ProsessPodden

ProsessPilotene as

ProsessPodden er en podkast serie som tar for seg hvordan moderne teknologi og smarte arbeidsprosesser kan forvandle virksomheter og skape økt verdi. Gjennom dyptgående intervjuer med både ansatte og kunder, utforsker vi temaer som kunde kommunikasjon, markedsføring, salg, kundeservice, saksbehandling, feltservice og prosjektledelse. Ved å dele innsikt og erfaringer knyttet til Microsoft-verktøy som Dynamics 365, PowerBI, Azure, Office og Teams, ønsker vi å inspirere og engasjere lytterne til å ta neste steg i deres reise mot en moden datadrevet bedrift. Bli med oss på reisen mot effektivisering, samarbeid og verdiskapning i arbeidshverdagen. Tips sendes til Frode.Stenstrom@prosesspilotene.no read less
TechnologyTechnology

Episodes

Prosjektlederenes tips til prosjektsuksess
Feb 23 2024
Prosjektlederenes tips til prosjektsuksess
I denne episoden av ProsessPodden, blir Thomas og Marie fra ProsessPilotenes prosjektkontor med Frode Stenstrøm for å diskutere nøkkelelementene for suksess i prosjektledelse. Hva kan du gjøre som kunde til å bidra til at dine prosjekter lykkes oftere? De dekker en rekke emner fra risikofaktorer til kundens rolle, og fra prosjektinitiering til etter fullføring, gir de praktiske råd basert på deres kombinerte erfaring i kunderelasjonsledelse og prosjektledelse. Spesifikke fokusområder inkluderer å definere klare prosjektmål, sikre ledelsesmessig buy-in, håndtere forventninger og omfang, og kontinuerlig forbedring etter prosjektets slutt. ProsessPodden legger vekt på viktigheten av samarbeidende team, iterativt arbeid og kundeengasjement for å oppnå prosjektmål. ProsessPodden avsluttes med at Frode inviterer lyttere til å engasjere seg mer med ProsessPilotene gjennom deres nettsted og YouTube-kanal, og til å kontakte ham med tilbakemeldinger eller for fremtidige intervjumuligheter. Kontakt info: PMO Leder Marie Andersson (LinkedIn)Prosjektleder Thomas Stene (LinkedIn)Programleder Frode Stenstrøm (LinkedIn) Følg ProsessPilotenes YouTube kanal for mer relevante videoer   00:00 Introduksjon av tema og gjester 01:38 Hvordan kunde bidra til prosjektsuksess før prosjektstart? 07:07 Hvordan kunde bidra til prosjektsuksess under prosjektgjennomføring? 10:17 Hvordan kunde bidra til prosjektsuksess etter prosjektgjennomføring? 12:48 Kundens påvirkning på prosjekt risiko? 17:07 Avsluttende tips og oppsummering   Musik fra Royalty Free Music for Video Creators | Epidemic Sound
Medlemsrekruttering gjort enkelt: Teknikker og beste praksis
Jan 28 2024
Medlemsrekruttering gjort enkelt: Teknikker og beste praksis
I denne episoden av 'Prosesspodden' diskuterer Frode Stenstrøm strategier for å tiltrekke nye medlemmer til norske organisasjoner. Sentrale gjester, Eirik og Thomas, deler sine innsikter og erfaringer om saken.   Essensielle aspekter som datakvalitet, kommunikasjonsmetodologier, bruk av moderne teknologier (som AI) i medlemsrekruttering og inkludert følelsesmessige drivere i medlemspakker diskuteres.   Videre utforsker gjestene viktigheten av å måle resultater, forstå de ulike behovene til nåværende og potensielle medlemmer og tilnærminger for å beholde medlemmer.   Til slutt diskuterer de fordelene og begrensningene ved å bruke interne ressurser kontra eksterne byråer, spesielt når det gjelder å produsere markedsføringsinnhold og administrere kunderelasjoner.     Kontaktinfo  @frodeste  https://www.linkedin.com/in/frodeste/   Book møte med oss     00:00 Introduksjon 00:25 Vi slår et slag for god datakvalitet 00:48 Menneskes rolle 01:31 Forutsetninger for nye medlemmer 02:36 Strategi for medlemsrekruttering 03:07 Skille seg ut 03:27 Enda et slag for god datakvalitet 05:13 Endringer i markedskommunikasjon 06:54 The Role of Marketing Tools 06:58 Medlemsfordeler 09:43 Bruk av virkemidler 16:28 Viktigheten av å måle innsatsfaktorene 20:42 Medlemsfordeler 21:04 Emosjonelle drivere 23:04 Hvorfor taper vi medlemmer? 26:50 Insourcing eller Outsourcing 29:53 Organisering 30:44 Teknologiens rolle 31:58 Siste tips og oppsummering   Musikk: https://www.epidemicsound.com/
Modernisering av organisasjonsbedrifter med interaktive portaler
Jan 8 2024
Modernisering av organisasjonsbedrifter med interaktive portaler
I denne episoden diskuterer Frode, Hege og Thomas om betydningen av samhandlingsportaler for å styrke relasjonen mellom organisasjoner og medlemmer. De gir innsikt om hvordan slike portaler kan forbedre kommunikasjon, støtte opp læring, ressurshåndtering og sikkerhet, samt hvordan måle verdiskapning. Diskusjonene dekker et bredt spekter av emner inkludert: Kommunikasjon og interaksjon mellom medlemmer og organisasjoner: Dette inkluderer viktigheten av å-forbedre toveis-dialog gjennom digitale plattformer som "MinSide"-portalen.Optimaliserer administrasjonen og oppfølging av medlemmer: De diskuterer hvordan organisasjoner kan frigjøre tid ved bruk av automatiserte verktøy og se verdien av å involvere medlemmene mer i prosessene.Synkronisert ressursoppsett: De diskuterer hvordan organisasjonene kan dra nytte av moderne teknologi som Microsoft Teams og Dynamics for å strømlinjeforme interne prosesser og samhandlinger.Personvern og sikkerhet: Dette er også et viktig hensyn, med nøye undersøkelse av hvordan organisasjonene kan oppnå GDPR-overholdelse, og holde data sikker innenfor portalene.Brukerstøtte og brukeropplæring: De understreker behovet for grundig opplæring og en solid opplæringsstrategi for å sikre successful implementering av disse verktøyene. De avrunder samtalen ved å merke viktigheten av målbare mål og prioritet for å drive suksess ved innføring og bruk av disse selvbetjenings- og samhandlingsløsningene. Tema: 00:52 Presentasjon av Hege og Thomas 02:14 Hva er en samhandlings-portal? 07:07 Hvordan kan MinSide forbedre kunde kommunikasjon? 12:18 Eksempler på funksjoner i en samhandlings-portal 16:28 Kunstig intelligens 17:48 Hvordan begynner man? 20:46 Flere eksempler på bruk 22:24 Effektivisering av administrasjonen 32:35 Bruk av samhandlings-portaler for kurs, opplæring og ressursstyring 34:21 Måling og behovsavklaring 35:50 Personvern og sikkerhet 41:33 Verdiskapning 44:03 Avsluttende refleksjoner