Phật hay Ma (vấn đáp)

Pháp Thoại Thích Pháp Hoà

Jul 28 2012 • 48 mins


Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca