Når alt blir nytt (MHK 42/43)

Alfa og Omega

May 16 2022 • 43 mins


Mot historiens klimaks, kapittel 42.

Et desperat angrep – Kristus i sentrum – Når livet passerer revy – En slagen fiende – Guds rettferdighet manifestert – De ugudeliges skjebne – Kristi sårmerker – De frelstes arv – Guds kjærlighets triumf