ילי שנר, "גלם"

גב הספר

Jul 10 2022 • 39 mins


"כמשוררים, הכוח שלנו הוא בחדר לבד, בהתכנסות. להתרכז פנימה".

המשוררת ילי שנר בשיחה על פריחת הכתיבה האימהית, שיבולים, גסות האתוס הקיבוצי, האפשרויות שגלומות בעיר, אמת שלא באה לזעזע והשתנות ה"אני".

אות הפתיחה: Ramzailech – TARRAS