Porzucone w lesie śmieci to zawsze pułapki ekologiczne, czyli smutna historia leśnych zwierząt

Projekt Zielona Polska

Dec 19 2023 • 30 mins

W dzisiejszym odcinku skupimy się na poważnym problemie, który dotyka nasze lasy i dzikie obszary - pozostawianiu śmieci przez turystów. Dowiemy się jak te pozorne drobnostki, takie jak puszki czy butelki, stają się pułapkami ekologicznymi dla zwierząt leśnych.

Nasza rozmowa sięga również głębiej, analizując długofalowe zagrożenia związane z plastikowymi odpadami, które potrzebują setek lat na rozkład. Ptaki wpadają w sidła plastiku, a nieodpowiednie gniazdowanie staje się realnym problemem. Poza tym omawiamy, dlaczego i jak nielegalne składowiska odpadów stwarzają ryzyko dla środowiska.


Dowiedz się więcej na stronie: projektzielonapolska.pl/zielona-rodzina.html
Zadanie pn. ,,ZIELONA RODZINA" - projekt informacyjno-edukacyjny promujący tworzenie otoczenia przyjaznego rodzinom", realizowane jest ze środków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu ,,Po Pierwsze Rodzina!”