Projekt Zielona Polska

Projekt Zielona Polska

Kondycja naszej planety jest sumą indywidualnych starań, dlatego angażujmy się w działania na rzecz ochrony środowiska. Każdy z nas ma wpływ na stan ekosystemu, ale razem możemy jeszcze więcej.

Dowiedz się więcej! https://projektzielonapolska.pl/ read less
EducationEducation

Episodes

Jak budować miasta, w których chce się żyć?
Dec 28 2023
Jak budować miasta, w których chce się żyć?
W najnowszym odcinku naszego podcastu zajmujemy się fascynującym konceptem piętnastominutowego miasta, który zyskuje coraz większą popularność. Skupiamy się na jego istocie, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój oraz redukcję zależności od samochodów. Przeanalizujemy, jak starsze dzielnice, szczególnie te w miastach takich jak Warszawa, odzwierciedlają elementy tego innowacyjnego podejścia, jednocześnie borykając się z wyzwaniami dostosowania się do nowoczesnych standardów.W naszym odcinku poświęcimy uwagę głównemu celowi tego konceptu: zapewnieniu mieszkańcom wygody poprzez łatwy dostęp do niezbędnych usług w niewielkiej odległości od domu. Podkreślimy korzyści środowiskowe wynikające z wdrożenia tego pomysłu. Rozmawiamy również o rosnącej świadomości ekologicznej klientów, trendach związanych z ekologicznymi funkcjami w nowych projektach oraz znaczeniu udogodnień społecznościowych.Podczas dyskusji cofamy się również do lat 90. i skupiamy uwagę na zmianę w podejściu: od szybkiej sprzedaży nieruchomości, aż do współczesnych starań o stworzenie pięknych i spójnych projektów. Przedstawimy przykład Miasteczka Jutrzenki, gdzie architekci dążą do spójności projektu, biorąc pod uwagę zróżnicowane preferencje społeczności.Dowiedz się więcej na stronie https://projektzielonapolska.pl/ Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Projekt Zielona Polska”.