Giới thiệu nhân vật trong câu chuyện đầu tư bất tận của tôi

Ông Già Đầu Tư's Podcast

Apr 22 2023 • 3 mins

Giới thiệu nhân vật trong câu chuyện đầu tư bất tận của tôi
Đào Hương và Toàn
3 con người hàng ngày vẫn hiện hữu và mỗi ngày mở mắt ra lại trading điên cuồng / sống trong nỗi sợ hãi hay sung sướng của thành công hay thất bại / Nó là thứ lợi nhuận không có hay sự nghiện ngập khó tin của thời buổi công nghệ trading

Support the Show.