Skąd się biorą śmieci w lasach?

Projekt Zielona Polska

Dec 15 2023 • 35 mins

Gościem odcinka jest Krzysztof Wiskowski z Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich w Warszawie. Tematem są lasy miejskie i problem zanieczyszczania tych obszarów. Krzysztof wyjaśnia różnicę między lasami miejskimi, a lasami państwowymi i podkreśla znaczenie lasów miejskich w dostarczaniu różnych korzyści, takich jak:
  • ochrona zasobów wodnych,
  • dostarczanie tlenu i służenie jako miejsca rekreacji
Rozmawiamy również o negatywnym wpływie śmieci na dziką przyrodę, w tym przyciąganiu zwierząt do ludzkich odpadów. Dyskusja dotyka również wyzwań, przed którymi stoją lasy miejskie, takich jak zarządzanie napływem odwiedzających, radzenie sobie z nielegalnymi wysypiskami i edukowanie społeczeństwa na temat odpowiedzialnego usuwania odpadów.

Rozmowa rzuca światło na znaczenie lasów miejskich i potrzebę rozwiązania problemu zanieczyszczania tych naturalnych przestrzeni.

Dowiedz się więcej na stronie: projektzielonapolska.pl/zielona-rodzina.html
Zadanie pn. ,,ZIELONA RODZINA" - projekt informacyjno-edukacyjny promujący tworzenie otoczenia przyjaznego rodzinom", realizowane jest ze środków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu ,,Po Pierwsze Rodzina!”