Tập 16 - Toàn ngộ ra làm bóng - Ai làm bóng cho anh ghi bàn - Chờ đợi mr Thị trường làm bóng cho anh

Ông Già Đầu Tư's Podcast

May 10 2023 • 10 mins

Tập 16 - Toàn ngộ ra làm bóng - Ai làm bóng cho anh ghi bàn - Chờ đợi mr Thị trường làm bóng cho anh
Ngộ trong tư duy
Tư duy làm bóng
Mr Thị trường là 1 tiền vệ cực thông minh
1. Những đường chuyền quyết định để ghi bàn chỉ có 5 đường chuyền thành bàn / 20 đường chuyền bị chặn
2. Những cách nhận ra được làm bóng của Mr Thị trường

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.