Om innholdet i corona-"vaksinene", alvorlige bivirkninger, og at barn og unge presses av myndighetene til å ta disse "vaksinene". Norsk mikrobiolog svarer.

FAKTA No

Oct 2 2021 • 21 mins

Hva inneholder coronavaksinene? Hvilke bivirkninger kan man få? Hvorfor bør ikke barn og unge vaksineres?  Hvorfor fortsette når det så langt er påvist 4 ganger sa mange  alvorlige bivirkninger enn da Norge stanset svineinfluensavaksinen?
Norsk mikrobiolog svarer.

You Might Like

The Moth
The Moth
The Moth
Snap Judgment
Snap Judgment
Snap Judgment and PRX
99% Invisible
99% Invisible
Roman Mars
Myths and Legends
Myths and Legends
Jason Weiser, Carissa Weiser, Nextpod
Selected Shorts
Selected Shorts
Symphony Space
The Great Detectives of Old Time Radio
The Great Detectives of Old Time Radio
Adam Graham Radio Detective Podcasts
LeVar Burton Reads
LeVar Burton Reads
LeVar Burton and Stitcher
Gastropod
Gastropod
Cynthia Graber and Nicola Twilley
Fantasy Fangirls
Fantasy Fangirls
Fantasy Fangirls