Fra Grini til Trandumskogen (1:2)

Linjer

May 5 2022 • 16 mins


Hva er du villig til å dø for? Og hvor ofte tar du valg hvor du ikke vet hva konsekvensene vil bli?

I 1944 ble brødrene Jan og Kjell arrestert av tyske soldater, satt i Grini fangeleir og dømt til døden.