PODCAST EPISODE

Rozmowa z dr Moniką Stobiecką

Polska fika

Apr 1 2022 • 33 mins


Muzea narracyjne, cyfrowa rewolucja, archeologia interwencyjna, humanistyka zaangażowana, aktywizm, młoda nauka