Logos Talks

Logos Instituut

Logos Instituut helpt om heldere antwoorden te vinden op moeilijke vragen over Bijbel, geloof en wetenschap. read less
ScienceScience
Boek Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht - In gesprek met auteurs prof. dr. Mart-jan Paul, prof. dr. ir. Wim de Vries en prof. dr. Wim van Vlastuin
Apr 6 2023
Boek Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht - In gesprek met auteurs prof. dr. Mart-jan Paul, prof. dr. ir. Wim de Vries en prof. dr. Wim van Vlastuin
Vanaf eind maart 2023 is het boek 'Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht' te verkrijgen. O.a. via: https://webshop.logos.nl/inzicht. Zo'n vier jaar geleden initieerde Jan van Meerten (destijds onze collega bij Logos Instituut) het schrijven van deze bundel. Achttien Nederlandstalige wetenschappers droegen bij door een hoofdstuk te schrijven. In deze livestream spreken we met drie auteurs, waarvan er twee zich als eindredacteur hebben ingezet. Dit is het programma: 20.00 - 20.05 Introductie door presentator Hans Bezemer (docent natuur- en scheikunde) 20.05 - 20.20 Presentatie prof. dr. Mart-Jan Paul over het belang van dit boek en over zijn hoofdstuk (2) over 'De historiciteit van Genesis 1-11' 20.20 - 20.25 Ruimte voor vragen vanuit het publiek 20.25 - 20.40 Presentatie prof. dr. ir. Wim de Vries over zijn hoofdstuk (18) over 'God als Eigenaar en de mens als rentmeester van de schepping' 20.40 - 20.45 Ruimte voor vragen vanuit het publiek 20.45 - 21.00 Presentatie prof. dr. Wim van Vlastuin over zijn hoofdstuk (11) over 'Geloof in de wetenschap. Over onbewezen vooronderstellingen' 21.00 - 21.30 Ruimte voor vragen van uit het publiek aan de drie auteurs Op de achterkant van het boek staat het volgende: “Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen achttien Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan. Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen. In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.” #Inzicht #Wetenschap #Bijbel #Rentmeesterschap #Congres #Schepping #Evolutie #Geloof Ben je blij met dit soort video's? Overweeg om bij te dragen aan de onkosten ervan via https://www.logos.nl/doneer. Bekijk interessante producten in onze webshop: https://webshop.logos.nl. Volg Logos Instituut op de voet: Abonneer (YouTube): https://bit.ly/abonneerlogos Instagram: https://www.instagram.com/logosinstituut Facebook: https://www.facebook.com/hetlogosinstuut Twitter: https://twitter.com/logos_instituut LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/logosinstituut Website: https://www.logos.nl Bijbelvast magazine aanvragen: https://logos.nl/bijbelvast E-mail nieuwsbrief aanvragen: https://logos.nl/nieuwsbrief