automatické aktualizace a pravidelné skenování, což umožňuje detekovat a eliminovat nové a rozšířené hrozby.Je však důležité si vybrat spolehlivý a renomovaný antivirový software od důvěryhodného poskytovatele. Sdílím názor, že antivir v mobilu není zbytečný a může přinést významnou přidanou hodnotu pro bezpečnost vašeho mobilního zařízení. „Otisk prstu nebo obličejové rozpoznávání se odesílá do cloudu.“ V případě otisku prstu a obličeje na telefonu se tyto biometrické údaje obvykle ukládají přímo na zařízení a neodesílají se někam jinam. Moderní telefony často využívají speciální hardware a algoritmy pro zpracování a ukládání biometrických dat přímo na zařízení, což zajišťuje jejich ochranu a soukromí. Šance na odemčení – zdroj: Pohodlné a bezpečné odemykání iPhonu pomocí Face ID a Touch ID - iPhoneMarket.cz Face ID and Touch ID security - Podpora Apple (CZ)  „Půjčováním mobilu nic neriskuji.“ Půjčováním mobilního zařízení dětem či kamarádům riskujete ohrožení soukromí a osobních údajů, neopatrné používání a fyzické poškození zařízení. Přístup k vašim citlivým informacím, neznalost bezpečnostních opatření a nedbalé zacházení se zařízením může zvýšit riziko narušení bezpečnosti a ochrany vašich údajů. „Neukládám si platební karty do mobilu, aby se k nim nedostal Google/Apple.“  Mýtus, že neukládáním platebních karet do mobilu zabráníte společnostem Google/Apple v přístupu k nim, není úplně pravdivý. Skutečnost je taková, že když používáte mobilní platby nebo digitální peněženky poskytované prostřednictvím služeb Google nebo Apple, vaše platební informace budou uloženy a zabezpečeny v jejich systémech. Tyto společnosti mají zájem na ochraně vašich údajů a dodržují bezpečnostní standardy. Zároveň je důležité věnovat pozornost nastavení soukromí a bezpečnostním opatřením svého zařízení, abyste minimalizovali riziko neoprávněného přístupu ke svým platebním informacím.„Mobilní telefon mě odposlouchává.“  Existuje mnoho diskusí a spekulací ohledně možnosti odposlouchávání mobilních telefonů. Nicméně je důležité rozlišovat mezi faktickými důkazy a konspiračními teoriemi. Některé zprávy o možném odposlouchávání mobilních telefonů byly spojeny s různými kontroverzními událostmi, jako je odhalení vládního sledování nebo kybernetické útoky. Ovšem důkazy o systematickém odposlouchávání prostřednictvím mobilních telefonů nebyly předloženy vědeckou komunitou ani renomovanými zdroji. https://mobilmania.zive.cz/clanky/mate-pocit-ze-vas-telefon-posloucha-a-podle-toho-zobrazuje-reklamy-podle-nordvpn-to-neni-nahoda/sc-3-a-1357373/default.aspx Zneužívá Facebook chytré telefony k odposlouchávání lidí? - POOH.CZ Google má na triku obří průšvih! Potají šmíroval možná i vás (mobilizujeme.cz) „TikTok.“ Proč a jak tiká TikTok – Proč a jak tiká TikTok - Mediální vzdělávání - Rizika kyberprostoru - JSNS„Mám mobil nabíjet přes noc?“  Moderní smartphony jsou vybaveny technologiemi, které umožňují bezpečné nabíjení přes noc. Jakmile je baterie plně nabitá, chytrý telefon se přepne na režim udržování nabití, což minimalizuje riziko přebíjení a přehřátí baterie.--- Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Mýty, omyly a nejasnosti v kyberprostoru | S2:E14
Jul 15 2023
Mýty, omyly a nejasnosti v kyberprostoru | S2:E14
Ve čtrnáctém dílu KYBcastu se budeme bavit o nejčastějších mýtech a nejasnostech, se kterými se potkáváme nejen v učitelském prostředí.Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR.---V oblasti kybernetické bezpečnosti existuje několik běžných mýtů, domněnek a nepochopení, které se vyskytují mezi běžnými uživateli. Některé z nejčastějších jsou:  „Ochrana osobních údajů není důležitá, protože nemám nic cenného. Co by u mě hacker hledal?“ Existuje nesprávná představa, že pokud si uživatel myslí, že nemá žádné cenné informace, jako jsou finanční údaje nebo citlivé osobní údaje, není důležité chránit své soukromí. Nicméně i zdánlivě nedůležité informace, jako je jméno, adresa, datum narození, e-mailová adresa a další, mohou být cenné pro kyberzločince. Tito útočníci mohou využít shromážděných informací k provádění identity theft (krádež identity) a jiných podvodných aktivit. Je třeba si uvědomit, že ochrana osobních údajů je důležitá bez ohledu na to, zda se jedná o velmi citlivé informace nebo zdánlivě nepodstatné údaje. Důsledné používání silných hesel, aktualizace softwaru, obezřetnost při sdílení informací online a používání zabezpečených připojení může pomoci ochránit osobní údaje a snížit riziko útoků na soukromí.  „Moje heslo je dostatečně silné, stačí mi jedno.“ Mnoho lidí se spoléhá na jednoduchá hesla nebo je používá opakovaně. Silné, unikátní heslo je však zásadní pro ochranu účtu.  „K internetovému bankovnictví je bezpečnější přistupovat z počítače, v mobilu ho nechci.“  „Mám antivir, jsem OK.“ Antivirové programy jsou důležité, ale nemohou zachytit všechny hrozby. Uživatelé by měli také být obezřetní při otevírání podezřelých odkazů nebo stahování souborů.  „Webová stránka s uzamčeným zámkem je vždy bezpečná.“ Zámek na stránce pouze znamená, že komunikace mezi prohlížečem a webovým serverem je šifrována. Nicméně to nezaručuje, že stránka je důvěryhodná nebo že se nejedná o podvrh.  „Používání VPN vždy zaručuje úplnou anonymitu a nedohledatelnost.“ Ve skutečnosti používání VPN poskytuje vyšší míru soukromí a zabezpečení, ale není zárukou 100% anonymity a nedohledatelnosti. Ovlivňuje to důvěryhodnost VPN poskytovatele, výběr protokolu a nastavení služby i ostatní vrstvy zabezpečení.  „Nemám účet na Facebooku, nikdo tak o mě nic neví.“ Stínové profily na Facebooku jsou účty, které jsou vytvořeny pro uživatele, aniž by o tom byli informováni. Tyto profily obsahují informace, které byly o uživateli shromážděny bez jeho vědomí nebo souhlasu. Tyto profily nejsou přístupné veřejnosti a mají tendenci shromažďovat informace o uživatelích na základě jejich aktivit a interakcí na Facebooku.Více informací o stínových profilech:Co je to stínový profil (shadow profile) na FacebookuFacebook má nejspíš vaše telefonní číslo, i když jste mu ho nikdy nedali. Tímto tajným nástrojem ho můžete smazat --- Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Tipy na letní prázdniny nejen pro učitele | S2:E13
Jul 1 2023
Tipy na letní prázdniny nejen pro učitele | S2:E13
Ve třináctém dílu KYBcastu vám dáme pár zajímavých tipů na prázdniny – a to jak bezpečnostních, tak i na osobní rozvoj či místa, která navštívit.Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR.--- V první části se pobavíme o IT bezpečnosti na prázdninách. V podcastu probíráme: Online rezervace ubytování a letenek jsou pohodlné, ale také se mohou stát cílem podvodníků. Dbejte na podezřelé nabídky, které se zdají být příliš výhodné na to, aby byly pravdivé, a vždy si pečlivě zkontrolujte, zda je stránka, na které rezervujete, autentická. Také je důležité si uvědomit, že sdílení fotografií letenek nebo vstupenek na koncerty na sociálních médiích může ohrozit vaši bezpečnost, protože tyto obrázky mohou obsahovat citlivé informace a ty lze zneužít – třeba k tomu, že vstupenky použije někdo místo vás. Příklad třeba zde: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/394760-chlubite-se-vstupenkami-nebo-letenkami-muze-vas-to-vyjit-draho Správné využití sociálních médií během dovolenéSociální média mohou být skvělým způsobem, jak sdílet vzpomínky na dovolenou s přáteli a rodinou, ale je důležité zachovávat soukromí a opatrně sdílet informace. Publikování fotek nebo příspěvků o tom, že jste na dovolené, může potenciální zloděje upozornit, že je váš dům prázdný. K tomu, abyste vytvořili dojem, že je váš dům stále obýván, můžete využít například smart žárovky nebo jiné chytré zařízení pro simulaci pohybu.Bezpečné používání veřejných Wi-Fi sítí na cestáchNa cestách může být velmi lákavé využívat veřejné Wi-Fi sítě, ale je třeba mít na paměti, že tyto sítě mohou být zranitelné vůči útokům. Pro bezpečné připojení je nejlepší použít VPN. Nicméně je nutné být opatrný i při výběru VPN, zejména pokud používáte školní nebo firemní VPN pro soukromé účely. Co se týče dat, buďte opatrní na náklady za roaming. Jeden způsob, jak ušetřit, je používat starý mobil s místní SIM kartou jako hotspot.Hotely a skryté kameryJednou z hrozeb, která může na cestovatele číhat, jsou skryté kamery v hotelech. Tyto kamery mohou být umístěny v zrcadlech, žárovkách nebo dokonce ve falešných nabíječkách. Důkladně si prohlédněte své ubytování a pokud máte podezření, neváhejte kontaktovat správu hotelu.Aktualizace softwaru a význam antivirových programů před odjezdem na dovolenouPřed odjezdem na dovolenou je velmi důležité provést aktualizaci všech softwarů, včetně map a systémů, a nainstalovat a aktualizovat antivirový program. Dále je třeba zkontrolovat funkčnost VPN a napojení na smart home systémy.Bezpečné platbyNa cestách mohou nastat komplikace s placením, například s používáním karet v Itálii nebo s tzv. DCC, což je dynamický převod měn, který může způsobit nečekané poplatky. Aplikace jako Revolut může být užitečná pro snadné a bezpečné platby. Vždy se ujistěte, že rozumíte poplatkům a měnovým směnným kurzům, předtím než provedete platbu.Více třeba zde: https://www.mbank.cz/informace-k-produktum/info/karty/platby-kartou-a-vybery-z-bankomatu-v-cizi-mene.html V druhé části se mrkneme na „geekovské“ prázdniny pro učitele a na to, jak využít zájem o technologie a popkulturu.Prázdniny jsou ideální doba pro zkoušení nových věcí a objevování nových zájmů. Pokud jste učitel s vřelou náklonností ke geekovské kultuře, zde jsou některé tipy, jak můžete využít svůj zájem o technologie, filmy, hry a další geekovské aktivity během letních prázdnin.Využijte svůj zájem o geekovinyJako učitel máte přes prázdniny skvělou příležitost zkoušet nové věci, jako je například umělá inteligence (AI). Existuje řada online kurzů a nástrojů, které vám mohou pomoci naučit se základy AI a prohloubit své porozumění této fascinující oblasti. Tato dovednost vám nejen poskytne osobní obohacení, ale může také obohatit výuku vašich studentů.Plánování výletů a cestExistuje mnoho aplikací a nástrojů, které mohou usnadnit plánování výletů. Aplikace jako Waze nebo Mapy.cz nabízejí detailní navigaci a pomáhají vám najít nejlepší cestu k vašim cílům. Mohou vám také pomoci najít zajímavá místa k návštěvě po cestě.Geekovské destinace pro dovolenouPokud máte rádi geekovskou kulturu, existuje mnoho destinací, které byste mohli zvážit pro svou dovolenou. Muzea vědy a techniky, filmová místa nebo tematické parky, jako je Disneyland, jsou všechno skvělé volby. Tyto destinace nabízejí nejen zábavu, ale také inspiraci pro výuku.Geekovské hry a aktivity pro cestováníDlouhé cesty mohou být nudné, ale geekovské hry a aktivity mohou pomoci čas zpříjemnit. Existuje mnoho mobilních her, deskových her a dalších aktivit, které mohou být vhodné pro cestování.Rozšířená a virtuální realita jako zábava během dovolenéRozšířená a virtuální realita může přinést úžasné zážitky během dovolené. Existují kluby a zařízení nabízející různé zážitky s VR, od simulací letu po hry a virtuální prohlídky. Některé z nich nabízejí slevy prostřednictvím webových stránek, jako je Slevomat.Prázdniny jsou skvělou příležitostí pro učitele, jak využít svůj zájem o geekovskou kulturu. Zkoušení nových technologií, plánování geekovských výletů a využití VR může obohatit vaše zážitky z dovolené a zároveň poskytnout inspiraci pro příští školní rok. Ve třetí části jsme se zaměřili na to, jak učitelé prázdniny tráví. Profesní rozvoj a zdravá rovnováha mezi prací a volným časem bývá na prvním místě.Prázdniny jsou pro učitele nejen dobou odpočinku a regenerace, ale také příležitostí k profesnímu rozvoji a přípravě na další školní rok. Zde jsou některé tipy, jak využít prázdniny efektivně a zároveň si užít dovolenou.Význam odpočinku a regenerace pro učiteleJako učitel může být velmi lákavé strávit prázdniny plánováním a přípravou na další školní rok. Avšak je důležité si uvědomit, že odpočinek a regenerace jsou pro učitele stejně důležité jako pro jakékoli jiné profese. Aby byl váš odpočinek efektivní, zkuste věnovat čas digitálnímu detoxu a využijte na svých zařízeních režim „nerušit“.Jak učitelé mohou využít prázdniny k plánování a přípravě na další školní rokPrázdniny jsou skvělou příležitostí k plánování a přípravě na další školní rok. Můžete si vytvořit časový plán pro přípravu lekcí, hodnocení nebo speciálních aktivit. Využití tohoto času vám umožní začít nový školní rok s jasnými plány a cíli.Jak zachovat rovnováhu mezi prací a osobním životem i na dovolenéUdržování rovnováhy mezi prací a osobním životem je důležité pro zdraví a pohodu. I když může být lákavé strávit velkou část dovolené prací, je důležité si najít čas i na relaxaci a zábavu. Stanovte si hranice mezi pracovními a osobními aktivitami a držte se jich. Prázdniny jsou skvělou příležitostí pro věnování času koníčkům, rodině a přátelům.Prázdniny jsou cennou příležitostí pro učitele, jak se zregenerovat a připravit se na další školní rok. Klíčem je udržovat zdravou rovnováhu mezi prací a relaxací, ale jak se známe, tak mnohým to nedá a pokusí se využít tento čas k osobnímu i profesnímu rozvoji. ZávěremNaše podcasty jsou zaměřeny na zvyšování povědomí o kyberbezpečnosti ve školách a na pochopení toho, co kyberbezpečnost je. Pokud chcete zlepšit své dovednosti a znalosti v oblasti kyberbezpečnosti, prázdniny jsou k tomu ideální příležitostí.Posloucháním našich podcastů se můžete dozvědět více o nejnovějších hrozbách a o tom, jak je rozpoznat a jak chránit sebe a své studenty před kybernetickými útoky. Navíc můžete získat užitečné tipy a strategie pro vytváření bezpečnějšího digitálního prostředí ve vaší škole.Ať už jste na cestách, relaxujete doma nebo plánujete příští školní rok, naše podcasty vám poskytnou informace, které se hodí k tomu, abyste se stali chytřejšími ochránci a propagátory digitálních aktivit ve své škole. Proto neváhejte a zařaďte naše podcasty do svého prázdninového plánu.   --- Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Na co si dát pozor při využití umělé inteligence ve výuce | S2:E12
Jun 23 2023
Na co si dát pozor při využití umělé inteligence ve výuce | S2:E12
Ve dvanáctém dílu KYBcastu se dozvíte, jak zmírnit obavy z nasazení AI ve výuce. Dáme vám spoustu praktických tipů a metodických pokynů pro zařazení této novinky, které je všude plno, do výuky. Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR.Při používání umělé inteligence (AI) ve výuce ve škole je důležité brát v úvahu následující faktory: 1) Soukromí a bezpečnost dat: AI systémy často pracují s velkým množstvím dat. Je třeba zajistit, že jakákoli data studentů jsou řádně chráněna a že se neporušuje jejich soukromí. Je důležité zvolit spolehlivého „dodavatele“ AI, který dodržuje všechny zákony a normy týkající se ochrany dat.     Tip na nástroj: https://www.chatpdf.com/  Co na to právník Link: https://aidetem.cz/vyuziti-chatgpt-ve-skolach-pravni-pohled/  Náš „výcuc“ z článku: ChatGPT mohou využívat děti až od 13 let. Potřebují k tomu však souhlas zákonného zástupce, typicky rodiče. V případě, že žáci ještě nedosáhli věku 13 let, doporučujeme s ChatGPT pracovat skupinově, kdy pedagog ovládá aplikaci, ale dotazy kladou žáci a žákyně. Pokud žáci dosáhli věku 13 let, získejte souhlas zákonných zástupců. V případě, že to není možné, pracujte skupinově (jako v prvním případě). https://saferschoolsni.co.uk/guide-to-chatgpt-ai-chatbots/  V pravidlech aplikace je výslovně uvedeno, že veškerý vygenerovaný obsah patří uživateli. Uživatel je ale povinen vždy uvést, že obsah byl vytvořen prostřednictvím ChatGPT. Provozovatel služby ChatGPT se zříká jakékoli odpovědnosti za vytvořený obsah.  2) Závislost na technologii: Je důležité, aby studenti nebyli příliš závislí na technologii. Místo toho by měla být AI používána jako doplněk k tradiční výuce, a nikoli jako náhrada.  3) Kvalita vzdělávacího obsahu: Ne všechny AI programy jsou stejně kvalitní. Je třeba pečlivě vybírat a hodnotit obsah a nástroje, které AI nabízí. Náš názor: Snapchat má AI dost hloupou, Bing hledá i na internetu, ChatGPT často „kecá“ a nezdrojuje… 4) Diskriminace a zkreslení: AI systémy mohou mít nevědomé předsudky, které se mohou projevit ve výuce. Je důležité provést důkladné hodnocení a pravidelně aktualizovat systémy, aby se minimalizovalo riziko diskriminace a zkreslení.5) Digital divide: Někteří studenti nemají stejný přístup k technologiím jako jiní, což může vést k rozdílům ve vzdělání. Školy by měly zajistit, že všichni studenti mají rovný přístup k technologii. 6) Potřeba lidské interakce: I když AI může poskytnout individuální výuku a podporu, nesmíme zapomínat na důležitost interakce mezi studenty a učiteli. AI by měla být použita k podpoře, nikoli k nahrazení těchto interakcí. 7) Zajištění kvalifikovaných učitelů: Učitelé by měli být proškoleni v používání AI a měli by mít přístup k nezbytným zdrojům, aby mohli efektivně používat AI ve výuce.  Níže uvedená metodika je vhodná pro 7.—9. ročníky ZŠ, víceletá gymnázia a SŠ:https://aidetem.cz/chatgpt-pracovni-listy-pro-deti-zaky-studenty/  Užitečné metodiky a zdroje pro učitele  Průvodce ChatGPT pro učitele: https://aidetem.cz/pruvodce-chatgpt-pro-ucitele/  10 tipů a triků pro využití chatbota Bing (nejen) ve škole: https://twitter.com/karelklatovsky/status/1669595857669242880?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Akarelklatovsky%7Ctwcon%5Es1 EU: Etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy Kamil Kopecký: Příležitosti a rizika umělé inteligence Vezměte umělou inteligenci k táboráku. 😊 Pěkný námět do výuky: https://twitter.com/Medvidekpu/status/1669002921118187520?s=20  https://chat.openai.com/share/3a1f91d6-05ba-441a-972a-ebcf081b56c2  --- Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Proč se učitelé bojí umělé inteligence | S2:E11
Jun 18 2023
Proč se učitelé bojí umělé inteligence | S2:E11
V jedenáctém dílu KYBcastu se dozvíte, proč se učitelé bojí umělé inteligence. Probereme nejčastější podněty, se kterými jsme se osobně setkali a které rezonují učitelskou komunitou. Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR.---Umělá inteligence (AI) se stává neoddělitelnou součástí našeho každodenního života. Její pronikání do všech sektorů, včetně vzdělání, však vyvolává mnoho otázek a obav. Diskuze o prvních reakcích učitelů na tuto technologii nabízí nahlédnutí do těchto pocitů, a proto se jim věnujeme i v našem podcastu.Čeho se tedy učitelé bojí?Že je „to“ nahradíJedním z nejčastěji zmiňovaných důvodů strachu je obava z nahrazení lidských učitelů umělou inteligencí. Mnoho pedagogů se obává, že stroje mohou převzít některé z jejich tradičních úkolů, což by mohlo vést k jejich nahrazení. Jak však uvádí expertka v článku na Novinky.cz, umělá inteligence by naopak mohla učitele osvobodit od rutinních úkolů, což by jim umožnilo zaměřit se na komplexnější a tvůrčí aspekty své práce.Odkaz: Expertka: Umělá inteligence osvobodí učitele od rutiny - Novinky Že v „tom“ děti budou psát úkoly Dalším diskutovaným tématem je role umělé inteligence při psaní školních úkolů. Jak uvedl Jindra Zdráhal, existuje obava, že studenti by mohli využívat AI k vytvoření textů, což by mohlo vést k nedostatečnému zapojení a pochopení učiva.Na jednu stranu může umělá inteligence pomoci studentům při psaní úkolů – například tím, že nabídne inspiraci nebo pomůže při organizaci myšlenek. Ale na druhou stranu, pokud je AI používána jako nástroj pro generování celých esejí bez významného zapojení studenta, může to potlačit rozvoj kritických myšlenkových a psacích dovedností.Odkaz: https://www.oaveseli.cz/nasi-zaci-pouzivaji-ai Václav Trojan pak v rozhovoru trefně uvádí: „Pokud se člověk stále více spolehne na umělou inteligenci jen jako na berličku, a nikoli pomocníka, časem ani nepostřehne, že místo rozvoje spíše krní, že jeho schopnosti klesají, a co je nejhorší – jeho myšlenky a rozhodovací procesy ve skutečnosti vůbec nejsou jeho.“ Že podpoří dezinfo Někteří učitelé se obávají také potenciálního šíření dezinformací pomocí AI. Technologie jako deepfake mohou vytvářet nerozeznatelné falešné zprávy a obrázky, což představuje vážnou hrozbu pro vzdělání a širší společnost. To ale není výsadou AI. Jedinou možností, jak s tím bojovat, je ověřování informací, kritické myšlení a vzdělávání.Že nás vyhladíZní asi nejvtipněji, ale je to jeden z nejčastějších podnětů učitelů. Obava, že umělá inteligence by mohla představovat existenciální hrozbu pro lidstvo, je známá a pramení z různých zdrojů, včetně populární kultury, jak ukazuje filmová série Terminátor. Zatímco to může znít jako scénář ze science fiction, některé osobnosti v oblasti technologií, včetně Elona Muska, vyjádřily obavy z možnosti „nekontrolovatelné“ umělé inteligence.Tato obava často pramení z konceptu tzv. superinteligence, kdy by umělá inteligence dosáhla úrovně, kde by překonala lidskou inteligenci ve všech intelektuálních disciplínách. V takovém scénáři by AI mohla teoreticky provést akce, které by mohly být pro lidské bytí škodlivé – ať už úmyslně, nebo neúmyslně.Zatímco někteří vidí tuto obavu jako legitimní, mnoho odborníků na umělou inteligenci ji považuje za přehnanou. V současné době je většina AI „v plenkách“ a je navržena tak, aby prováděla specifickou úlohu, a nemá schopnost porozumět nebo se učit mimo tuto škálu. Během několika příštích desetiletí se očekává, že AI zůstane v těchto hranicích.Přesto je důležité mít na paměti, že rychlý vývoj technologie vyžaduje pečlivé sledování a regulaci. Nicméně věříme, že sci-fi nám poskytlo dostatek odstrašujících scénářů, a tak se snad podobný scénář nikdy nenaplní.Rizika si uvědomují Evropská unie i USA: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/umela-inteligence-regulace-eu-usa_2305312005_mst Evropská unie a Spojené státy usilují o zavedení dobrovolného souboru pravidel pro odvětví umělé inteligence, který by omezil rizika, než budou připraveny zákony pro regulaci tohoto sektoru. Uvedla to ve středu místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagero. Akademie věd České republiky: Máme se bát umělé inteligence? Obecný úvod nejen pro učitele: https://drive.google.com/file/d/18GnXsMdAaKjkDK8UFNoTwGQZMJRiORSu/view DoporučujemeAI v našich životech a škole od Jindry Zdráhala: https://www.sskola.cz/ai-v-nasich-zivotech-a-skole/ --- Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj). School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Jak poznat a odstranit malware z počítače i mobilu | S2:E10
Jun 1 2023
Jak poznat a odstranit malware z počítače i mobilu | S2:E10
V desátém dílu KYBcastu se dozvíte, jak poznat, jestli máte malware – tedy škodlivý kód – v počítači nebo mobilu. A když už ho najdete, řekneme si také, jak jej odstranit. Vysvětlíme si, co jsou a jak fungují keyloggery, se kterými se můžete setkat i na školních počítačích. Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR. Hlasujte pro nás, ale i další podcasty NPI v soutěži Podcast roku: https://www.npi.cz/aktuality/12513-podcast-roku--- Rizika používání keyloggerů Keylogger je software nebo hardware, který slouží k záznamu stisknutých kláves na počítači. Studenti mohou potenciálně využívat hardwarové (HW) a softwarové (SW) keyloggery k různým účelům. Zde je přehled možností, jak by mohli studenti použít keyloggery:Sběr osobních údajů, jmen a hesel Následně pak třeba ovládání počítače vzdáleně Nasbíraná data se prodávají na darknetu Typy keyloggerů Softwarové keyloggery Hardwarové keyloggery – kontrola konektorů a USB – jejich použití ve škole Kernel level keyloggery – DarkHotel, Duqu, FinFisher… Detekce softwarových keyloggerů a malwaru Detekce keyloggerů a malwaru je důležitým krokem při ochraně školního počítače a dat. Zde je několik tipů:Antivirové programy – asi nejlepší a jediná možnost, jak se chránit proti malwaru.Doby, kdy jezdil po monitoru vláček, jsou pryč, dnešní malware není vidět.Kontrola síťového provozu – firewall, nutnost blokovat neznámou odchozí komunikaci. Mýty o zpomaleném PC a 100 % v task manageru (Správci úloh) jsme v podcastu zmínili, nicméně soustavné vytížení počítače může být opravdu známkou kompromitace.Počítač infikovaný coinminerem se zpomaluje při těžení kryptoměn, které probíhá na pozadí.Výkon grafiky je vysoký a s ním roste i teplota. Ochrana před malwarem a keyloggery Jak se tedy bránit a jak infikování PC předcházet? Tady je několik našich tipů:Aktuální antivir, v poslední verzi a s aktuální databází.Používání aktualizovaného operačního systému a aktualizovaného softwaru je základ.Prevence – nestahovat cracky a software z neznámých zdrojů – použijte oficiální obchody, jako jsou Windows Store, App Store a Google Play.Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti – je fajn, pokud o problematice něco víte nebo máte poblíž někoho, kdo bezpečnosti rozumí.Detekce a odstranění malwaru Detekce pomocí antivirového softwaru – pokud nemáte, zkuste Malwarebytes nebo ESET on-line scanner. Pozor na dva antiviry na jednom PC – perou se a zpomalují PC. Manuální odstranění malwaru – zkuste to v nouzovém režimu (safemode), když to jinak nejde, u mobilu v nejhorším factory reset. Prevence dalšího napadení – nejlepší a jediné spolehlivé řešení je přeinstalace a čistá instalace operačního systému, následovaná instalací antiviru, pak programů z důvěryhodných zdrojů a změnou hesel ke klíčovým systémům.V případě podezření na kompromitaci PC vždy kontaktujte školního IT pracovníka – nenechávejte si to pro sebe.---Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Jak na bezpečné sdílení fotografií | S2:E9
May 27 2023
Jak na bezpečné sdílení fotografií | S2:E9
V devátém dílu KYBcastu se dozvíte, jak bezpečně sdílet fotografie, jaké určitě nesdílet vůbec a na co si dát pozor. Budeme se věnovat i uchovávání fotografií, které určitě sdílet nechcete. Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR. --  Na co je lepší myslet předem Obecně platí, že když chceme někoho vyfotografovat, potřebujeme k tomu jeho souhlas. A to vůbec nejde jen o GDPR, jak se hodně lidí mylně domnívá. Zákony, které toto vyžadují, platí v České republice už dlouho a jsou starší než GDPR a většina sociálních sítí, takže se vážně nejedná o žádnou novinku. 😊 V běžném životě se nás týká hlavně Listina základních práv a svobod (https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html) a občanský zákoník. Stručně a přehledně to popisuje článek Jaká právní rizika nám hrozí při zveřejnění fotografií na sociálních sítích: https://e-bezpeci.cz/index.php/57-rizikove-jevy/2661-rada-lidi-zverejnuje-fotografie-svych-znamych-na-socialnich-sitich-aniz-by-si-byli-vedomi-moznych-pravnich-rizik-s-timto-spojenych-za-jakych-podminek-muzete-umistit-fotku-druhych-osob-na-socialni-site Kromě zákonů je třeba respektovat i podmínky sociálních sítí. Nedávno zpřísnil pravidla Twitter (https://www.zive.cz/clanky/twitter-zprisnuje-pravidla-zakazuje-zverejnovani-fotografii-a-videi-lidi-bez-jejich-souhlasu-s-vyjimkami/sc-3-a-213685/default.aspx), ale i na Facebooku můžete snadno porušit pravidla na ochranu soukromí (https://www.facebook.com/help/428478523862899). V téhle souvislosti doporučujeme projít, co všechno nesmíte na Facebooku sdílet: https://transparency.fb.com/cs-cz/policies/community-standards/privacy-violations-image-privacy-rights/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2Fprivacy_violations_image_rights    Fotografie jsou většinou specifické: dnes se podíváme na sdílení z technického, etického i právního hlediska. Důležitost bezpečného sdílení fotografií a téma sharentingu řešíme v loňské epizodě č. 17: https://share.transistor.fm/s/8243f66e Doporučujeme také článek na e-Bezpečí https://e-bezpeci.cz/index.php/z-nasi-kuchyne/2687-rodice-chystate-se-s-detmi-na-dovolenou-tak-pozor-na-to-jake-fotky-deti-budete-tvorit-a-predevsim-sdilet-na-internetu-sharenting-muze-byt-nebezpecny V podcastu probíráme tato témata a zde vám přinášíme jejich rekapitulaci a slibované odkazy.Rizika nesprávného sdílení fotografií Identita a soukromí – GDPR požadavky Šíření nevhodného obsahu – https://www.cesnet.cz/wp-content/uploads/2016/10/Fotky-ktere-na-Internet-nepatri-SecurityFest16.pdf Zneužití informací z fotografií – metadata: https://spajk.cz/jak-odstranit-metadata-fotografii/ Jak zabezpečit své/cizí fotografie a čemu se vyhnout Nastavení soukromí na sociálních sítích – Facebook, Instagram, privátní profily, ne zeměkoule Používání hesel a dalších zabezpečení – zaheslovaná alba na filesharing službách (Rajče, Ulož.to, Úschovna…), omezení na určité uživatele v Google Fotkách, OneDrive či iCloudu  Kam uložit fotky, které vůbec sdílet nechci Co dělat, když se stane nežádoucí sdílení fotografií Kontaktování sociální sítě nebo platformy – nahlášení, problémy se supportem apod. Nahlášení případu rodičům, škole, na policii | https://poradna.e-bezpeci.cz/ | https://www.linkabezpeci.cz/ Tady bych rád připomněl i skvělé podcasty Na tenké lince: https://ceskepodcasty.cz/podcasty/na-tenke-lince. Prevence dalšího sdílení – poučení se z chyb, sdílení negativní zkušenosti, diskuze o problematice TIP: Hlasujte pro nás v podcastu roku: https://www.podcastroku.cz/ ---Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Jak na bezpečné sdílení dat | S2:E8
May 6 2023
Jak na bezpečné sdílení dat | S2:E8
V osmém dílu druhé série se dozvíte, jak sdílet soubory bezpečně a na co si dát pozor.Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR.Sdílení souborů a fotek ve školách může být někdy složité, ale je důležité udržovat soukromí a bezpečnost studentů a učitelů. Následujte tyto tipy pro bezpečné sdílení souborů a fotek ve školách: Vzdělávejte se: Ujistěte se, že studenti, učitelé a zaměstnanci školy mají dostatečné znalosti o digitální gramotnosti, soukromí a bezpečnosti. Používejte školní e-mail: Pro sdílení souborů a fotek používejte e-mailové adresy školy, které mají většinou vyšší úroveň zabezpečení než běžné e-mailové služby. Používejte bezpečné cloudové služby: Vyberte si spolehlivé cloudové služby, jako je Google Drive, Microsoft OneDrive nebo Dropbox for Education, které mají silná zabezpečení a funkce pro správu oprávnění. Nastavte oprávnění: Omezte přístup k souborům a fotkám pouze na oprávněné osoby a skupiny. To zahrnuje nastavení soukromých nebo skrytých odkazů a hesel pro přístup k souborům. Šifrování: Používejte šifrování pro citlivé nebo důležité soubory a fotky, abyste je chránili před neoprávněným přístupem. Řízení přístupu: Implementujte politiku řízení přístupu k zabezpečení a přístupu k souborům a fotkám. Tato politika by měla zahrnovat řízení oprávnění, revizi a sledování přístupu. Monitorování a revize: Monitorujte a pravidelně provádějte revize zabezpečení a ochrany osobních údajů ve školách, abyste zajistili, že vaše opatření zůstávají účinná a aktuální.Potřebujete s tím pomoct?Využijte zdarma služeb IT guru ve vašem kraji: https://revize.edu.cz/it-guru.Jak sdílet data bezpečně Pokud máte cloud, tak vždy označujte toho, komu sdílíte   Ideálně se vyhněte neveřejným odkazům, které jsou k dispozici pro všechny Pozor na weby a directory listing  Můžete využít službu Send, která je na českém serveru https://upload.nolog.cz. Spojení je šifrované, můžete nastavit povolený počet stažení, délku platnosti odkazu. Stažení je možné chránit pomocí hesla. Na velké soubory: WeTransfer - Send Large Files & Share Photos Online - Up to 2GB Free Na filesharing serverech, pokud je využíváte, mějte soubory šifrované nebo alespoň zazipované s heslem, které pošlete pověřeným osobám třeba pomocí SMS  Protect your files with secure free cloud storage (proton.me) Pozor na: - uloz.to - leteckaposta.cz - uschovna.cz - FTP - sdílený e-mail - WhatsApp ---Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Umělá inteligence a kybernetická bezpečnost | S2:E7
Apr 23 2023
Umělá inteligence a kybernetická bezpečnost | S2:E7
V sedmém dílu KYBcastu se dozvíte, jak může umělá inteligence změnit přístup ke kybernetické bezpečnosti, co může napáchat v rukou hackerů a jak může pomoci administrátorům i běžným uživatelům.  Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR. -- Shrnutí poznatků z níže uvedených příkladů: AI se snaží bránit zneužití a „na první dobrou“ odmítá psát škodlivé věci. AI jde „okecat“, aby tvořila phishing, keloggery a byla nápomocná útokům. Proti těmto útokům se ale škola či firma s rozumně nastavenou bezpečnostní politikou, antiviry, firewally a proškolenými uživateli dokáže ubránit. Školy bohužel často nemají to, co bych definoval jako „rozumně nastavená bezpečnostní politika“. Skripty a malware jsou jak z učebnice, antiviry a EDR je dokáží obvykle detekovat. Antiviry používají strojové učení už hodně dlouho, mají tady náskok; uvidíme, jak dlouho vydrží. AI mohou používat i admini a učitelé – jako rádce, viz příklady níže. Stejně tak může být užitečná její implementace do nástrojů, jako je SIEM či EDR, kdy dokáže analyzovat a korelovat velké množství dat, a odhalovat tak i sofistikované útoky.   Jsme v přelomové době, kdy admini na školách nastavují jméno a heslo do objednávky jídel ve tvaru jidelna:jidelna a děti na té samé škole používají AI.  Jak může AI pomoci správcům s prevencí a testováním bezpečnosti? Jaké nástroje mohu jako správce školní sítě použít pro testování zranitelností a bezpečnosti uživatelských účtů? Ptám se AI, jak testovat zranitelnosti na školní síti. Segmentace sítě. Rady s nastavením zabezpečení. Pomoc s automatizací rutinních činností správce. Jak může AI pomoci běžným uživatelům? Běžným uživatelům pomůže především tak, že bude integrovaná v aplikacích a nástrojích, jako jsou antiviry.  Máme se AI bát? Někdo se bojí, že vyhladí lidstvo: Umělá inteligence by se mohla pokusit vyhladit lidstvo. Připustil to i její duchovní otec – VTM.cz (zive.cz)   Do někoho se zas zamilovala: https://www.nytimes.com/2023/02/16/technology/bing-chatbot-microsoft-chatgpt.html Reálně má ale skvělé využití například ve výuce: https://manena.info/2023/03/27/umela-inteligence-ve-skole-prakticke-priklady-vyuziti/ ---Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
TikTok a jeho rizika | S2:E6
Apr 15 2023
TikTok a jeho rizika | S2:E6
V šestém dílu našeho podcastu si budeme povídat o rizicích TikToku, proč se všude zakazuje a co nám hrozí. Přidáme praktické tipy pro učitele, děti i rodiče. Představíme alternativy, které jsou v mnoha ohledech méně rizikové. Zákaz TikToku v EK https://www.prazskypatriot.cz/prazsky-magistrat-zakazal-zamestnancum-pouzivat-tiktok-na-sluzebnich-zarizenich/ Podobnost s Kaspersky antivirus – není to bezprecedentní krok  Evropská komise zakázala TikTok na služebních zařízeních. U nás pak i státní organizace a soukromé firmy – Magistrát hl. m. Prahy, Akademie věd ČR, ČEZ, Innogy, ČSOB a další. Aplikaci už v únoru 2022 zakázala do vládních telefonů stahovat americká vláda, následovala Evropská rada a také země jako Velká Británie, Kanada, Belgie nebo Dánsko. Proč ho zakazují? Existuje několik potenciálních negativních stránek používání TikToku, které by měly být zvažovány: Obsah nevhodný pro děti: TikTok obsahuje mnoho videí, která mohou být nevhodná pro děti, jako jsou například výzvy k nebezpečným činům (Blackout Challenge), sexuálně laděný obsah či propagace násilí. Tento obsah může být zvláště problematický, pokud děti používají aplikaci bez dozoru. Závislost: TikTok může být velmi návykový a mnoho uživatelů tráví hodiny procházením videí na platformě. To může vést k problémům s time managementem a produktivitou a také k negativním dopadům na duševní zdraví. Porušování soukromí: Stejně jako u jiných sociálních médií i na TikToku jsou data uživatelů sbírána a využívána pro reklamní účely. Zvláště nyní se zvyšují obavy o sběr dat, ke kterým může mít přístup Čína. Také je nutná opatrnost ve sdílení osobních údajů s neznámými lidmi na platformě. Problémy s duševním zdravím: Některé studie naznačují, že používání sociálních médií může mít negativní dopad na duševní zdraví, včetně úzkosti, deprese a pocitu osamělosti. TikTok není výjimkou a může být také zdrojem stresu a úzkosti pro některé uživatele. Šíření dezinformací: Na TikToku mohou být šířeny dezinformace a falešné zprávy, což může vést k problémům s důvěryhodností a objektivitou informací. Uživatelé by měli být opatrní a kriticky posuzovat informace, které vidí na platformě.  Varování NUKIBu: 2023-03-08_Varovani-TikTok_final.pdf (nukib.cz) Varování NUKIB (pro lidi): Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - Aplikace TikTok představuje bezpečnostní hrozbu (nukib.cz)   Proč je aplikace TikTok problematická • Mapuje v zařízení, kdy aplikace zjišťují informace o jiných spuštěných a instalovaných aplikacích. • Obsah soukromé komunikace ukládá na servery společnosti ByteDance. • Pravidelně kontroluje lokace zařízení. • Má přístup ke kontaktům v zařízení. • Zná informace o zařízení včetně Wi-Fi SSID, předešlé konfigurace Wi-Fi, sériového čísla zařízení a SIM karty, ID zařízení, IMEI zařízení, MAC adresy, telefonního čísla, výčtu všech uživatelských účtů používaných na zařízení a kompletního přístupu ke clipboardu. • Má přístup ke kalendáři a možnost ho číst a měnit. • Vynucuje používání nativního prohlížeče, jenž umožňuje sledovat téměř veškerou aktivitu uživatele včetně stisknutí kláves na obrazovce. Zdroj: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a https://cc.cz/postupny-konec-tiktoku-v-cesku-zamestnancum-ho-zakazaly-statni-urady-cez-a-csob-dalsi-ho-omezuji/   Výzvy:Blackout challenge https://www.jenzeny.cz/dojemne/laska-a-vztahy/tiktokova-vyzva-blackout-challenge-ma-v-cesku-prvni-obet-v-jicine-se-uskrtil-11lety-chlapec https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tiktok-zavislost-vyzvy-pomoc-msmt-csi-sebevrazda-jicin.A230315_122514_domaci_imat SILHOUETTE CHALLENGE People Are Removing The Filter On Silhouette Challenge TikToks (nylon.com) Jaegermeister challenge https://www.dailymail.co.uk/news/article-11009145/Man-dies-drinking-bottle-Jaegermeister-two-minutes-win-10-South-Africa.html  Co s tím? Oddělený mobil, ideálně v samostatné síti: řešení vhodné pro firemní prostředí. Nepoužívat mobilní aplikaci. Pokud to opravdu nutně potřebujete, je lepší použít webovou verzi v prohlížeči. Nejde ale nahrávat videa, takže je to spíše k prohlížení. Používat webové rozhraní na počítači, ideálně v odděleném profilu nebo vyhrazeném prohlížeči.  Co by následovalo, kdyby se TikTok zakázal? Jaké jsou alternativy? Děti by nejspíš přešly na Instagram Reels a YouTube Shorts. Je důležité si uvědomit, že tyto negativní aspekty neplatí pro všechny uživatele a že TikTok může být také zdrojem zábavy a pozitivních interakcí. Nicméně, jako u jakékoliv jiné platformy nebo technologie, je důležité používat TikTok zodpovědně a uvědomovat si jeho potenciální rizika. ---Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Co dělat, když objevím nezákonnou nahrávku na internetu | S2:E5
Mar 31 2023
Co dělat, když objevím nezákonnou nahrávku na internetu | S2:E5
Děti, mladí lidé a často ani rodiče nemají dostatečné právní povědomí. V mnoha případech jim nedochází, že pořízením a zveřejněním nahrávky mohou kromě morálních zásad porušovat i zákony. Učitel může objevit nezákonnou nahrávku ze školy, ale i z mimoškolního prostředí. Někdy se také stane, že žáci bez vědomí učitele streamují dění v hodině. Jak by měl v těchto případech postupovat a co vlastně znamená, že je nahrávka nezákonná? S Miriam Sedláčkovou se zaměříme na následující otázky:Kdy si můžeme pořídit nahrávku člověka i bez jeho souhlasu?K čemu můžeme nahrávku použít a co s ní naopak dělat nesmíme?Co všechno můžeme porušit, pokud nahrávku zveřejníme?Co může řešit škola a co už by měla předat policii? Jaká preventivní opatření fungují a co nemá smysl?Jak by měli postupovat rodiče a čeho by se měli spíše vyvarovat?Při pořizování nahrávek musíme vzít v úvahu více rovin. K hlubšímu proniknutí do problematiky doporučujeme následující články: Z. Candigliota: Pořizování nahrávek bez upozornění nahrávané osobyEdu.cz: Fotky a ochrana soukromí v životě školyAdvokátní kancelář Ondřejová: Ochrana osobnosti v Občanském zákoníku (pdf)Použitá hudbaSchool Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Youtuberem proti své vůli | S2:E4
Mar 20 2023
Youtuberem proti své vůli | S2:E4
Každému učiteli se může stát, že ho žáci nahrají třeba na mobil nebo skrytou kameru a nahrávku potom sdílejí v nějaké skupině, na sociálních sítích nebo třeba na YouTube. Často za tím nemusí být ani zlý úmysl, v mnoha případech si žáci ani neuvědomují možné důsledky takového jednání. Jak se bránit a co dělat, když se něco takového stane?Nahrávat je technicky snadné, zákaz mobilů nic neřeší. Žáci si mohou snadno koupit různá zařízení se skrytou kamerou. Třeba špionážní brýle jsou cenově dostupné a koupíte je v mnoha obchodech. Další „vychytávky“ najdete ve specializovaných e-shopech (např. spyexpert.cz), ale třeba i v obyčejném Datartu si můžete koupit dětské hodinky s kamerou, která je tam „oficiálně“ kvůli videohovorům.Pravidlo první: nepanikařit! A ještě jednou: nepanikařit! Vždy musíme chránit zdroj! Pozor si musíme dávat hlavně na metadata a informace v přeposlaných e-mailech. Neopatrným jednáním můžeme snadno prozradit autora. Poslechněte si díl o metadatech.Děti i rodiče mají často falešný pocit, že v různých „uzavřených skupinách“ mohou sdílet, co chtějí, a nahrávky se z nich nedostanou nikam ven. To je samozřejmě nesmysl, navíc nikdy není jisté, jestli jsou ve skupině všichni se skutečnou identitou.Vždy je důležité nahrávku probrat s aktérem – měl by o celé věci vědět hned. Třeba vás překvapí, podobně jako v příběhu zmiňovaném v tomto dílu.Použitá hudbaSchool Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Výhody a nevýhody Linuxu na školních počítačích | S2:E3
Feb 25 2023
Výhody a nevýhody Linuxu na školních počítačích | S2:E3
Ve třetím dílu nové série se dozvíte, jaké výhody a nevýhody má nasazení Linuxu na školních počítačích. Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR.Linux – co to je  Linux je operační systém pro počítače a servery stejně jako Windows nebo MacOS. Jedná se o open-source software, což znamená, že zdrojový kód je k dispozici a může být upravován a šířen bezplatně podle libosti. Linux má mnoho výhod pro běžného uživatele, například: Bezpečnost: Linux je považován za bezpečnější než ostatní operační systémy, protože má méně zranitelností, na které by se útočníci mohli zaměřit. Ve skutečnosti i Linux obsahuje velké množství zranitelností, stejně jako jiné operační systémy. Proto je potřeba ho pravidelně  aktualizovat. Vzhledem k nižší rozšířenosti např. na osobních počítačích nebývá tak často v hledáčku útočníků. Nejde jednoduše říct že je bezpečnější, i když je tak na něj obvykle nahlíženo.Rychlost a stabilita: Linux je často považován za rychlejší a stabilnější než jiné operační systémy. Například může nabízet kratší dobu startu a zavádění aplikací. I tady ale platí, že to tak nemusí být ve všech případech. Proto doporučujeme si ho vyzkoušet s aplikacemi, které plánujete využívat.Výběr: Existuje mnoho distribucí Linuxu, takže uživatelé si mohou vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám a představám. Bezplatné použití: Linux je open-source software, takže je zdarma ke stažení a používání. Komunita: Linux má velkou komunitu vývojářů a uživatelů, kteří pomáhají s jeho vývojem, podporou a řešením problémů. Pokud jste běžný uživatel, budete se s Linuxem setkávat v různých podobách, například v mobilních telefonech (Android je převlečený Linux), routerech, serverech nebo v různých vestavěných systémech.  Pokud se rozhodnete pro instalaci Linuxu na svůj osobní počítač, budete si muset stáhnout distribuci Linuxu, například Ubuntu nebo Fedora, a nainstalovat ji na svůj počítač. Po nainstalování budete moci používat Linux podobně jako jiné operační systémy s tím rozdílem, že Linux vám může poskytnout větší kontrolu nad vaším počítačem a může být přizpůsobený vašim potřebám.  Android a Linux Android je také postaven na jádru Linuxu. Jádro Linuxu poskytuje základní funkce operačního systému, jako je správa paměti, procesorového času, souborových systémů, ovladačů zařízení atd. Android využívá jádro Linuxu pro tyto účely a také pro poskytování vysokého výkonu, stability a bezpečnosti. Nicméně, Android je výrazně modifikovaný a rozšířený operační systém v porovnání s běžnou distribucí Linuxu pro desktopové počítače. Zatímco desktopová distribuce Linuxu nabízí širokou škálu desktopových aplikací a prostředí, Android je zaměřený hlavně na mobilní zařízení a nabízí vlastní rozhraní, které je optimalizované pro dotykové obrazovky. Android také využívá vlastní vrstvu softwaru a knihoven, které umožňují spouštět aplikace napsané pro Android. Z tohoto důvodu se Android – i když využívá Linux jako své jádro – může lišit v mnoha ohledech od běžné distribuce Linuxu.   Výhody nasazení Linuxu ve školách: Nízké náklady na licenci a hardware – stačí starší HW, není třeba platit za CALy… Snadná přizpůsobivost a úprava systému podle potřeb školy – je ale třeba admin Vysoká bezpečnost a ochrana před viry a malwarem – úspora za licence na AV Široká podpora ze strany komunity open-source vývojářů Možnost vzdálené správy a monitorování počítačů v síti – ZorinOS – https://zorin.com/grid/ Personální zabezpečení projektu – bude potřeba mít správce/síťaře/programátora Možnost provozu aktuálních verzí na systémech, které neumožňují běh nejnovějších Windows – TPM čipy a další požadavky Win11  Příprava na nasazení Linuxu: Analýza požadavků školy na software a hardware – půjde to vůbec? Výběr vhodné distribuce Linuxu: https://itsfoss.com/educational-linux-distros/ Zorin OS 16 Education Debian Edu/Skolelinux Ubuntu Karoshi  https://www.linuxschools.com/wordpress/2018/05/07/karoshi-server-version-12-0-0/  https://www.linuxschools.com/wordpress/2018/07/19/karoshi-client-v6/  Vytvoření plánu nasazení a školení učitelů a administrátorů Nastavení prostředí pro správu počítačů:  https://veyon.io/en/  Správa a údržba Linuxu: Nastavení zabezpečení a firewallu Pravidelné aktualizace a údržba systému Podpora uživatelů a řešení problémů iTop: https://www.combodo.com/itop-193 Monitorování výkonu počítačů v síti  https://cockpit-project.org  Použití Linuxu ve vzdělávacím procesu: Možnosti využití open-source softwaru pro výuku a vzdělávání Vytvoření vlastních aplikací a nástrojů pro výuku Výuka základů programování a práce s terminálem  Inspirace z praxe: Příběhy o úspěšném nasazení Linuxu ve školách – ZUŠ Jindřichův Hradec nasadila Linux místo macOS Rady od učitelů a administrátorů, kteří již mají zkušenosti s nasazením a správou Linuxu. Pokud nemáte nikoho v okolí, můžete vyzkoušet facebookové skupiny, LinkedIn nebo třeba diskuzní fórum na root.cz.Komunikace s jinými školami, které Linux provozují, sdílení kódů a postupů. Nevýhody I když nasazení Linuxu ve školách může být pro některé školy velmi vhodné, může mít také některé nevýhody, například:  Omezená podpora některých softwarových aplikací: některé aplikace mohou být navrženy pouze pro operační systémy Windows nebo MacOS, což může být problém.   Nutnost naučit se nové postupy a jiné přístupy: Učitelé a studenti, kteří nejsou obeznámeni s Linuxem, se budou muset naučit používat nové nástroje a přizpůsobit se novému prostředí, což může být pro některé náročné a vyžadovat čas. Děti s tím ale obvykle nemají problém.  Omezené zdroje a podpora: Pokud se škola rozhodne používat Linux, může být těžké najít dostatečnou technickou podporu i z řad outsourcingových společností nebo uspořádat školení pro učitele a administrátory. To může vést k potenciálním problémům s údržbou a správou systému.  Potenciální (ne)kompatibilita s hardwarem: Linux může mít někdy problémy s určitým hardwarem, zejména s nejnovějšími zařízeními, která nejsou plně podporována ovladači v Linuxu. To může vést k problémům s instalací a používáním určitých zařízení.  Nízká penetrace trhu: Většina uživatelů počítačů v současné době používá operační systémy Windows nebo MacOS, což může znamenat, že studenti nemají dostatek příležitostí naučit se používat Linux jako běžnou platformu, kterou by mohli potřebovat v budoucnu. Tyto nevýhody by měly být zvažovány před rozhodnutím nasadit Linux ve školách, aby se zajistilo, že škola bude mít dostatečné zdroje a know-how k jeho úspěšnému nasazení a správě.  Další alternativy pro notebooky a stolní počítače: Chrome OS a Chrome OS FlexVyrobte si Chromebook s operačním systémem Chrome OS Flex https://chromeenterprise.google/os/chromeosflex/.  ---Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Zabezpečení školního YouTube kanálu a sociálních sítí školy | S2:E2
Feb 6 2023
Zabezpečení školního YouTube kanálu a sociálních sítí školy | S2:E2
V druhém dílu nové série se dozvíte, jak předejít tomu aby byl zcizen školní YouTubeový účet. A netýká se to jen YouTube, ale i dalších populárních on-line služeb a systémů. Dáme vám tipy na zabezpečení, které můžete využít hned — s nastavením dvoufaktorového přihlašování a eliminací sdílených účtů doporučujeme neotálet.Nově najdete naše podcasty také na YouTube: Podcasty NPI ČR.A co v podcastu probíráme?Několika školám byl odcizen YouTube účet. Netýká se to však jen škol, nedávno hackeři napadli kanál Tomáše Kluse.Stejně tak školní Facebook, Rajče a podobně.Problematika sdílených účtů a nemožnost 2FA. Učitelům se někdo vlámal do Teamsů, Bakalářů apod. Slabá hesla, chybějící 2FA. Nastavte si 2FA všude, kde to jde.Pokud nemají učitelé smartphone, tak použijte YubiKey nebo alternativu.: GoTrust Idem Key USB-A - Autentizační token | Alza.cz Rady školám- na co se zaměřit?Revidovat, kdo má přístup, nechat jen nezbytné množství lidí. 2FA — dvoufaktorové přihlašování nastavte všude, kde to jde.Nesdílejte svoje heslo s nikým, ani s kolegy.Připojujte se z důvěryhodných počítačů. Někdy to jinak nejde: Twitter, TikTok, Instagram. Co s tím? Bezpečné heslo je základ — ideálně náhodně vygenerované správcem hesel nebo generátorem: https://passwordsgenerator.net/. Vygenerovat bezpečné heslo ale umí i správci hesel v prohlížeči nebo třeba Bitwarden.Dvoufaktor: buď používejte více hardware klíčů (YubiKey), nebo přidejte do více autentifikátorů.Použijte správce hesel se sdílením, neukládejte hesla do webového prohlížeče.Netýká se to jen učitelů: U dětí je problém s kradením i dalších přístupů – Instagram, Snapchat, herní platformy jako je Roblox, či klienti typu Steam...Vytváření fejkových identit a následná kyberšikana je také bohužel poměrně častým fenoménem Oběti a případy: Tomáši Klusovi hacker smazal YouTube kanál. "Přemýšlím teď nad…  https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/402952-ceskemu-youtuberovi-ukradli-ucet-s-310-tisici-lidmi-smazali-i-videa  Tipy, jak si účet zabezpečit: https://support.google.com/youtube/answer/76187?hl=cs   Použitá hudbaSkladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).
Předpovědi a novinky v IT bezpečnosti v roce 2023 | S2:E1
Jan 29 2023
Předpovědi a novinky v IT bezpečnosti v roce 2023 | S2:E1
V prvním dílu nové série se dozvíte, jaké novinky nás čekají v roce 2023 na poli kybernetické bezpečnosti a na co bychom se měli připravit. Dáme vám tipy na užitečné materiály a zdroje, které můžete využít hned. Představíme novinky a vylepšení, které se týkají našeho podcastu. A jaká témata nás čekají? To záleží hlavně na vás. Budeme moc rádi, když nám nadále budete psát náměty na vaclav.manena@npi.cz.Nově najdete naše podcasty také na YouTubu: Podcasty NPI ČR. Získali jsme záštitu NUKIB - Národního Úřadu pro Kybernetickou a Informační BezpečnostMáme z toho velkou radost a děkujeme za její udělení.Startujeme novou sérii a přehlednější označování dílů - tak jak to znáte například ze seriálů - S2 značí druhá série, E1 pak první epizodu. Dvojtečku vkládá platforma Transistor, na kterou podcasty nahráváme a nám se tak líbil, že jsme ji začali přidávat i do grafiky. Predikce v IT bezpečnosti: Naše předpovědi toho, co se stane, si můžete poslechnout přímo v podcastu, zde pak zdroje, ze kterých jsme čerpali a které nás inspirovaly.Check Point na LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7022079696158760960/ Check Point podruhé: https://www.linkedin.com/posts/checkpointczech_ransomware-hacktivism-deepfake-activity-7019610927058575360-HpRr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop Bitdefender blog: https://www.bitdefender.cz/post/prognozy-bitdefender-v-oblasti-kyberneticke-bezpecnosti-na-rok-2023 ESET: https://digitalsecurityguide.eset.com/cz/trendy-a-vyzvy-v-kyberbezpecnosti-v-roce-2023 Zde výtah jednoho z  příspěvků. Mezinárodní konflikty přinesou další vlnu hacktivismu, hrozbou deepfake i útoky na energetické sítě, varuje kyberbezpečnostní předpověď na rok 2023  Počet kybernetických útoků vzrostl ve třetím čtvrtletí 2022 ve srovnání s rokem 2021 o 28 % a Check Point Software Technologies Ltd předpovídá další prudký nárůst útoků po celém světě   #Ransomware budou používat k vydírání i menší hackerské skupiny a mezinárodní konflikty zvednou další vlnu #hacktivism-u.  Bezpečnostní týmy budou zároveň čelit obrovskému tlaku, protože v oblasti kyberbezpečnosti chybí 3,4 milionu zaměstnanců a problém se bude dále stupňovat. Odborníci také očekávají, že vlády zavedou nové kybernetické regulace na ochranu občanů.  V roce 2022 bylo hybridní pracovní prostředí zneužíváno kyberzločinci i státy sponzorovanými hackerskými skupinami. Významný dopad na kybernetický svět měl zároveň rusko-ukrajinský válečný konflikt.  Organizace musí konsolidovat a automatizovat svou bezpečnostní infrastrukturu, aby mohly lépe monitorovat prostředí hrozeb a předcházet útokům a zároveň aby snížily nároky na personál.  „V roce 2023 nás čeká velký problém jménem #deepfake. Hacktivisté i kyberzločinci budou využívat video a hlasové zprávy k úspěšným phishingovým a ransomwarovým útokům,“ říká Miloslav Lujka, Country Manager Czech Republic, Slovakia & Hungary z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies. „Jako reálnou hrozbu vidíme také útoky na energetické sítě, což povede k přerušení dodávek energií a bude to mít zásadní dopad na organizace i celou společnost.“ „Kybernetické pojištění prochází výraznými změnami. Organizace s největší pravděpodobností nebudou moci spoléhat na pojištění jako na záchrannou síť. Můžeme také očekávat, že výrobci softwaru budou zodpovědní za případné zranitelnosti a budou muset implementovat bezpečnostní prvky,“ dodává Daniel Safar, Area Manager CEE regionu z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.   „Inflace a zpomalení globální ekonomiky přinesou další nárůst digitálních podvodů a kyberzločinci budou stále častěji využívat k útokům sociální sítě a komunikační aplikace, jako #Telegram nebo #WhatsApp. Porostou i útoky na blockchainové platformy Webu3. Cílem bude ovládnout jak tyto platformy, tak i kryptoaktivy uživatelů.“  Čtyři organizace v Česku spojily své síly, aby zvýšily bezpečnost dětí na internetu Sdružení CZ.NIC, společnost Člověk v tísni, Linka bezpečí a Dětské krizové centrum oznámily zahájení spolupráce. Výsledkem bude mimo jiné:  Výukové materiály zdarma.  Linka důvěry Dětského krizového centra bude mít rozšířenou kapacitu pro poskytování pomoci při problémech souvisejících s internetem.  Pokračování provozu linky pro hlášení ilegálního obsahu na internetu.  Více informací: https://www.pedagogicke.info/2023/01/ctyri-organizace-v-cesku-spojily-sve.html  Vládní domény na jedné doméně a více informací : https://www.lupa.cz/aktuality/vlada-schvalila-migraci-ministerskych-domen-pod-gov-cz/  Nový podcast Linky bezpečí Podcast Utržené sluchátko Linky bezpečí je určený dětem ve věku 8-11 let. Děti spolupracují na jeho tvorbě.  Manuál bezpečné školy Asociace bezpečná škola ve spolupráci s odborem prevence kriminality, s odborníky na normy prevence kriminality a bezpečnost škol (z různých pohledů, např. i z  psychologického)  vytvořila tzv. „Manuál bezpečné školy“. Manuál  by měl zřizovatelům škol, ředitelům škol a dalším odborníkům z oblasti  bezpečnosti  škol pomoci k lepší  orientaci  v dané problematice, a to i formou řady příkladů, jak zjistit aktuální úroveň zabezpečení školy, jak nastavit bezpečnost ve školách atd. Manuál vhodně doplňuje dlouhodobé  aktivity odboru prevence kriminality v oblasti bezpečnosti škol a snahu o implementaci ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“