Rozwijaj się w TalentHUB

Politechnika Śląska

Talent HUB wspiera rozwój studentów Politechniki Śląskiej poprzez organizowane u Partnerów wizyty studyjne, warsztaty podnoszące kwalifikacje, spotkania z ekspertami, prelekcje dedykowane studentom, praktyki, staże, doradztwo zawodowe, coaching i mentoring. Projekt Talent HUB został zainicjowany w roku 2020 przez Szkołę Biznesu Politechniki Śląskiej przy współpracy z Klastrem Silesia Automotive & Advanced Manufacturing i jest koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. read less
EducationEducation

Episodes