قسمت ۱۲ - آرامش و نیایش

داستان‌های نیلوفر

Nov 17 2022 • 12 mins

دقت کرده‌اید که ما گاهی کارهایی را بدون دلیل و فقط از روی عادت انجام می‌دهیم؟
خیلی خوب است که دقیقاً بدانیم هر کاری را برای چه انجام می‌دهیم و هدف ما از انجام آن کار چیست.
گاهی انجام یک کار بدون دلیل و فقط از روی عادت باعث می‌شود تمایل خود را برای آن کار از دست بدهیم یا در انجام آن کوتاهی کنیم، گاهی نیز دقیقا نمی‌توانیم متوجه بشویم برای چه باید کاری را انجام بدهیم، اما می‌توانیم با تفکر، مطالعه و مشورت با دیگران به مفید یا بی‌ثمر بودن آن کار پی ببریم