Đắc nhân tâm # Dale Carnegie

SGP2020

Mar 19 2023 • 6 hrs 15 mins

"Đắc nhân tâm" là một cuốn sách về phát triển bản thân và giao tiếp được viết bởi Dale Carnegie. Cuốn sách bao gồm 4 phần chính, mỗi phần có nhiều chương nhỏ để trình bày ý tưởng và kỹ năng để phát triển khả năng giao tiếp và lãnh đạo.

Phần một giúp người đọc hiểu rõ về cách suy nghĩ và hành động của mình, và cách tận dụng tâm lý của người khác để giao tiếp hiệu quả hơn. Phần hai chứa những kỹ năng để xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người, bao gồm cách thuyết phục và cách đối phó với những người khó chịu. Phần ba giúp người đọc trở thành một lãnh đạo tốt hơn, từ việc quản lý thời gian đến cách giải quyết mâu thuẫn. Cuối cùng, phần bốn cung cấp những cách để người đọc giữ vững sức khỏe tinh thần và động lực, từ việc thích nghi với sự thay đổi đến cách trở thành một người thành công.

Cuốn sách "Đắc nhân tâm" được đánh giá là một trong những cuốn sách quan trọng nhất trong lĩnh vực phát triển bản thân và giao tiếp. Tác giả Dale Carnegie đã sử dụng nhiều ví dụ cụ thể và trực quan để giải thích các khái niệm, từ đó giúp người đọc dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

You Might Like

Stuff You Should Know
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
This American Life
This American Life
This American Life
The Way I Heard It with Mike Rowe
The Way I Heard It with Mike Rowe
The Way I Heard It with Mike Rowe
Freakonomics Radio
Freakonomics Radio
Freakonomics Radio + Stitcher
Literally! With Rob Lowe
Literally! With Rob Lowe
Stitcher & Team Coco, Rob Lowe
The Ezra Klein Show
The Ezra Klein Show
New York Times Opinion
Radio Rental
Radio Rental
Tenderfoot TV & Cadence13
Am I the Jerk?
Am I the Jerk?
youtube.com/amithejerk
The Viall Files
The Viall Files
Nick Viall
KILLED
KILLED
audiochuck
Girls Next Level
Girls Next Level
Holly Madison and Bridget Marquardt
Scared To Death
Scared To Death
Dan Cummins
Bad Batch
Bad Batch
Wondery