PODCAST

St. Augustins bekjennelser

St. Augustins bekjennelser

St. Augustins Bekjennelser er en katolsk mediaorganisasjon som sprer, uttrykker og forklarer Kirkens Tro gjennom videoer, podcast, foredrag, og artikler. St. Augustins bekjennelser deler samtaler med prester, ordensfolk og lekfolk, slik at man kan vokse og bli styrket av den Katolske kirkes lære og tro. CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,CHRISTUS IMPERAT!

Start Here
Samtale med søster Anne Bente
Samtale med søster Anne BenteSamtale med familien Wade - Leve kallet sitt hver dagSamtale med broder Hallvard - En kristen jediSamtale med p.Pål Bratbak - Intro til kallOrdinasjon - Prest til evig tidSykesalving - Den siste oljes sakramentEukaristien - Kjærlighetens sakramentPåskevigilien - Han er sannelig oppstanden m/biskop Erik VardenLangfredag - Herrens lidelsesdag m/biskop Erik VardenSkjærtorsdag - Innstiftelsen av nattverden m/biskop Erik VardenSkriftemål - Botens sakramentFermingens sakrament - bekreftelsen på dåpen
I dagens episode snakker Peder og Martin om fermingens sakrament, og hvordan det er en bekreftelse på dåpen og hvordan det fullbyrder det løftet man sier i dåpen. Den sakramentale virkning av fermingen oppsummeres slik i Den katolske kirkes katekisme (nr. 1303):(F)ermingen (gir) vekst og utdypelse av dåpens nåde:* den grunnfester oss sterkere i vårt barnekår hos Gud som gjør at vi kan si: «Abba, Far» (Rom 8, 15);* den gjør oss sterkere til ett med Kristus;* den øker i oss Den hellige ånds gaver;* den gjør vårt bånd til Kirken mer fullkomment;* den gir oss særlig styrke fra Den hellige ånd til å utbre og forsvare troen ved ord og gjerning som Kristi sanne vitner, til modig å bekjenne Kristi navn og til aldri å skamme oss over korset.I Den katolske kirke er fermingen (konfirmasjonen) et av de tre initiasjonssakramentene«Å bli fermet vil si å inngå en "pakt" med Gud. Konfirmanten sier: "Ja, jeg tror på deg, min Gud; gi meg din Hellige Ånd, så jeg kan tilhøre deg fullt og helt og aldri skilles fra deg, så jeg kan vitne om deg gjennom hele livet, med kropp og sjel, ord og gjerninger, i gode og onde dager". Og Gud sier: "Ja, jeg tror på deg også, mitt barn - og jeg vil gi deg min Ånd, meg selv. Jeg vil tilhøre deg fullt og helt. Jeg kommer aldri til å forlate deg [...]."»Hellige AugustinBe for ossFølg oss på sosiale medier👉Facebook: https://www.facebook.com/Staugustinsbekjennelser👉Instagram: https://www.instagram.com/staugustinsbekjennelser/🌐Nettside: https://www.sanktaugustin.no/
Feb 28 2021
26 mins
Fasten m/p.KhiemDåpen - Født på nyTro - Fellesskap - HandlingCoram Fratribus Intellexi m/biskop Erik VardenMessen - Gjør dette til minne om MegHyrde for Herrens får m/Biskop ErikBønn - Herre lær oss å beVend om og tro på evangeliet - med Gunnar Halle