COVID infections likely to have been double the recorded figure - Kaso ng COVID-19, posibleng doble ang totoong bilang ayon sa isang pag-aaral

SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Jun 21 2022 • 4 mins

A new study, which examined antibody levels among blood donors, also found younger age groups had the highest rate of unreported infections. - Lumalabas sa isang survey na isinagawa sa mga blood donor na mas maraming impeksyon ng COVID kaysa sa orihinal na naitala.