Ανοσολογία-οι στρατιώτες του σώματος μας, αυτοάνοσα. Αλέξανδρος Βασσαράς, Ιπποκρατιστής Ιατρός με Αγγελή Γεωργία

Συζητώντας με την Γεωργία, συνεντεύξεις

Aug 23 2023 • 21 mins

Τι είναι ανοσολογία και ποιοι είναι οι στρατιώτες του σώματος μας. Πληροφορίες για αυτοάνοσα

Ο Αλέξανδρος Βασσαράς είναι Ιατρός Ιπποκρατιστής Ερευνητής του Ιπποκρατισμού, της Πρόληψης στη Δημόσια Υγεία και της Διατροφικής Ομοιόστασης.

Επικοινωνία: alex98vassaras@yahoo.gr

Προφίλ: https://www.facebook.com/vassaras.alexandros

Ο Αλέξανδρος Βασσαράς είναι Ιατρός που να είναι πιο κοντά στην φύση του ανθρώπινου οργανισμού, που οι συνειρμοί του εμπρός στο σύμπτωμα να μην παραπέμπουν στην χημεία, αλλά στους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας που διαθέτει το σώμα. Γιατρός που να μοιράζει γνώση και όχι πανικό. Από την Βόρεια Ελλάδα. Μακεδόνας από μητέρα και Λάκωνας από πατέρα.

Το ιστορικό του συμπεριλαμβάνει πολλά επίπεδα έρευνας και πολλή δράση:

Ειδίκευση στην Νευρολογία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης

Ερευνητής στην MΠPATIΣΛABA στην NEYPOΛOΓIKH KΛINIKH NEYPOMΠOPPEΛΛIΩΣHΣ

Στην ΓEPMANIA ξανά έρευνα στην KΛINIKH NEYPOMΠOPEΛΛIΩΣHΣ

Είναι IATPOΣ EKΠAIΔEYMENOΣ ΣTO ΦAΣMA THΣ NOΣOY ΛAIM.

METAΠTYXIAKOΣ THΣ NEYPOANOΣOΛOΓIAΣ

Oλα τα χρόνια εργάστηκε στην ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA

ONTAΣ ΣYNEPΓATHΣ THΣ ETAIPIAΣ IATPONOΣHΛEYTIKΩN YΠHPEΣIΩN "NOΣOKOMA ΣTO ΣΠITI"

Η ιστοσελίδα μου

https://www.angeligeorgia.gr

Τα Podcast μου:

https://syzitontasmetingeorgia.gr

https://angeligeorgiastoryteller.gr

https://soundcloud.com/georgia-angeli

https://akougontasmetingeorgia.gr

https://fotinakalimerakiametingeorgia.gr

Το κανάλι μου στο you tube

https://www.youtube.com/@angeligeorgia808/featured

Facebook προφίλ:

https://www.facebook.com/angeligeorgia.storyteller/