Τύψεις, θυμός, τοξικοί άνθρωποι, τοξικοί γονείς. Οι σύγχρονες Ερινύες, Λερναίες Ύδρες. Βασίλης Τσιλιγκίρης με Γεωργία Αγγελή

Συζητώντας με την Γεωργία, συνεντεύξεις

May 15 2023 • 34 mins

Τύψεις, θυμός, τοξικοί άνθρωποι, τοξικοί γονείς. Οι σύγχρονες Ερινύες, Λερναίες Ύδρες. Είναι μόνιμοι εφιάλτες για τον καθένα μας

Email Συγγραφέα: b.tsilikiris@gmail.com

Τηλέφωνο: 6949169726

Το προφίλ του: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078233709266

Η σελίδα μου: https://angeligeorgia.gr

το κανάλι μου https://www.youtube.com/@angeligeorgia808/featured