Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη απο φίλον του ομήλικα , ερασιτέχνην. Κωνσταντίνος Καβάφης

Ακούγοντας με την Γεωργία

Mar 11 2023 • 1 min

Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη απο φίλον του ομήλικα , ερασιτέχνην. Κωνσταντίνος Καβάφης. Απαγγέλει η Γεωργία Αγγελή

Η σελίδα μου www.angeligeogia.gr