هشتمین روز هفته

بیژن نیازاده

هشتمین روز هفته نمادی است از روزگار پرشتاب کنونی که گذشته و روایت‌های آن‌را از ما دور می‌کند در هشتمین روز هفته از هر نگاه سخنی خواهیم داشت از جُنگ روایت‌ها خواهید شنید، از جَنگ روایت‌ها و از قصه‌ها خواهیم گفت و شاید هم از غصه‌ها ولی با نگاهی پرامید به فرداهای بهتر در هشتمین روز هفته خواهید شنید آن‌چه را که در هفت روز هفته کم‌تر مجالی برای شنیدن آن‌ها وجود دارد read less
ArtsArts