Movisie Podcasts

Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Zoals eenzaamheid, armoede en schulden, een toenemende kloof tussen hoogopgeleiden en laag opgeleiden, radicalisering en discriminatie. Beluister onze podcasts voor meer diepgang, interessante gesprekken en casussen uit de praktijk. read less