Tập 2 - Hành trình lùa gà và tư duy đội nhóm lùa gà

Ông Già Đầu Tư's Podcast

Apr 23 2023 • 21 mins

Tập 2  - Hành trình lùa gà và tư duy đội nhóm lùa gà
Khi thua lỗ mà Toàn dám ăn chia với sàn /  Lập đội nhóm và marketing theo thứ tư duy làm đội nhóm đa cấp  / và các chiến lược cũ / chiến lược thua lỗ mà toàn đã gặp phải / Đó không phải cách làm.
Nếu ta có ít khách hàng - sàn sẽ chơi ta
nếu ta đông khách - sàn theo dõi
nếu ta lãi nhiều - sàn chiều trò
nếu ta lỗ nhiều - sàn vui vẻ
nếu ta bào com - sàn khóa
nếu ta ít khách - sàn khó chịu
Sàn quan sát đội nhóm làm nếu chúng ta chọn lựa sàn kém chúng ta sẽ bị toang / phải hiểu sâu sàn phải tốt phải đẩy lệnh / phải có chiến lược nạp rút rõ ràng
1. Sàn tốt là sàn có giầy phép
2. Sàn công nghệ đẩy lệnh lãi đi và có thể giữ lệnh lỗ
3. Bid/ask vừa phải - Không cao quá để giết chết khách hàng
4. Đội nhóm làm tốt và tương tác tốt nạp rút
5. Các chương trình PR và giải thích rõ ràng cho khách hàng
6. Sàn được hiểu rõ của đội nhóm chiến thắng hay thua lỗ hay đào tạo tài chính ...
7. Bot trade - Copy trade hay như thế nào ?

Chương trình gọi là lùa gà nếu tấn công vào phần lãi của khách hàng hay tiêu hủy tài khoản ...

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.