85: Николай Маджаров - Файчето

Дроб и чѝли

May 26 2023 • 1 hr 15 mins

Разговор с един от доайените на електронната музика в България, който в свободното си време беше един от финалистите в Мастършеф. Ако си мислите, че няма да говорим за казармените му неволи като готвач на кораб, лъжете се, говорим си. "нещо с часовник", жак и йордан