#11 Rozmowa z bp Vijay Kumor Rayarala

Misyjny budzik

Nov 12 2022 • 15 mins

Rozmowa z bp Vijay Kumor Rayarala, nowowyświęconym biskupem diecezji Srikakulam w Indiach. Bp Vijay należy do PIME (Papieskiego Instytutu dla Misji Zagranicznych (Pontificium institutum pro missionibus exteris). Z rozmowy dowiemy się o warunkach pracy w Indiach, obrazie Kościoła Katolickiego kreowanym wśród hindusów i o tym jak chrześcijanie radzą sobie wobec prześladowań ekonomicznych.