Aathmavil Manjupeyyumbol - Malayalam Podcast

Team Aathmavil Manjupeyyumbol

ആത്മാവിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മഞ്ഞുപെയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറുവിചിന്തനങ്ങൾ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡുകളായി നിങ്ങൾക്കിവിടെ ശ്രവിക്കാം. Here you can listen to Malayalam podcast episodes that will give your soul a refreshing feel of snowing with happiness and peace. read less

The Sands Of Universe | Dn. Linston Olakkengil | പ്രപഞ്ചത്തിലെ മണൽത്തരികൾ | Malayalam Podcast
Dec 24 2021
The Sands Of Universe | Dn. Linston Olakkengil | പ്രപഞ്ചത്തിലെ മണൽത്തരികൾ | Malayalam Podcast
ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കിയാൽ വെറും മണൽത്തരികളായേ മനുഷ്യനെ കാണാൻ സാധിക്കു. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമാണ്. പരസ്പരസഹായത്താൽ നമ്മൾ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നന്മ നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ടും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചും മണൽത്തരി പോലുള്ള കുറച്ച് മനുഷ്യരുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ കഥകളാകാം ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൂടെ. ഏവർക്കും ആത്മാവിൽ മഞ്ഞുപെയ്യുമ്പോൾ ടീമിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് - പുതുവത്സരാശംസകൾ Voice: Dn. Linston Olakkengil | ഡീക്കൻ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob (Co-Founder DGtyz Pro), Joseph V M ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
Value of Honesty | Dn. Linston Olakkengil | സത്യസന്ധതയുടെ മൂല്യം | Malayalam Podcast
Sep 25 2021
Value of Honesty | Dn. Linston Olakkengil | സത്യസന്ധതയുടെ മൂല്യം | Malayalam Podcast
പ്രവർത്തികളുടെ മൂല്യം പല കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ സത്യസന്ധതയുടെ മൂല്യം നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനാവുമോ? മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഈ യാത്രയിൽ സത്യസന്ധത എന്ന ഘടകം വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സമൂഹം ഇതിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതും. നാളേക്ക് നല്ലൊരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാൻ പുതിയ തലമുറക്ക് സത്യസന്ധതയുടെ മൂല്യം പകർന്ന് നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്. സത്യസന്ധതയുടെ മൂല്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കഥ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൂടെ കേൾക്കാം. Voice: Dn. Linston Olakkengil | ഡീക്കൻ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob (Co-Founder DGtyz Pro), Joseph V M ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
The Beauty of Tolerance | Dn. Linston Olakkengil | സഹനം നൽകിയ സൗന്ദര്യം | Malayalam Podcast
Jul 28 2021
The Beauty of Tolerance | Dn. Linston Olakkengil | സഹനം നൽകിയ സൗന്ദര്യം | Malayalam Podcast
നാം ഓരോ ദിവസവും നിരവധി സഹനങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും കടന്ന് പോകുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന ഓരോ മനോഹരമായ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിലും നിരവധി ആളുകളുടെ സഹനങ്ങൾ ഉണ്ട്.  സഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തികളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാൻ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ ഫലമോ, അത് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നവയായിരിക്കും. സഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സമയത്തും സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയ ഒരു കലാകാരനെ പറ്റി ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൂടെ കേൾക്കാം. Voice: Dn. Linston Olakkengil | ഡീക്കൻ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob (Co-Founder DGtyz Pro), Joseph V M ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
Heroes of Social Media | Br. Linston Olakkengil | സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഹീറോസ് | Malayalam Podcast Episode
May 9 2021
Heroes of Social Media | Br. Linston Olakkengil | സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഹീറോസ് | Malayalam Podcast Episode
നമ്മുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് നന്മ നിറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്ന വലിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പലരും അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മൂല്യം അറിയാതെ പോകുന്നവരാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ അവരറിയാതെ തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യവും സംസ്കാരവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൂടെ. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol Malayalam Podcast
Stan Lee - The Hero | Br. Linston Olakkengil | സ്റ്റാൻലീ എന്ന ഹീറോ
Jan 16 2021
Stan Lee - The Hero | Br. Linston Olakkengil | സ്റ്റാൻലീ എന്ന ഹീറോ
ഇന്ന് ലോകം അറിയുന്ന ഏത് വ്യക്തിയെ കാണിച്ചാലും അവർക്ക് പിറകിൽ ആരും അറിയാത്ത കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ കഥ കാണും. വജ്രം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല, അത് കഠിനമായ ചൂടിലും സമ്മർദ്ദത്തിലും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടതാണ്. അതിന്റെ മൂല്യം വളരെ വലതും. നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടി കടന്ന് വന്ന് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയ മനുഷ്യരുടെ മൂല്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ലോകത്തെ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് സ്വപ്നം കാണുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ പറ്റി ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (Pixabay License): Calm Wind by PhannPhaKh ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
Pillars of Triumph | Br. Linston Olakkengil | ജീവിതവിജയത്തിലെ ശക്തിസ്രോതസ്സുകൾ
Dec 31 2020
Pillars of Triumph | Br. Linston Olakkengil | ജീവിതവിജയത്തിലെ ശക്തിസ്രോതസ്സുകൾ
വിജയം രുചിച്ചവർക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയുവാനുണ്ടാകും. പിന്നിട്ട വഴികൾ, സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ... എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപരി ഇവരെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സഹായിച്ച മനുഷ്യരെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായി നിന്നവരെ വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല! ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അധ്യാപകർ; ഇങ്ങനെ അനവധി പേർക്ക് ആ വിജയത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ശക്തിസ്രോതസ്സുകളായി നിൽക്കുന്നവരെ സ്മരിക്കുവാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു ജീവിതകഥ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം. ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ! Those who have been successful in life will have a lot of stories to tell. The ways of the past, the sacrifices made, the sufferings... But above all, we cannot forget the people who stood like pillars in their road to success, the ones who were the centre of power in their lives! Relatives, friends, teachers; so many people might have played a big role in that achievement. In this episode, we will hear a life story that inspires us to remember those who are similar sources of power in our lives as well. Our heartily New Year wishes to all! Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Elysian by Artificial.Music ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
Golden Hope | Br. Linston Olakkengil | പ്രതീക്ഷയുടെ സ്വർണ്ണം
Nov 23 2020
Golden Hope | Br. Linston Olakkengil | പ്രതീക്ഷയുടെ സ്വർണ്ണം
വിജയത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പാതയിൽ നാം ഒരുപാട്‌ കടമ്പകൾ കടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വെളിച്ചത്തെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്‌ നടത്തുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് നമ്മളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വിജയം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ അവരാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും നമുക്കായി നൽകുന്നു. നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെയാകും. ഒരു അമ്മ തന്റെ മകളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ചെയ്ത ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ. We have a lot of crisis on our path to success‌. In this journey, there are a few people who will help us to reach our destination by believing in our abilities. They give us all the help they can to make us successful. When we reach the goal, they will be most proud. This podcast is about the real story of a mother helping to reach her daughter's goal. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Hiraeia (Piano) ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
Lessons from a Tree | Br. Linston Olakkengil | മരം പഠിപ്പിച്ച പാഠം
Oct 24 2020
Lessons from a Tree | Br. Linston Olakkengil | മരം പഠിപ്പിച്ച പാഠം
കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാവും. ചുറ്റിനും കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ഒരു പാഠപുസ്തകമാക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവസമ്പത്ത് നേടുവാൻ നമുക്കാവും. ഒരു പിതാവിന് തന്റെ മക്കളോട് തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ആ അറിവിന്റെ പാടവം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത്. ഒരു പിതാവ് മക്കൾക്ക് നൽകിയ നല്ലൊരു അനുഭവപാഠം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം. Time has a lot to teach us. We can gain a lot of experience by making our surrounding nature a textbook. When you teach someone something and if he understands it by his Experience, Only that stage the knowledge will come to fulfil. In this podcast episode, you can hear a good lesson that a father gave to his children. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
The Message of Sharing | Br. Linston Olakkengil | പങ്കുവെയ്ക്കലിന്റെ സന്ദേശം
Oct 12 2020
The Message of Sharing | Br. Linston Olakkengil | പങ്കുവെയ്ക്കലിന്റെ സന്ദേശം
പങ്കുവെയ്ക്കൽ മനുഷ്യസഹജമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു പങ്കുവെയ്ക്കലിൽ നിന്നും തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആധുനിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞവരായിരിക്കുകയാണ്. പങ്കുവെയ്ക്കലിന്റെ മഹത്വം മറന്ന് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്നു! മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുക എന്ന മഹനീയമായ സദ്ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം. Sharing is a human instinctual process. It's from this sharing that human life moves forward in this world. But in the modern world, people are selfish. Forgetting the greatness of sharing and he is just taking care of himself. Let's hear this podcast episode about the great virtue of sharing. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
Monk of Lebanon | Fr. Saiju Puthenparambil | ലെബനനിലെ സന്യാസി
Oct 4 2020
Monk of Lebanon | Fr. Saiju Puthenparambil | ലെബനനിലെ സന്യാസി
ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാണ് മനുഷ്യർ. ആഗ്രഹിച്ചത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ള വേദന പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പൂർത്തികരിക്കുവാൻ ചിലർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടി മാത്രം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവകഥയാകാം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ! Human beings are ready to go to extremes to fulfil their desires or goals. The pain of losing something we want is indescribable. We may have been amazed while hearing the sufferings of people have gone through to achieve their ambition or aim. In this podcast episode, we can hear a real story that can be heard only with a mind of awe! Voice: Fr. Saiju Puthenparambil (Chemmalakuzhy) | ഫാ. സൈജു പുത്തൻപറമ്പിൽ (ചെമ്മലക്കുഴി) Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Sovereign Quarter by Kevin MacLeod ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
Stacey Herald and Drawings on the Wall | Br. Linston Olakkengil | സ്റ്റെസി ഹെറാൾഡും ചുമരിലെ വരകളും
Sep 18 2020
Stacey Herald and Drawings on the Wall | Br. Linston Olakkengil | സ്റ്റെസി ഹെറാൾഡും ചുമരിലെ വരകളും
നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രക്കിടയിൽ നമുക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്നേഹം നമ്മൾ പല രീതിയിലാകും പ്രകടമാക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ചില സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ നമുക്കും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നതാകാം. ചില സ്നേഹങ്ങൾ ത്യാഗങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഒരു കഥ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. The love we have for those who travel with us throughout our life's journey is expressed in various ways. Some expressions of love that seem painful to others might bring happiness to the one we love. And some loves turn into sacrifices. In this episode, we can hear a story about a sacrifice that's filled with love. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Small Happiness (2020) by Chino Yoshio ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
Story of Some Good Humans | Fr. Saiju Puthenparambil | രത്തൻലാമയും കുറെ മനുഷ്യരും
Sep 5 2020
Story of Some Good Humans | Fr. Saiju Puthenparambil | രത്തൻലാമയും കുറെ മനുഷ്യരും
നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള  നല്ല മനുഷ്യരുടെ  നിറഞ്ഞ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഓരോ വിജയവും നമ്മൾ നേടുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നാം ചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറിയ സഹായം പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചെറിയ സഹായം സ്വീകരിച്ച് ജീവിതവിജയം നേടിയ ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയെപ്പറ്റിയും ഉപകാരികളായ ചില മനുഷ്യരെ പറ്റിയും ഈ എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം. Have we ever thought that every achievement we make is possible because of the cooperation of certain good people around us? Even a minor help we do for one's journey can make a huge impact on their life. So, let's hear about a man who helped Mr Santhosh George Kulangara in his early travels and some helpful good humans. Voice: Fr. Saiju Puthenparambil (Chemmalakuzhy) | ഫാ. സൈജു പുത്തൻപറമ്പിൽ (ചെമ്മലക്കുഴി) Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Herle Hæmle'heje Vi Haij (Lovely Secrets We Had) by So I'm An Islander ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol