#C0775_200819_Tore Sandvik og Pia Jøsendal: Innovasjon i privat og offentlig sektor

LØRN.TECH

Aug 27 2020 • 29 mins

I denne episoden møter vi fylkesordfører i Trøndelag, Tore Sandvik, og frivillig endringsagent i OneTeamGov Global, Pia Jøsendal. Samtalen ledes av Eirik Løkke fra Civita.


Hovedtema for samtalen er:

  • Hva er de viktigste grepene for å stimulere innovasjon i privat og offentlig sektor?
  • Hvilken betydning har ledelse i offentlig sektor å si for å tørre å være innovativ?
  • Bør offentlig og private lære av hverandre – eller bør vi rendyrke forskjellene?


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.