Listen Ad-free

Det Kinesiska Rummet

Somna med Henrik

May 5 2024 • 1 hr 1 min

I detta avsnitt följer vi den fascinerande berättelsen om Lin Mei, en forskare inom medvetandets filosofi.

Lin gräver djupt i tankeexperimentet "Det Kinesiska Rummet" för att utforska gränserna för mänskligt och artificiellt medvetande.

Hennes forskning leder henne in i djup självreflektion om människans förmåga att förstå och interagera med sin omvärld.

Genom en dialog med en mystisk entitet inuti "rummet" utforskar Lin naturen av medvetande och frågar sig om allt hon upplever bara är ett resultat av förprogrammerade instruktioner.

Denna filosofiska resa tar henne genom en serie av existentiella och djupt personliga upptäckter som ifrågasätter grunden för vad det innebär att vara medveten.

Sov Gott...

Mer om Henrik Ståhl: https://linktr.ee/Henrikstahl

Bli medlem i Somna med Henrik PLUS här: https://plus.acast.com/s/somna-med-henrik.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

You Might Like

Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
This American Life
This American Life
This American Life
Wartime Stories
Wartime Stories
Ballen Studios
Freakonomics Radio
Freakonomics Radio
Freakonomics Radio + Stitcher
The Ezra Klein Show
The Ezra Klein Show
New York Times Opinion
Criminal
Criminal
Vox Media Podcast Network
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
The Why Files: Operation Podcast
The Way I Heard It with Mike Rowe
The Way I Heard It with Mike Rowe
The Way I Heard It with Mike Rowe
We Can Do Hard Things
We Can Do Hard Things
Glennon Doyle and Audacy
Hysterical
Hysterical
Wondery | Pineapple Street Studios
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
Behind the Bastards
Behind the Bastards
Cool Zone Media and iHeartPodcasts
Literally! With Rob Lowe
Literally! With Rob Lowe
Stitcher & Team Coco, Rob Lowe