מרן מספר המדרגה העליונה של אהבת התורה

Maran Hacham Ovadia Yosef הרב עובדיה יוסף זצ"ל

Nov 9 2023 • 3 mins

Maran Harav Chacham Ovadia Yosef ZT"L

Chacham Ovadia Yosef, a prominent rabbi and Torah scholar, dedicated his life to serving the nation of Israel and spreading the word of Hashem. He was a light and a true exemplar of Shem Shamayim - the idea of acting for the sake of Heaven - in his teachings, actions, and personal conduct.

Throughout his career, Chacham Ovadia Yosef worked tirelessly to help the nation of Israel.

By studying the teachings of Chacham Ovadia Yosef, listeners can deepen their understanding of the Torah and the importance of living a life dedicated to Shem Shamayim.

To Make a Donation to the Yachaave Daat Yeshivah

https://www.matara.pro/nedarimplus/online/?mosad=7002017

לתרומות באשראי או בביט: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://donate.ydaat.co.il/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ או בנדרים פלוס:

לשאלות בהלכה - קו ההוראה העולמי: 6730* לקבוצת הטלגרם של "יחוה דעת":

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://t.me/YechaveDaat⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

ניתן גם להצטרף לקבוצות הווצאפ של יחוה דעת לקבלת דברי הלכה ופרשת שבוע קצרים כל יום כמה דקות ע"י חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף שליט"א בנו של מרן רבנו עובדיה זצ"ל.

קבוצה סגורה ושקטה ללא דיונים. הצטרפו ותחי נפשכם! תזכו למצוות! כדי להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp:

כדי להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp: ⁠⁠⁠https://chat.whatsapp.com/L4ftV4OEjwZ...⁠⁠⁠ או לשלוח הודעת ווצאפ למספר: 02-652-5666


To dedicate a lesson in memory or for Refuah of a loved one please email:

Office@yaddavid.org

שיעור תורה, שיעורי תורה, חכם עובדיה יוסף, מרן יוסף, הרב עובדיה יוסף, פודקאסט עם הרב עובדיה יוסף, לימוד תורה, לשם שמים, תורה ומצוות, שיפור העולם, קדושה בבית, קדושה במשרד, נוכחות אלוהים המתמידה, לימוד גמרא, לימוד תורה, ברכות, הצלת חיים דרך ברכות, עזרה לקהילה היהודית, ישראל, הארץ הקודש, רוחניות יהודית, הלכה, תובנות תורה, חידושים, פרשנות תורה, חכמת התורה, מסורת יהודית, ירושת ישראל, ערכים יהודיים, אתיקה יהודית, קבוצת לימוד תורה, פרשת השבוע, תפילה יהודית, הוראות תלמודיות, היסטוריה יהודית, חכמי ישראל, מצוות אלוהיות, זהות יהודית, גידול רוחני, תובנות תורתיות לחיים היומיים, אירועי קהילה יהודית, חינוך יהודי, חכמי התורה, פילוסופיה יהודית, מיסטיקה יהודית, מנהגי יהדות, שמירת התורה, חגי ישראל, פסטיבלים יהודיים, אירועים במעגל החיים היהודי, יצירת הורים יהודים, תורה וערכי משפחה, אח

Shiur Torah, Torah Classes, Chacham Ovadia Yosef, Maran Yosef, Rabbi Ovadia Yosef, Podcast with Rabbi Ovadia Yosef, Learning Torah, LeShem Shamayim, Torah and Mitzvot, Making the world a better place, Kedusha in the house, Kedusha in the office, Hashem's constant presence, Gemara Learning, Torah Learning, Berachot (Blessings), Saving lives through Berachot, Helping the Jewish community, Israel, the Holy Land, Jewish spirituality, Halacha (Jewish law), Torah insights, Chiddushim (novel Torah ideas), Torah commentary, Torah wisdom, Jewish tradition, Jewish heritage, Jewish values, Jewish ethics, Torah study group, Weekly Torah portion, Parashat Hashavua, Jewish prayer, Talmudic teachings, Jewish history, Wisdom of the sages, Divine commandments, Jewish identity, Spiritual growth, Torah insights for daily life, Jewish community events, Jewish education, Torah scholars, Jewish philosophy, Jewish mysticism, Jewish customs, Torah observance, Jewish holidays, Jewish festivals, Jewish life cycle events, Jewish parenting, Torah and family values, Jewish unity, Torah and leadership, Torah and social justice, Torah for all ages, Torah for beginners, Torah for women, Torah for men, Torah for children, Torah for teenagers, Torah for seniors, Jewish wisdom for daily challenges, Torah and self-improvement, Torah and personal development, Jewish wisdom for success, Jewish role models, Jewish community support, Torah for the modern world, Living a meaningful Jewish life, Torah for professionals, Jewish business ethics, Jewish entrepreneurship, Jewish philanthropy, Jewish social responsibility, Jewish environmental ethics, Jewish values in the workplace, Jewish ethics in the digital age, Jewish perspectives on technology, Jewish approach to health and wellness,


Refuah Shelemah: Eliyahu Ben Silcha

אליהו בן סלחה