Lege Peter Dvergsdal om C19-medisiner, om mediesensur, og omtale av John-Arne Røttingen og Steinar Madsen.

FAKTA No

Oct 23 2021 • 33 mins

Norsk lege forteller om  C19-medisiner og effektiv behandling,  norsk medias veto mot publisering av uøskede fakta, og om oppsiktsvekkende forhold som gjør at John-Arne Røttingen (Norges "globale helseambassadør") og Steinar Madsen (medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk)  bør ansees som kriminelle.

You Might Like