Kto raz z nami raz posprząta - nie będzie śmiecił!

Projekt Zielona Polska

Dec 17 2023 • 3 mins

Mówimy w fundacji, że "kto raz z nami posprzątał, ten po prostu nie będzie śmiecił".

Sprzątanie Świata to inicjatywa skupiająca się na edukowaniu ludzi na temat problemu zaśmiecania i promowaniu odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Po 30 latach i udziale 23 milionów osób, kampania przyniosła zmniejszenie ilości śmieci. Organizacja zachęca rodziny do włączenia się w wysiłki sprzątania, podkreślając wagę uczenia młodszych pokoleń praktyk przyjaznych dla środowiska.

Najczęściej zbieranymi odpadami są butelki, opakowania po żywności i inne śmieci związane z weekendem. Jednak wolontariusze znaleźli również rowery, urządzenia elektroniczne, a nawet porzucone dokumenty osobiste. Kampania ma na celu nie tylko sprzątanie, ale także edukację i podniesienie świadomości na temat właściwego usuwania odpadów i dbania o środowisko.

Dowiedz się więcej na stronie: projektzielonapolska.pl/zielona-rodzina.html
Zadanie pn. ,,ZIELONA RODZINA" - projekt informacyjno-edukacyjny promujący tworzenie otoczenia przyjaznego rodzinom", realizowane jest ze środków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu ,,Po Pierwsze Rodzina!”