Artforum

Artforum

Rozprávanie o literatúre. Tento podcast Vám prináša Kníhkupectvo Artforum. read less
ArtsArts

Episodes

Diskusia ku knihe ~ Vize zdaru, vize zmaru: Proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí
Feb 12 2024
Diskusia ku knihe ~ Vize zdaru, vize zmaru: Proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí
Těžištěm knihy jsou antropologické kapitoly zachycující změny církevního života uvnitř i směrem navenek. Zkoumání míst, jež církve zaujímají v dnešní české a slovenské společnosti, zavedlo autorský kolektiv do škol a lesů, na tiskové konference i do téměř zbořených kostelů; za lidmi od Jasova přes Gemer, Zamaguří, Oravu a Vysočinu až po Prahu a Plzeňsko. Pro lepší porozumění jsou v knize zařazeny kapitoly, které shrnují proměny právních norem týkajících se církví a náboženských společností a jejich financování v Československu, Česku a na Slovensku. Kniha také zachycuje vývoj mediálních debat o církvích, restitucích a odluce od státu. Autoři a autorky ve svých textech ukazují církve v jejich málokdy zobrazované pluralitě a v rozmanitosti otázek, které si kladou při hledání smysluplných cest vpřed. Kniha tak zobrazuje přehodnocování poslání či učení se novým věcem, jako je udržitelné zemědělství nebo investování do finančních nástrojů. I přes značné rozdíly mezi Českem a Slovenskem v otázkách náboženství a míry religiozity obyvatelstva jsou v kapitolách prezentovány také nezanedbatelné podobnosti ve výzvách, kterým církve a náboženské společnosti v obou zemích dnes čelí. Kniha vznikla v rámci projektu Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky od státu podpořeného Grantovou agenturou ČR, č. projektu 19-08512S.