Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 17. Chữa bệnh cứu người

SGP2020

Mar 16 2023 • 18 mins

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 1. Tiếp cận và tiêu diệt.

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 2. Mỗi phát súng, một tên địch?

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 3. Tuổi thơ khốn khó

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 4. Chiếc tàu ngầm Nga và người anh hùng mặt xanh

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 5. Ngày duy nhất dễ thở là ngày hôm qua

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 6. Đội SEAL số 2

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 7. Bão táp sa mạc

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 8. Đội đặc nhiệm SEAL số 6

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 9. Thêm một lần khổ luyện

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 10. Ngôi nhà bí mật của CIA – cuộc săn lùng Aidid

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 11. Lùng bắt quân sư của Aidid

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 12. Sứ mệnh do thám Mogadishu

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 13. Trận chiến ở Mogadishu

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 14. Đứng dậy từ những mất mát

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 15. Sứ mệnh bảo vệ đại sứ Mỹ tại Philippin

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 16. Trở về cuộc sống đời thường

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 17. Chữa bệnh cứu người

You Might Like

Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
This American Life
This American Life
This American Life
The Way I Heard It with Mike Rowe
The Way I Heard It with Mike Rowe
The Way I Heard It with Mike Rowe
Freakonomics Radio
Freakonomics Radio
Freakonomics Radio + Stitcher
Literally! With Rob Lowe
Literally! With Rob Lowe
Stitcher & Team Coco, Rob Lowe
The Ezra Klein Show
The Ezra Klein Show
New York Times Opinion
Radio Rental
Radio Rental
Tenderfoot TV & Cadence13
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
The Viall Files
The Viall Files
Nick Viall
KILLED
KILLED
audiochuck
Girls Next Level
Girls Next Level
Holly Madison and Bridget Marquardt
Scared To Death
Scared To Death
Dan Cummins
Bad Batch
Bad Batch
Wondery